Календарь

Дата
03.08.2007    Тур 01 МехеленАндерлехт 0:1
04.08.2007    Тур 01 БрюггеМонс 2:1
04.08.2007    Тур 01 ГенкСеркль Брюгге 3:1
04.08.2007    Тур 01 ШарлеруаРуселаре 1:1
04.08.2007    Тур 01 ЛокеренСент-Труйден 2:1
04.08.2007    Тур 01 БрюссельВестерло 0:1
04.08.2007    Тур 01 ДендерЖерминаль Беерсхот 1:2
05.08.2007    Тур 01 МускронГент 1:4
05.08.2007    Тур 01 Зюлте-ВарегемСтандард 1:4
10.08.2007    Тур 02 ВестерлоШарлеруа 1:0
11.08.2007    Тур 02 ГентГенк 5:0
11.08.2007    Тур 02 АндерлехтЛокерен 1:0
11.08.2007    Тур 02 СтандардБрюссель 4:1
11.08.2007    Тур 02 МонсМехелен 1:1
11.08.2007    Тур 02 Серкль БрюггеЗюлте-Варегем 2:0
11.08.2007    Тур 02 РуселареДендер 3:1
11.08.2007    Тур 02 Сент-ТруйденМускрон 0:2
12.08.2007    Тур 02 Жерминаль БеерсхотБрюгге 0:1
17.08.2007    Тур 03 БрюггеСент-Труйден 3:2
18.08.2007    Тур 03 ДендерАндерлехт 2:2
18.08.2007    Тур 03 ГенкРуселаре 0:0
18.08.2007    Тур 03 Зюлте-ВарегемВестерло 1:0
18.08.2007    Тур 03 ШарлеруаМехелен 1:0
18.08.2007    Тур 03 ЛокеренЖерминаль Беерсхот 0:0
18.08.2007    Тур 03 БрюссельГент 0:2
18.08.2007    Тур 03 МускронМонс 3:1
19.08.2007    Тур 03 СтандардСеркль Брюгге 4:1
25.08.2007    Тур 04 Жерминаль БеерсхотГенк 1:2
25.08.2007    Тур 04 АндерлехтБрюссель 3:0
25.08.2007    Тур 04 МонсЛокерен 0:1
25.08.2007    Тур 04 Серкль БрюггеДендер 3:0
25.08.2007    Тур 04 ГентЗюлте-Варегем 1:1
25.08.2007    Тур 04 РуселареСтандард 0:4
25.08.2007    Тур 04 ВестерлоМускрон 0:2
26.08.2007    Тур 04 Сент-ТруйденШарлеруа 1:3
27.08.2007    Тур 04 МехеленБрюгге 1:1
31.08.2007    Тур 05 ШарлеруаМонс 3:1
01.09.2007    Тур 05 ГенкВестерло 1:0
01.09.2007    Тур 05 Зюлте-ВарегемЖерминаль Беерсхот 2:1
01.09.2007    Тур 05 Серкль БрюггеГент 4:1
01.09.2007    Тур 05 ЛокеренМехелен 3:1
01.09.2007    Тур 05 БрюссельРуселаре 0:0
01.09.2007    Тур 05 ДендерСент-Труйден 1:0
02.09.2007    Тур 05 МускронАндерлехт 1:2
02.09.2007    Тур 05 СтандардБрюгге 2:1
15.09.2007    Тур 06 БрюггеЛокерен 1:1
15.09.2007    Тур 06 АндерлехтЗюлте-Варегем 2:2
15.09.2007    Тур 06 МонсБрюссель 2:1
15.09.2007    Тур 06 МехеленМускрон 2:2
15.09.2007    Тур 06 РуселареСеркль Брюгге 0:2
15.09.2007    Тур 06 ВестерлоДендер 0:0
15.09.2007    Тур 06 Жерминаль БеерсхотШарлеруа 1:0
16.09.2007    Тур 06 ГентСтандард 1:1
16.09.2007    Тур 06 Сент-ТруйденГенк 1:2
22.09.2007    Тур 07 Зюлте-ВарегемМехелен 2:0
22.09.2007    Тур 07 Серкль БрюггеЖерминаль Беерсхот 1:1
22.09.2007    Тур 07 ГентРуселаре 1:1
22.09.2007    Тур 07 БрюссельСент-Труйден 2:0
22.09.2007    Тур 07 МускронЛокерен 2:0
22.09.2007    Тур 07 ДендерМонс 0:3
23.09.2007    Тур 07 ШарлеруаБрюгге 1:1
23.09.2007    Тур 07 ГенкАндерлехт 1:1
24.09.2007    Тур 07 СтандардВестерло 2:1
28.09.2007    Тур 08 МонсГенк 1:1
29.09.2007    Тур 08 БрюггеМускрон 1:0
29.09.2007    Тур 08 АндерлехтШарлеруа 0:1
29.09.2007    Тур 08 ЛокеренБрюссель 0:1
29.09.2007    Тур 08 РуселареЗюлте-Варегем 3:2
29.09.2007    Тур 08 Сент-ТруйденСтандард 0:0
29.09.2007    Тур 08 ВестерлоСеркль Брюгге 1:1
30.09.2007    Тур 08 МехеленДендер 2:2
30.09.2007    Тур 08 Жерминаль БеерсхотГент 2:2
05.10.2007    Тур 09 ШарлеруаМускрон 1:3
06.10.2007    Тур 09 ГенкМехелен 2:1
06.10.2007    Тур 09 Зюлте-ВарегемМонс 2:1
06.10.2007    Тур 09 Серкль БрюггеСент-Труйден 5:1
06.10.2007    Тур 09 ГентВестерло 1:1
06.10.2007    Тур 09 ДендерЛокерен 0:1
07.10.2007    Тур 09 СтандардЖерминаль Беерсхот 3:1
07.10.2007    Тур 09 БрюссельБрюгге 1:3
07.10.2007    Тур 09 РуселареАндерлехт 2:2
20.10.2007    Тур 10 БрюггеДендер 2:0
20.10.2007    Тур 10 ЛокеренШарлеруа 1:0
20.10.2007    Тур 10 МехеленСеркль Брюгге 0:4
20.10.2007    Тур 10 МускронГенк 1:1
20.10.2007    Тур 10 Сент-ТруйденЗюлте-Варегем 2:1
20.10.2007    Тур 10 ВестерлоРуселаре 6:0
20.10.2007    Тур 10 Жерминаль БеерсхотБрюссель 3:0
21.10.2007    Тур 10 МонсСтандард 1:1
21.10.2007    Тур 10 АндерлехтГент 2:1
26.10.2007    Тур 11 ГентМонс 2:0
27.10.2007    Тур 11 СтандардМехелен 2:2
27.10.2007    Тур 11 Зюлте-ВарегемЛокерен 1:1
27.10.2007    Тур 11 БрюссельШарлеруа 1:2
27.10.2007    Тур 11 РуселареСент-Труйден 2:0
27.10.2007    Тур 11 ДендерМускрон 0:3
27.10.2007    Тур 11 ВестерлоЖерминаль Беерсхот 1:2
28.10.2007    Тур 11 Серкль БрюггеАндерлехт 0:0
28.10.2007    Тур 11 ГенкБрюгге 1:2
02.11.2007    Тур 12 МускронСтандард 0:0
03.11.2007    Тур 12 БрюггеЗюлте-Варегем 1:0
03.11.2007    Тур 12 АндерлехтВестерло 3:1
03.11.2007    Тур 12 МонсСеркль Брюгге 0:2
03.11.2007    Тур 12 ШарлеруаДендер 1:0
03.11.2007    Тур 12 Сент-ТруйденГент 2:1
03.11.2007    Тур 12 Жерминаль БеерсхотРуселаре 2:0
04.11.2007    Тур 12 МехеленБрюссель 4:0
04.11.2007    Тур 12 ЛокеренГенк 1:1
09.11.2007    Тур 13 Серкль БрюггеБрюгге 1:2
10.11.2007    Тур 13 СтандардЛокерен 1:0
10.11.2007    Тур 13 ГенкШарлеруа 1:0
10.11.2007    Тур 13 Зюлте-ВарегемМускрон 2:1
10.11.2007    Тур 13 БрюссельДендер 4:1
10.11.2007    Тур 13 ВестерлоСент-Труйден 2:0
11.11.2007    Тур 13 ГентМехелен 4:1
11.11.2007    Тур 13 Жерминаль БеерсхотАндерлехт 2:0
12.11.2007    Тур 13 РуселареМонс 4:3
30.11.2007    Тур 14 АндерлехтСтандард 0:0
01.12.2007    Тур 14 МонсВестерло 1:3
01.12.2007    Тур 14 ШарлеруаЗюлте-Варегем 2:3
01.12.2007    Тур 14 ЛокеренСеркль Брюгге 1:1
01.12.2007    Тур 14 МехеленРуселаре 4:3
01.12.2007    Тур 14 МускронБрюссель 1:1
01.12.2007    Тур 14 Сент-ТруйденЖерминаль Беерсхот 0:3
02.12.2007    Тур 14 ДендерГенк 2:0
02.12.2007    Тур 14 БрюггеГент 0:0
07.12.2007    Тур 15 СтандардШарлеруа 5:1
08.12.2007    Тур 15 БрюссельГенк 0:5
08.12.2007    Тур 15 Зюлте-ВарегемДендер 1:2
08.12.2007    Тур 15 Серкль БрюггеМускрон 3:0
08.12.2007    Тур 15 ГентЛокерен 4:2
08.12.2007    Тур 15 ВестерлоМехелен 1:1
08.12.2007    Тур 15 Жерминаль БеерсхотМонс 2:0
09.12.2007    Тур 15 РуселареБрюгге 1:2
09.12.2007    Тур 15 Сент-ТруйденАндерлехт 4:3
14.12.2007    Тур 16 ГенкЗюлте-Варегем 5:2
15.12.2007    Тур 16 МонсСент-Труйден 0:0
15.12.2007    Тур 16 ЛокеренВестерло 1:1
15.12.2007    Тур 16 МехеленЖерминаль Беерсхот 1:2
15.12.2007    Тур 16 БрюссельСеркль Брюгге 1:4
15.12.2007    Тур 16 МускронРуселаре 1:3
15.12.2007    Тур 16 ДендерСтандард 0:0
16.12.2007    Тур 16 БрюггеАндерлехт 1:0
16.12.2007    Тур 16 ШарлеруаГент 1:2
22.12.2007    Тур 17 АндерлехтМонс 3:2
22.12.2007    Тур 17 Зюлте-ВарегемБрюссель 1:0
22.12.2007    Тур 17 ГентДендер 2:4
22.12.2007    Тур 17 Сент-ТруйденМехелен 0:1
22.12.2007    Тур 17 Жерминаль БеерсхотМускрон 3:0
23.12.2007    Тур 17 Серкль БрюггеШарлеруа 3:1
23.12.2007    Тур 17 СтандардГенк 3:1
18.01.2008    Тур 18 МонсБрюгге 0:1
19.01.2008    Тур 18 СтандардЗюлте-Варегем 3:1
19.01.2008    Тур 18 РуселареШарлеруа 1:2
19.01.2008    Тур 18 Сент-ТруйденЛокерен 1:1
19.01.2008    Тур 18 АндерлехтМехелен 1:0
19.01.2008    Тур 18 ВестерлоБрюссель 7:2
19.01.2008    Тур 18 Жерминаль БеерсхотДендер 1:0
20.01.2008    Тур 18 ГентМускрон 2:0
20.01.2008    Тур 18 Серкль БрюггеГенк 5:1
22.01.2008    Тур 17 РуселареЛокерен 1:1
22.01.2008    Тур 17 ВестерлоБрюгге 0:0
25.01.2008    Тур 19 Зюлте-ВарегемСеркль Брюгге 0:3
26.01.2008    Тур 19 МехеленМонс 2:0
26.01.2008    Тур 19 ГенкГент 3:3
26.01.2008    Тур 19 ДендерРуселаре 2:1
26.01.2008    Тур 19 МускронСент-Труйден 0:0
26.01.2008    Тур 19 ШарлеруаВестерло 1:1
26.01.2008    Тур 19 БрюггеЖерминаль Беерсхот 3:0
27.01.2008    Тур 19 ЛокеренАндерлехт 0:0
27.01.2008    Тур 19 БрюссельСтандард 0:1
02.02.2008    Тур 20 РуселареГенк 0:0
02.02.2008    Тур 20 ВестерлоЗюлте-Варегем 1:1
02.02.2008    Тур 20 МехеленШарлеруа 1:0
02.02.2008    Тур 20 ГентБрюссель 1:0
02.02.2008    Тур 20 МонсМускрон 2:0
02.02.2008    Тур 20 АндерлехтДендер 1:0
03.02.2008    Тур 20 Сент-ТруйденБрюгге 1:1
03.02.2008    Тур 20 Жерминаль БеерсхотЛокерен 1:1
03.02.2008    Тур 20 Серкль БрюггеСтандард 0:0
09.02.2008    Тур 21 БрюссельАндерлехт 2:4
09.02.2008    Тур 21 ЛокеренМонс 1:2
09.02.2008    Тур 21 ДендерСеркль Брюгге 2:4
09.02.2008    Тур 21 БрюггеМехелен 2:0
09.02.2008    Тур 21 СтандардРуселаре 0:0
09.02.2008    Тур 21 ШарлеруаСент-Труйден 1:1
09.02.2008    Тур 21 МускронВестерло 1:2
10.02.2008    Тур 21 Зюлте-ВарегемГент 2:1
10.02.2008    Тур 21 ГенкЖерминаль Беерсхот 1:3
15.02.2008    Тур 22 ГентСеркль Брюгге 3:2
16.02.2008    Тур 22 ВестерлоГенк 2:1
16.02.2008    Тур 22 Жерминаль БеерсхотЗюлте-Варегем 0:0
16.02.2008    Тур 22 МонсШарлеруа 0:0
16.02.2008    Тур 22 МехеленЛокерен 1:1
16.02.2008    Тур 22 РуселареБрюссель 2:0
16.02.2008    Тур 22 Сент-ТруйденДендер 1:2
17.02.2008    Тур 22 БрюггеСтандард 1:2
17.02.2008    Тур 22 АндерлехтМускрон 2:1
22.02.2008    Тур 23 ГенкСент-Труйден 0:1
23.02.2008    Тур 23 БрюссельМонс 1:1
23.02.2008    Тур 23 СтандардГент 0:0
23.02.2008    Тур 23 МускронМехелен 0:1
23.02.2008    Тур 23 Серкль БрюггеРуселаре 0:0
23.02.2008    Тур 23 ДендерВестерло 2:0
23.02.2008    Тур 23 ШарлеруаЖерминаль Беерсхот 0:0
24.02.2008    Тур 23 ЛокеренБрюгге 0:1
24.02.2008    Тур 23 Зюлте-ВарегемАндерлехт 1:0
29.02.2008    Тур 24 БрюггеШарлеруа 0:2
01.03.2008    Тур 24 ВестерлоСтандард 1:3
01.03.2008    Тур 24 МехеленЗюлте-Варегем 2:1
01.03.2008    Тур 24 РуселареГент 0:1
01.03.2008    Тур 24 Сент-ТруйденБрюссель 1:1
01.03.2008    Тур 24 ЛокеренМускрон 0:0
01.03.2008    Тур 24 МонсДендер 2:2
02.03.2008    Тур 24 Жерминаль БеерсхотСеркль Брюгге 3:0
02.03.2008    Тур 24 АндерлехтГенк 1:0
07.03.2008    Тур 25 СтандардСент-Труйден 2:1
08.03.2008    Тур 25 МускронБрюгге 2:0
08.03.2008    Тур 25 ГенкМонс 1:2
08.03.2008    Тур 25 БрюссельЛокерен 2:0
08.03.2008    Тур 25 ДендерМехелен 0:3
08.03.2008    Тур 25 Зюлте-ВарегемРуселаре 3:1
08.03.2008    Тур 25 Серкль БрюггеВестерло 1:0
09.03.2008    Тур 25 ГентЖерминаль Беерсхот 2:1
09.03.2008    Тур 25 ШарлеруаАндерлехт 0:2
14.03.2008    Тур 26 Жерминаль БеерсхотСтандард 1:2
15.03.2008    Тур 26 МонсЗюлте-Варегем 3:0
15.03.2008    Тур 26 МускронШарлеруа 3:1
15.03.2008    Тур 26 Сент-ТруйденСеркль Брюгге 0:0
15.03.2008    Тур 26 ВестерлоГент 2:0
15.03.2008    Тур 26 БрюггеБрюссель 1:0
15.03.2008    Тур 26 ЛокеренДендер 1:0
16.03.2008    Тур 26 АндерлехтРуселаре 5:0
16.03.2008    Тур 26 МехеленГенк 2:2
21.03.2008    Тур 27 ГенкМускрон 3:1
22.03.2008    Тур 27 ДендерБрюгге 1:0
22.03.2008    Тур 27 ШарлеруаЛокерен 1:0
22.03.2008    Тур 27 Серкль БрюггеМехелен 2:0
22.03.2008    Тур 27 Зюлте-ВарегемСент-Труйден 3:2
22.03.2008    Тур 27 РуселареВестерло 0:2
22.03.2008    Тур 27 БрюссельЖерминаль Беерсхот 1:2
23.03.2008    Тур 27 ГентАндерлехт 2:3
23.03.2008    Тур 27 СтандардМонс 2:0
29.03.2008    Тур 28 МехеленСтандард 0:1
29.03.2008    Тур 28 ЛокеренЗюлте-Варегем 0:0
29.03.2008    Тур 28 МонсГент 4:0
29.03.2008    Тур 28 ШарлеруаБрюссель 1:0
29.03.2008    Тур 28 Сент-ТруйденРуселаре 0:1
29.03.2008    Тур 28 МускронДендер 2:1
29.03.2008    Тур 28 Жерминаль БеерсхотВестерло 0:2
30.03.2008    Тур 28 АндерлехтСеркль Брюгге 3:1
30.03.2008    Тур 28 БрюггеГенк 2:6
04.04.2008    Тур 29 ГентСент-Труйден 2:3
05.04.2008    Тур 29 Зюлте-ВарегемБрюгге 2:3
05.04.2008    Тур 29 Серкль БрюггеМонс 0:0
05.04.2008    Тур 29 ДендерШарлеруа 2:4
05.04.2008    Тур 29 ГенкЛокерен 2:3
05.04.2008    Тур 29 БрюссельМехелен 2:2
05.04.2008    Тур 29 РуселареЖерминаль Беерсхот 1:0
06.04.2008    Тур 29 СтандардМускрон 1:0
06.04.2008    Тур 29 ВестерлоАндерлехт 0:2
11.04.2008    Тур 30 ЛокеренСтандард 0:0
12.04.2008    Тур 30 ШарлеруаГенк 3:1
12.04.2008    Тур 30 МускронЗюлте-Варегем 0:2
12.04.2008    Тур 30 МехеленГент 1:0
12.04.2008    Тур 30 ДендерБрюссель 1:1
12.04.2008    Тур 30 МонсРуселаре 1:1
12.04.2008    Тур 30 Сент-ТруйденВестерло 0:2
13.04.2008    Тур 30 БрюггеСеркль Брюгге 1:0
13.04.2008    Тур 30 АндерлехтЖерминаль Беерсхот 2:0
18.04.2008    Тур 31 Серкль БрюггеЛокерен 3:2
19.04.2008    Тур 31 ВестерлоМонс 0:0
19.04.2008    Тур 31 Зюлте-ВарегемШарлеруа 2:2
19.04.2008    Тур 31 РуселареМехелен 2:2
19.04.2008    Тур 31 БрюссельМускрон 0:2
19.04.2008    Тур 31 ГенкДендер 2:0
19.04.2008    Тур 31 Жерминаль БеерсхотСент-Труйден 2:1
20.04.2008    Тур 31 ГентБрюгге 0:0
20.04.2008    Тур 31 СтандардАндерлехт 2:0
25.04.2008    Тур 32 ЛокеренГент 1:1
26.04.2008    Тур 32 ДендерЗюлте-Варегем 2:1
26.04.2008    Тур 32 МускронСеркль Брюгге 1:0
26.04.2008    Тур 32 ГенкБрюссель 2:1
26.04.2008    Тур 32 АндерлехтСент-Труйден 4:1
26.04.2008    Тур 32 МехеленВестерло 1:0
26.04.2008    Тур 32 МонсЖерминаль Беерсхот 0:0
27.04.2008    Тур 32 ШарлеруаСтандард 2:1
27.04.2008    Тур 32 БрюггеРуселаре 1:0
02.05.2008    Тур 33 Зюлте-ВарегемГенк 2:2
03.05.2008    Тур 33 АндерлехтБрюгге 2:0
03.05.2008    Тур 33 Сент-ТруйденМонс 1:1
03.05.2008    Тур 33 ГентШарлеруа 2:1
03.05.2008    Тур 33 ВестерлоЛокерен 1:2
03.05.2008    Тур 33 Жерминаль БеерсхотМехелен 4:3
03.05.2008    Тур 33 Серкль БрюггеБрюссель 0:0
03.05.2008    Тур 33 РуселареМускрон 2:1
03.05.2008    Тур 33 СтандардДендер 3:0
09.05.2008    Тур 34 БрюссельЗюлте-Варегем 1:2
10.05.2008    Тур 34 МонсАндерлехт 1:2
10.05.2008    Тур 34 ГенкСтандард 0:2
10.05.2008    Тур 34 ШарлеруаСеркль Брюгге 1:3
10.05.2008    Тур 34 ДендерГент 0:3
10.05.2008    Тур 34 ЛокеренРуселаре 3:0
10.05.2008    Тур 34 МехеленСент-Труйден 2:3
10.05.2008    Тур 34 БрюггеВестерло 4:0
10.05.2008    Тур 34 МускронЖерминаль Беерсхот 1:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх