Календарь

Дата
20.08.1998    Тур 01 ХеренвенТвенте 1:0
21.08.1998    Тур 01 ФортунаФейенорд 1:2
22.08.1998    Тур 01 АЗСпарта 2:0
22.08.1998    Тур 01 ВалвейкНЕК Неймеген 0:1
22.08.1998    Тур 01 МВВ МастрихтДе Графсхап 1:2
22.08.1998    Тур 01 ВитессРода 1:0
22.08.1998    Тур 01 КамбюрПСВ 1:1
23.08.1998    Тур 01 АяксВиллем II 2:0
23.08.1998    Тур 01 НАКУтрехт 2:4
28.08.1998    Тур 02 РодаАякс 0:2
29.08.1998    Тур 02 АЗВитесс 0:0
29.08.1998    Тур 02 Виллем IIФортуна 1:0
29.08.1998    Тур 02 ПСВХеренвен 1:2
30.08.1998    Тур 02 НЕК НеймегенНАК 1:1
30.08.1998    Тур 02 ТвентеСпарта 1:0
30.08.1998    Тур 02 УтрехтКамбюр 3:0
30.08.1998    Тур 02 ФейенордМВВ Мастрихт 3:1
05.09.1998    Тур 02 Де ГрафсхапВалвейк 2:2
06.09.1998    Тур 03 СпартаРода 1:1
08.09.1998    Тур 03 ХеренвенВиллем II 2:2
08.09.1998    Тур 03 ВалвейкПСВ 3:4
08.09.1998    Тур 03 ФейенордДе Графсхап 5:0
09.09.1998    Тур 03 НАКТвенте 1:1
09.09.1998    Тур 03 ФортунаВитесс 0:2
09.09.1998    Тур 03 КамбюрНЕК Неймеген 2:2
09.09.1998    Тур 03 МВВ МастрихтУтрехт 1:4
09.09.1998    Тур 03 АяксАЗ 5:1
11.09.1998    Тур 04 ХеренвенФейенорд 0:1
12.09.1998    Тур 04 ПСВМВВ Мастрихт 2:0
12.09.1998    Тур 04 ФортунаАЗ 2:2
12.09.1998    Тур 04 РодаНАК 3:1
12.09.1998    Тур 04 ВитессКамбюр 4:2
12.09.1998    Тур 04 Виллем IIСпарта 3:2
13.09.1998    Тур 04 УтрехтАякс 2:2
13.09.1998    Тур 04 ТвентеВалвейк 1:0
13.09.1998    Тур 04 Де ГрафсхапНЕК Неймеген 2:1
18.09.1998    Тур 05 НЕК НеймегенРода 3:1
19.09.1998    Тур 05 АЗВиллем II 1:1
19.09.1998    Тур 05 МВВ МастрихтВитесс 4:2
19.09.1998    Тур 05 КамбюрТвенте 0:2
20.09.1998    Тур 05 АяксДе Графсхап 1:1
20.09.1998    Тур 05 УтрехтФортуна 1:1
20.09.1998    Тур 05 СпартаНАК 0:2
20.09.1998    Тур 05 ВалвейкХеренвен 0:4
22.09.1998    Тур 05 ПСВФейенорд 1:2
23.09.1998    Тур 06 ХеренвенУтрехт 1:0
23.09.1998    Тур 06 НАКАЗ 1:1
23.09.1998    Тур 06 ТвентеМВВ Мастрихт 2:1
23.09.1998    Тур 06 Де ГрафсхапСпарта 0:3
23.09.1998    Тур 06 Виллем IIКамбюр 2:1
23.09.1998    Тур 06 ФортунаАякс 1:0
23.09.1998    Тур 06 ВитессВалвейк 2:0
26.09.1998    Тур 06 ФортунаМВВ Мастрихт 0:1
26.09.1998    Тур 06 ВитессСпарта 5:1
26.09.1998    Тур 07 ФейенордВиллем II 3:2
26.09.1998    Тур 07 НЕК НеймегенХеренвен 2:0
26.09.1998    Тур 07 РодаВалвейк 0:0
26.09.1998    Тур 07 КамбюрДе Графсхап 2:0
27.09.1998    Тур 07 УтрехтТвенте 0:3
27.09.1998    Тур 07 АяксНАК 1:0
27.09.1998    Тур 07 АЗПСВ 4:1
03.10.1998    Тур 07 МВВ МастрихтКамбюр 3:0
03.10.1998    Тур 07 ПСВФортуна 2:0
03.10.1998    Тур 08 Виллем IIРода 1:2
04.10.1998    Тур 08 ХеренвенНАК 2:1
04.10.1998    Тур 08 Де ГрафсхапВитесс 0:0
04.10.1998    Тур 08 ВалвейкАЗ 2:3
04.10.1998    Тур 08 УтрехтНЕК Неймеген 2:3
04.10.1998    Тур 08 СпартаАякс 2:0
04.10.1998    Тур 08 ТвентеФейенорд 1:1
16.10.1998    Тур 08 АЗХеренвен 1:3
17.10.1998    Тур 08 ФейенордРода 0:0
17.10.1998    Тур 09 КамбюрВалвейк 1:1
17.10.1998    Тур 09 ВитессВиллем II 3:2
17.10.1998    Тур 09 ФортунаСпарта 2:1
17.10.1998    Тур 09 НАКМВВ Мастрихт 2:0
18.10.1998    Тур 09 АяксТвенте 5:0
18.10.1998    Тур 09 Де ГрафсхапУтрехт 0:0
18.10.1998    Тур 09 НЕК НеймегенПСВ 2:2
23.10.1998    Тур 09 НЕК НеймегенАЗ 2:2
23.10.1998    Тур 09 РодаФортуна 5:3
24.10.1998    Тур 10 ТвентеДе Графсхап 2:1
24.10.1998    Тур 10 МВВ МастрихтВалвейк 1:0
25.10.1998    Тур 10 СпартаХеренвен 3:1
25.10.1998    Тур 10 Виллем IIПСВ 4:2
25.10.1998    Тур 10 АяксКамбюр 4:0
25.10.1998    Тур 10 УтрехтФейенорд 2:3
30.10.1998    Тур 10 ФортунаТвенте 0:3
31.10.1998    Тур 10 ХеренвенВитесс 2:1
31.10.1998    Тур 10 ФейенордАЗ 1:2
31.10.1998    Тур 11 ПСВСпарта 4:0
31.10.1998    Тур 11 МВВ МастрихтВиллем II 1:1
31.10.1998    Тур 11 КамбюрНАК 3:1
01.11.1998    Тур 11 НЕК НеймегенАякс 0:4
01.11.1998    Тур 11 УтрехтРода 0:3
01.11.1998    Тур 11 ВалвейкДе Графсхап 1:2
06.11.1998    Тур 11 ВалвейкУтрехт 2:5
07.11.1998    Тур 11 РодаКамбюр 1:0
07.11.1998    Тур 11 Де ГрафсхапВиллем II 2:2
08.11.1998    Тур 12 ХеренвенФортуна 2:0
08.11.1998    Тур 12 СпартаМВВ Мастрихт 0:0
08.11.1998    Тур 12 ТвентеПСВ 2:2
08.11.1998    Тур 12 ВитессНЕК Неймеген 1:0
08.11.1998    Тур 12 АЗАякс 1:1
11.11.1998    Тур 12 Виллем IIВалвейк 3:0
11.11.1998    Тур 12 НАКНЕК Неймеген 1:2
11.11.1998    Тур 12 ТвентеХеренвен 1:2
11.11.1998    Тур 12 ФортунаДе Графсхап 0:0
11.11.1998    Тур 13 КамбюрАЗ 0:0
11.11.1998    Тур 13 АяксРода 2:1
11.11.1998    Тур 13 МВВ МастрихтФейенорд 1:3
12.11.1998    Тур 13 ПСВВитесс 3:1
14.11.1998    Тур 13 НЕК НеймегенТвенте 2:2
14.11.1998    Тур 13 Де ГрафсхапРода 2:3
14.11.1998    Тур 13 МВВ МастрихтАЗ 2:1
15.11.1998    Тур 13 АяксПСВ 2:2
15.11.1998    Тур 13 Виллем IIНАК 2:1
15.11.1998    Тур 14 ФейенордФортуна 4:1
15.11.1998    Тур 14 ВалвейкСпарта 5:1
15.11.1998    Тур 14 ВитессУтрехт 2:0
20.11.1998    Тур 14 МВВ МастрихтНЕК Неймеген 0:3
21.11.1998    Тур 14 РодаВитесс 3:1
21.11.1998    Тур 14 НАКФортуна 1:1
21.11.1998    Тур 14 ТвентеВиллем II 5:1
21.11.1998    Тур 14 Де ГрафсхапХеренвен 1:1
21.11.1998    Тур 14 ФейенордКамбюр 4:0
22.11.1998    Тур 15 СпартаАЗ 0:0
22.11.1998    Тур 15 ВалвейкАякс 0:1
22.11.1998    Тур 15 ПСВУтрехт 5:0
24.11.1998    Тур 15 ХеренвенКамбюр 1:1
27.11.1998    Тур 15 КамбюрФортуна 3:1
27.11.1998    Тур 15 РодаМВВ Мастрихт 2:1
28.11.1998    Тур 15 ПСВДе Графсхап 2:2
29.11.1998    Тур 15 ВитессАякс 3:2
29.11.1998    Тур 15 УтрехтВиллем II 2:0
29.11.1998    Тур 16 СпартаФейенорд 1:2
01.12.1998    Тур 16 ХеренвенПСВ 3:3
02.12.1998    Тур 16 НЕК НеймегенСпарта 3:1
02.12.1998    Тур 16 КамбюрУтрехт 1:1
02.12.1998    Тур 16 АЗРода 1:0
03.12.1998    Тур 16 ФортунаВалвейк 3:2
04.12.1998    Тур 16 Виллем IIВитесс 3:5
06.12.1998    Тур 16 АЗТвенте 1:1
06.12.1998    Тур 16 ФейенордНЕК Неймеген 1:0
06.12.1998    Тур 17 УтрехтДе Графсхап 2:1
06.12.1998    Тур 17 СпартаКамбюр 1:2
06.12.1998    Тур 17 НАКПСВ 3:4
06.12.1998    Тур 17 АяксМВВ Мастрихт 1:1
09.12.1998    Тур 17 НАКВитесс 0:2
10.12.1998    Тур 17 ВалвейкФейенорд 0:5
11.12.1998    Тур 17 МВВ МастрихтФортуна 3:3
12.12.1998    Тур 17 ПСВРода 3:3
12.12.1998    Тур 17 Виллем IIНЕК Неймеген 1:0
13.12.1998    Тур 18 Де ГрафсхапНАК 0:1
13.12.1998    Тур 18 СпартаТвенте 4:2
13.12.1998    Тур 18 АЗУтрехт 4:3
13.12.1998    Тур 18 ВитессФейенорд 1:1
13.12.1998    Тур 18 АяксХеренвен 0:0
16.12.1998    Тур 18 РодаТвенте 2:0
16.12.1998    Тур 18 НЕК НеймегенВалвейк 1:1
16.12.1998    Тур 18 НАККамбюр 2:3
18.12.1998    Тур 18 ХеренвенМВВ Мастрихт 1:1
19.12.1998    Тур 19 ТвентеВитесс 0:0
19.12.1998    Тур 19 Де ГрафсхапАЗ 1:1
19.12.1998    Тур 19 ПСВВиллем II 1:0
20.12.1998    Тур 19 ФейенордАякс 1:1
20.12.1998    Тур 19 НЕК НеймегенФортуна 0:3
20.12.1998    Тур 19 ВалвейкНАК 2:1
20.12.1998    Тур 19 УтрехтСпарта 4:1
05.02.1999    Тур 19 НЕК НеймегенДе Графсхап 1:1
06.02.1999    Тур 19 ТвентеАЗ 0:3
06.02.1999    Тур 20 ФортунаНАК 2:0
06.02.1999    Тур 20 Виллем IIХеренвен 3:2
07.02.1999    Тур 20 ВалвейкМВВ Мастрихт 2:2
09.02.1999    Тур 20 РодаНЕК Неймеген 5:2
14.02.1999    Тур 20 ТвентеАякс 2:1
14.02.1999    Тур 20 СпартаУтрехт 0:1
17.02.1999    Тур 20 ВитессНАК 3:1
17.02.1999    Тур 20 ВалвейкФортуна 0:0
17.02.1999    Тур 20 ХеренвенАякс 2:2
17.02.1999    Тур 21 НЕК НеймегенВиллем II 0:3
18.02.1999    Тур 21 ПСВТвенте 3:0
20.02.1999    Тур 21 ФортунаКамбюр 2:0
20.02.1999    Тур 21 ВитессМВВ Мастрихт 2:1
20.02.1999    Тур 21 РодаСпарта 1:0
20.02.1999    Тур 21 АЗВалвейк 2:1
21.02.1999    Тур 21 Де ГрафсхапТвенте 0:2
21.02.1999    Тур 21 УтрехтХеренвен 2:2
21.02.1999    Тур 21 ФейенордПСВ 3:1
24.02.1999    Тур 22 НАКДе Графсхап 0:1
24.02.1999    Тур 22 ФейенордВалвейк 1:0
26.02.1999    Тур 22 КамбюрВитесс 2:2
27.02.1999    Тур 22 НЕК НеймегенМВВ Мастрихт 1:1
27.02.1999    Тур 22 Виллем IIУтрехт 1:0
27.02.1999    Тур 22 ПСВНАК 2:0
27.02.1999    Тур 22 РодаАЗ 8:2
28.02.1999    Тур 22 ФейенордХеренвен 2:1
28.02.1999    Тур 22 АяксСпарта 5:1
05.03.1999    Тур 23 РодаПСВ 1:3
06.03.1999    Тур 23 НАКХеренвен 2:2
06.03.1999    Тур 23 ВитессФортуна 1:2
06.03.1999    Тур 23 АЗКамбюр 3:1
06.03.1999    Тур 23 МВВ МастрихтТвенте 2:5
07.03.1999    Тур 23 Де ГрафсхапФейенорд 3:4
07.03.1999    Тур 23 СпартаНЕК Неймеген 1:0
07.03.1999    Тур 23 ВалвейкВиллем II 1:3
07.03.1999    Тур 23 АяксУтрехт 5:2
13.03.1999    Тур 24 ХеренвенВалвейк 2:0
13.03.1999    Тур 24 ПСВКамбюр 3:0
13.03.1999    Тур 24 Виллем IIДе Графсхап 2:0
14.03.1999    Тур 24 СпартаВитесс 1:3
14.03.1999    Тур 24 ТвентеРода 0:0
14.03.1999    Тур 24 УтрехтАЗ 2:2
16.03.1999    Тур 24 МВВ МастрихтАякс 1:4
17.03.1999    Тур 24 КамбюрФейенорд 1:5
17.03.1999    Тур 24 НАКВалвейк 0:2
17.03.1999    Тур 25 ФортунаУтрехт 3:2
18.03.1999    Тур 25 РодаВиллем II 0:2
19.03.1999    Тур 25 ТвентеНЕК Неймеген 2:0
20.03.1999    Тур 25 ХеренвенДе Графсхап 4:1
20.03.1999    Тур 25 КамбюрМВВ Мастрихт 1:0
20.03.1999    Тур 25 АЗФортуна 0:3
21.03.1999    Тур 25 Виллем IIФейенорд 4:1
21.03.1999    Тур 25 СпартаПСВ 0:5
21.03.1999    Тур 25 УтрехтНАК 2:0
21.03.1999    Тур 26 АяксВитесс 0:1
23.03.1999    Тур 26 РодаХеренвен 2:1
27.03.1999    Тур 26 Де ГрафсхапМВВ Мастрихт 3:1
01.04.1999    Тур 26 МВВ МастрихтРода 0:0
02.04.1999    Тур 26 НЕК НеймегенКамбюр 1:0
02.04.1999    Тур 26 ФортунаХеренвен 1:0
02.04.1999    Тур 26 АЗФейенорд 0:2
02.04.1999    Тур 26 СпартаДе Графсхап 2:3
03.04.1999    Тур 26 ВалвейкВитесс 0:2
04.04.1999    Тур 27 ПСВАякс 3:1
04.04.1999    Тур 27 НАКВиллем II 2:2
05.04.1999    Тур 27 ТвентеУтрехт 1:1
05.04.1999    Тур 27 ФейенордСпарта 1:0
06.04.1999    Тур 27 КамбюрРода 1:1
07.04.1999    Тур 27 ФортунаВиллем II 1:2
09.04.1999    Тур 27 МВВ МастрихтПСВ 1:1
09.04.1999    Тур 27 СпартаВалвейк 0:1
10.04.1999    Тур 27 НАКРода 0:0
10.04.1999    Тур 28 Виллем IIАЗ 2:0
10.04.1999    Тур 28 Де ГрафсхапФортуна 0:0
10.04.1999    Тур 28 ВитессТвенте 1:1
10.04.1999    Тур 28 ХеренвенНЕК Неймеген 3:2
11.04.1999    Тур 28 КамбюрАякс 4:1
11.04.1999    Тур 28 ФейенордУтрехт 4:2
13.04.1999    Тур 28 АЗНАК 3:0
16.04.1999    Тур 28 ВитессХеренвен 1:2
17.04.1999    Тур 28 АЗДе Графсхап 1:3
17.04.1999    Тур 29 ПСВНЕК Неймеген 2:0
17.04.1999    Тур 29 МВВ МастрихтСпарта 1:1
17.04.1999    Тур 29 ТвентеКамбюр 0:0
18.04.1999    Тур 29 НАКФейенорд 0:1
18.04.1999    Тур 29 УтрехтВалвейк 1:1
18.04.1999    Тур 29 АяксФортуна 1:3
20.04.1999    Тур 29 ВитессПСВ 3:3
21.04.1999    Тур 29 АяксНЕК Неймеген 3:0
23.04.1999    Тур 29 Де ГрафсхапПСВ 1:0
24.04.1999    Тур 30 КамбюрСпарта 2:4
24.04.1999    Тур 30 ХеренвенАЗ 2:1
25.04.1999    Тур 30 ВалвейкТвенте 2:2
25.04.1999    Тур 30 НЕК НеймегенВитесс 3:1
25.04.1999    Тур 30 УтрехтМВВ Мастрихт 0:2
25.04.1999    Тур 30 ФортунаРода 0:1
25.04.1999    Тур 30 ФейенордНАК 2:2
25.04.1999    Тур 30 Виллем IIАякс 3:1
30.04.1999    Тур 30 МВВ МастрихтНАК 3:3
01.05.1999    Тур 31 ТвентеФортуна 2:2
01.05.1999    Тур 31 ПСВВалвейк 2:2
01.05.1999    Тур 31 РодаДе Графсхап 3:1
01.05.1999    Тур 31 ВитессАЗ 0:1
01.05.1999    Тур 31 КамбюрХеренвен 0:0
02.05.1999    Тур 31 НЕК НеймегенУтрехт 0:1
02.05.1999    Тур 31 СпартаВиллем II 0:4
02.05.1999    Тур 31 АяксФейенорд 6:0
07.05.1999    Тур 31 ФортунаПСВ 6:4
08.05.1999    Тур 32 Виллем IIМВВ Мастрихт 4:1
08.05.1999    Тур 32 НАКСпарта 4:0
08.05.1999    Тур 32 ХеренвенРода 2:2
08.05.1999    Тур 32 АЗНЕК Неймеген 1:1
09.05.1999    Тур 32 ФейенордТвенте 3:1
09.05.1999    Тур 32 Де ГрафсхапАякс 1:3
09.05.1999    Тур 32 УтрехтВитесс 1:2
09.05.1999    Тур 32 ВалвейкКамбюр 4:1
12.05.1999    Тур 32 РодаФейенорд 1:0
16.05.1999    Тур 33 ВитессДе Графсхап 2:1
16.05.1999    Тур 33 РодаУтрехт 3:0
16.05.1999    Тур 33 МВВ МастрихтХеренвен 1:0
16.05.1999    Тур 33 НЕК НеймегенФейенорд 0:3
16.05.1999    Тур 33 СпартаФортуна 5:0
16.05.1999    Тур 33 КамбюрВиллем II 0:2
16.05.1999    Тур 33 ТвентеНАК 2:2
16.05.1999    Тур 33 АяксВалвейк 3:0
16.05.1999    Тур 33 ПСВАЗ 7:1
21.05.1999    Тур 34 ФортунаНЕК Неймеген 2:3
22.05.1999    Тур 34 Де ГрафсхапКамбюр 2:2
23.05.1999    Тур 34 Виллем IIТвенте 1:2
23.05.1999    Тур 34 НАКАякс 2:2
23.05.1999    Тур 34 УтрехтПСВ 2:3
23.05.1999    Тур 34 АЗМВВ Мастрихт 4:2
23.05.1999    Тур 34 ФейенордВитесс 2:1
23.05.1999    Тур 34 ВалвейкРода 4:1
23.05.1999    Тур 34 ХеренвенСпарта 0:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх