Календарь

Дата
12.08.1999    Тур 01 СпартаВиллем II 0:1
13.08.1999    Тур 01 Ден БосхФейенорд 0:4
14.08.1999    Тур 01 КамбюрВитесс 1:1
14.08.1999    Тур 01 Де ГрафсхапРода 0:0
14.08.1999    Тур 01 ФортунаАЗ 1:2
14.08.1999    Тур 01 ПСВМВВ Мастрихт 4:1
15.08.1999    Тур 01 АяксХеренвен 3:2
15.08.1999    Тур 01 ВалвейкТвенте 1:1
15.08.1999    Тур 01 УтрехтНЕК Неймеген 1:0
20.08.1999    Тур 02 МВВ МастрихтАякс 2:6
21.08.1999    Тур 02 Ден БосхДе Графсхап 1:1
21.08.1999    Тур 02 Виллем IIФортуна 2:2
21.08.1999    Тур 02 ТвентеНЕК Неймеген 4:2
21.08.1999    Тур 02 ХеренвенСпарта 3:1
21.08.1999    Тур 02 РодаВалвейк 1:2
22.08.1999    Тур 02 ВитессПСВ 1:6
22.08.1999    Тур 02 ФейенордКамбюр 4:0
27.08.1999    Тур 02 КамбюрАякс 0:3
28.08.1999    Тур 03 РодаНЕК Неймеген 4:3
28.08.1999    Тур 03 ПСВФортуна 2:1
28.08.1999    Тур 03 ВитессМВВ Мастрихт 6:2
28.08.1999    Тур 03 Виллем IIДен Босх 2:1
29.08.1999    Тур 03 ВалвейкАЗ 1:2
29.08.1999    Тур 03 УтрехтТвенте 1:0
29.08.1999    Тур 03 ФейенордХеренвен 3:1
10.09.1999    Тур 03 АЗРода 1:2
10.09.1999    Тур 03 АяксФейенорд 2:2
11.09.1999    Тур 04 ТвентеВитесс 0:0
11.09.1999    Тур 04 МВВ МастрихтКамбюр 1:1
11.09.1999    Тур 04 ХеренвенВиллем II 2:4
11.09.1999    Тур 04 ФортунаВалвейк 0:2
12.09.1999    Тур 04 Де ГрафсхапПСВ 1:2
12.09.1999    Тур 04 СпартаУтрехт 3:0
15.09.1999    Тур 04 СпартаДе Графсхап 2:1
15.09.1999    Тур 04 АЗУтрехт 0:1
17.09.1999    Тур 04 КамбюрТвенте 1:3
18.09.1999    Тур 05 ФейенордФортуна 1:0
18.09.1999    Тур 05 Ден БосхМВВ Мастрихт 1:1
18.09.1999    Тур 05 Виллем IIАЗ 3:1
19.09.1999    Тур 05 УтрехтДе Графсхап 2:1
19.09.1999    Тур 05 ВитессСпарта 2:1
19.09.1999    Тур 05 ВалвейкАякс 1:1
19.09.1999    Тур 05 РодаХеренвен 0:2
24.09.1999    Тур 05 АяксВитесс 3:1
25.09.1999    Тур 05 РодаФортуна 3:0
25.09.1999    Тур 06 ПСВВиллем II 6:1
25.09.1999    Тур 06 ХеренвенТвенте 0:0
26.09.1999    Тур 06 Ден БосхУтрехт 3:2
26.09.1999    Тур 06 ФейенордВалвейк 1:2
26.09.1999    Тур 06 Де ГрафсхапНЕК Неймеген 2:2
26.09.1999    Тур 06 КамбюрАЗ 2:4
26.09.1999    Тур 06 СпартаМВВ Мастрихт 3:0
29.09.1999    Тур 06 НЕК НеймегенДен Босх 2:0
01.10.1999    Тур 06 МВВ МастрихтХеренвен 1:3
02.10.1999    Тур 07 ТвентеДен Босх 3:2
02.10.1999    Тур 07 ВалвейкДе Графсхап 2:1
02.10.1999    Тур 07 ПСВСпарта 7:0
02.10.1999    Тур 07 ФортунаКамбюр 4:1
03.10.1999    Тур 07 Виллем IIАякс 3:6
03.10.1999    Тур 07 ВитессНЕК Неймеген 5:1
03.10.1999    Тур 07 УтрехтРода 1:2
03.10.1999    Тур 07 АЗФейенорд 0:0
10.10.1999    Тур 07 Де ГрафсхапМВВ Мастрихт 2:1
11.10.1999    Тур 08 СпартаРода 1:2
12.10.1999    Тур 08 КамбюрВиллем II 0:1
12.10.1999    Тур 08 ФейенордВитесс 0:0
13.10.1999    Тур 08 АяксФортуна 4:1
13.10.1999    Тур 08 ВалвейкПСВ 1:6
13.10.1999    Тур 08 НЕК НеймегенТвенте 0:1
13.10.1999    Тур 08 Ден БосхАЗ 2:3
13.10.1999    Тур 08 ХеренвенУтрехт 1:0
15.10.1999    Тур 08 РодаФейенорд 2:1
16.10.1999    Тур 09 ВитессКамбюр 1:0
16.10.1999    Тур 09 ФортунаХеренвен 0:1
16.10.1999    Тур 09 МВВ МастрихтУтрехт 4:1
16.10.1999    Тур 09 Виллем IIВалвейк 2:1
17.10.1999    Тур 09 СпартаАЗ 3:6
17.10.1999    Тур 09 Де ГрафсхапТвенте 0:0
17.10.1999    Тур 09 НЕК НеймегенАякс 1:3
17.10.1999    Тур 09 ПСВДен Босх 7:0
22.10.1999    Тур 09 АЗХеренвен 0:1
23.10.1999    Тур 10 КамбюрДе Графсхап 1:0
23.10.1999    Тур 10 Виллем IIМВВ Мастрихт 1:0
23.10.1999    Тур 10 ПСВТвенте 2:2
23.10.1999    Тур 10 ФортунаСпарта 3:2
24.10.1999    Тур 10 АяксДен Босх 6:1
24.10.1999    Тур 10 УтрехтВалвейк 4:1
24.10.1999    Тур 10 ФейенордНЕК Неймеген 2:1
24.10.1999    Тур 10 РодаВитесс 0:1
27.10.1999    Тур 10 ТвентеСпарта 3:2
27.10.1999    Тур 11 ВалвейкНЕК Неймеген 4:2
27.10.1999    Тур 11 ХеренвенДе Графсхап 2:0
29.10.1999    Тур 11 АяксРода 1:2
30.10.1999    Тур 11 Ден БосхКамбюр 1:1
31.10.1999    Тур 11 МВВ МастрихтФортуна 1:0
31.10.1999    Тур 11 ВитессУтрехт 3:1
31.10.1999    Тур 11 АЗПСВ 0:2
03.11.1999    Тур 11 НЕК НеймегенХеренвен 0:4
05.11.1999    Тур 11 УтрехтФортуна 2:1
06.11.1999    Тур 12 Де ГрафсхапВиллем II 0:2
06.11.1999    Тур 12 МВВ МастрихтАЗ 3:4
07.11.1999    Тур 12 ТвентеФейенорд 3:3
07.11.1999    Тур 12 СпартаАякс 1:2
07.11.1999    Тур 12 РодаДен Босх 3:0
07.11.1999    Тур 12 ВалвейкКамбюр 3:2
07.11.1999    Тур 12 НЕК НеймегенПСВ 2:1
19.11.1999    Тур 12 МВВ МастрихтФейенорд 3:3
19.11.1999    Тур 12 НЕК НеймегенСпарта 0:1
19.11.1999    Тур 13 АЗТвенте 2:1
20.11.1999    Тур 13 ХеренвенВитесс 1:3
20.11.1999    Тур 13 Виллем IIРода 2:2
20.11.1999    Тур 13 ФортунаДе Графсхап 1:1
20.11.1999    Тур 13 Ден БосхВалвейк 0:3
21.11.1999    Тур 13 АяксУтрехт 2:0
21.11.1999    Тур 13 КамбюрПСВ 0:1
26.11.1999    Тур 13 ХеренвенКамбюр 4:1
27.11.1999    Тур 13 ФортунаНЕК Неймеген 2:2
27.11.1999    Тур 14 ТвентеВиллем II 4:0
28.11.1999    Тур 14 УтрехтДен Босх 2:1
28.11.1999    Тур 14 ФейенордПСВ 1:0
28.11.1999    Тур 14 Де ГрафсхапВитесс 2:2
28.11.1999    Тур 14 АЗАякс 1:2
28.11.1999    Тур 14 ВалвейкСпарта 2:1
30.11.1999    Тур 14 РодаМВВ Мастрихт 3:1
01.12.1999    Тур 14 Ден БосхХеренвен 0:2
01.12.1999    Тур 14 Де ГрафсхапАЗ 2:5
01.12.1999    Тур 15 ВитессВалвейк 2:1
01.12.1999    Тур 15 ТвентеФортуна 1:0
01.12.1999    Тур 15 ФейенордВиллем II 1:0
01.12.1999    Тур 15 КамбюрУтрехт 4:3
04.12.1999    Тур 15 МВВ МастрихтТвенте 0:2
04.12.1999    Тур 15 СпартаФейенорд 1:3
04.12.1999    Тур 15 ВитессАЗ 0:2
04.12.1999    Тур 15 ПСВРода 2:0
04.12.1999    Тур 15 ФортунаДен Босх 1:1
05.12.1999    Тур 16 НЕК НеймегенКамбюр 1:0
05.12.1999    Тур 16 Виллем IIУтрехт 4:3
05.12.1999    Тур 16 АяксВалвейк 1:2
10.12.1999    Тур 16 АЗФортуна 2:0
11.12.1999    Тур 16 РодаДе Графсхап 2:3
12.12.1999    Тур 16 УтрехтПСВ 1:1
12.12.1999    Тур 16 ВалвейкМВВ Мастрихт 0:4
12.12.1999    Тур 16 Ден БосхВитесс 2:1
15.12.1999    Тур 16 ХеренвенВалвейк 4:1
15.12.1999    Тур 17 ВитессВиллем II 3:1
15.12.1999    Тур 17 СпартаДен Босх 3:2
15.12.1999    Тур 17 НЕК НеймегенМВВ Мастрихт 0:0
15.12.1999    Тур 17 АяксПСВ 1:3
16.12.1999    Тур 17 ФейенордДе Графсхап 0:0
18.12.1999    Тур 17 Виллем IIСпарта 0:0
18.12.1999    Тур 17 ФортунаВитесс 3:3
18.12.1999    Тур 17 ПСВХеренвен 0:1
18.12.1999    Тур 17 АЗНЕК Неймеген 1:1
18.12.1999    Тур 18 ТвентеРода 2:1
19.12.1999    Тур 18 Де ГрафсхапАякс 1:1
19.12.1999    Тур 18 УтрехтФейенорд 3:4
21.12.1999    Тур 18 МВВ МастрихтПСВ 0:2
26.01.2000    Тур 18 ВитессДен Босх 1:0
29.01.2000    Тур 18 Де ГрафсхапКамбюр 3:1
29.01.2000    Тур 18 СпартаХеренвен 2:1
01.02.2000    Тур 18 МВВ МастрихтРода 0:0
02.02.2000    Тур 18 ВалвейкВиллем II 1:0
02.02.2000    Тур 19 ТвентеАЗ 4:1
02.02.2000    Тур 19 ВитессДе Графсхап 3:1
02.02.2000    Тур 19 КамбюрНЕК Неймеген 0:0
02.02.2000    Тур 19 ХеренвенАякс 1:1
03.02.2000    Тур 19 ПСВФейенорд 0:1
04.02.2000    Тур 19 УтрехтМВВ Мастрихт 2:0
05.02.2000    Тур 19 НЕК НеймегенДе Графсхап 2:3
05.02.2000    Тур 19 ХеренвенАЗ 3:0
05.02.2000    Тур 19 СпартаВитесс 1:1
05.02.2000    Тур 20 Виллем IIТвенте 1:1
06.02.2000    Тур 20 ВалвейкФортуна 0:3
06.02.2000    Тур 20 ФейенордРода 2:1
06.02.2000    Тур 20 Ден БосхПСВ 2:6
06.02.2000    Тур 20 АяксКамбюр 3:1
09.02.2000    Тур 20 ФортунаФейенорд 2:3
09.02.2000    Тур 20 АЗСпарта 4:0
09.02.2000    Тур 20 МВВ МастрихтДен Босх 2:0
09.02.2000    Тур 20 ТвентеВалвейк 1:0
09.02.2000    Тур 21 Виллем IIНЕК Неймеген 3:1
10.02.2000    Тур 21 РодаУтрехт 3:2
10.02.2000    Тур 21 ПСВАякс 4:0
12.02.2000    Тур 21 КамбюрФортуна 0:0
12.02.2000    Тур 21 НЕК НеймегенАЗ 1:2
13.02.2000    Тур 21 Ден БосхТвенте 0:0
13.02.2000    Тур 21 ХеренвенПСВ 0:3
13.02.2000    Тур 21 ВитессФейенорд 3:3
13.02.2000    Тур 21 Де ГрафсхапУтрехт 1:2
13.02.2000    Тур 22 АяксВиллем II 3:1
15.02.2000    Тур 22 КамбюрСпарта 0:1
18.02.2000    Тур 22 ФортунаТвенте 2:2
19.02.2000    Тур 22 Ден БосхРода 2:2
19.02.2000    Тур 22 ПСВВитесс 3:2
19.02.2000    Тур 22 МВВ МастрихтСпарта 2:2
19.02.2000    Тур 22 НЕК НеймегенВалвейк 3:1
20.02.2000    Тур 22 УтрехтХеренвен 2:2
20.02.2000    Тур 22 АяксДе Графсхап 2:1
20.02.2000    Тур 23 Виллем IIФейенорд 2:1
22.02.2000    Тур 23 АЗКамбюр 4:0
25.02.2000    Тур 23 РодаПСВ 1:2
26.02.2000    Тур 23 ФортунаВиллем II 2:0
26.02.2000    Тур 23 ФейенордМВВ Мастрихт 3:0
27.02.2000    Тур 23 СпартаНЕК Неймеген 1:0
27.02.2000    Тур 23 ТвентеХеренвен 2:0
27.02.2000    Тур 23 УтрехтАЗ 3:3
27.02.2000    Тур 23 ВалвейкВитесс 1:1
29.02.2000    Тур 24 РодаКамбюр 3:1
03.03.2000    Тур 24 ВитессРода 2:0
03.03.2000    Тур 24 АЗВиллем II 2:2
04.03.2000    Тур 24 КамбюрМВВ Мастрихт 2:2
05.03.2000    Тур 24 СпартаВалвейк 3:1
05.03.2000    Тур 24 ТвентеАякс 0:0
05.03.2000    Тур 24 ХеренвенФейенорд 3:0
05.03.2000    Тур 24 Де ГрафсхапДен Босх 3:0
05.03.2000    Тур 24 НЕК НеймегенУтрехт 0:1
10.03.2000    Тур 25 НЕК НеймегенФортуна 1:2
10.03.2000    Тур 25 АЗВалвейк 4:0
11.03.2000    Тур 25 МВВ МастрихтДе Графсхап 0:2
11.03.2000    Тур 25 Виллем IIХеренвен 2:3
11.03.2000    Тур 25 ФейенордДен Босх 3:0
11.03.2000    Тур 25 ТвентеКамбюр 1:0
11.03.2000    Тур 25 РодаСпарта 4:1
12.03.2000    Тур 25 ПСВУтрехт 2:1
15.03.2000    Тур 25 ФортунаАякс 2:0
17.03.2000    Тур 26 КамбюрФейенорд 2:3
17.03.2000    Тур 26 НЕК НеймегенВиллем II 2:1
18.03.2000    Тур 26 ПСВДе Графсхап 6:0
18.03.2000    Тур 26 ХеренвенМВВ Мастрихт 3:1
19.03.2000    Тур 26 АяксТвенте 0:1
19.03.2000    Тур 26 УтрехтВитесс 2:0
19.03.2000    Тур 26 ВалвейкРода 2:2
19.03.2000    Тур 26 СпартаФортуна 2:3
24.03.2000    Тур 26 АЗДен Босх 2:0
24.03.2000    Тур 27 ФортунаМВВ Мастрихт 3:1
24.03.2000    Тур 27 Виллем IIПСВ 0:0
25.03.2000    Тур 27 ВитессХеренвен 3:1
25.03.2000    Тур 27 КамбюрРода 2:2
25.03.2000    Тур 27 Де ГрафсхапВалвейк 2:0
26.03.2000    Тур 27 АяксНЕК Неймеген 5:2
26.03.2000    Тур 27 ТвентеУтрехт 4:2
26.03.2000    Тур 27 ФейенордСпарта 1:2
31.03.2000    Тур 27 ХеренвенНЕК Неймеген 1:0
31.03.2000    Тур 28 РодаАякс 3:0
31.03.2000    Тур 28 Ден БосхВиллем II 1:1
01.04.2000    Тур 28 МВВ МастрихтВитесс 0:2
01.04.2000    Тур 28 ПСВАЗ 5:1
01.04.2000    Тур 28 Де ГрафсхапФортуна 1:0
02.04.2000    Тур 28 УтрехтКамбюр 1:2
02.04.2000    Тур 28 СпартаТвенте 1:1
02.04.2000    Тур 28 ВалвейкФейенорд 2:2
07.04.2000    Тур 28 АЗДе Графсхап 2:0
07.04.2000    Тур 29 НЕК НеймегенРода 0:0
07.04.2000    Тур 29 ФортунаПСВ 0:4
08.04.2000    Тур 29 ТвентеМВВ Мастрихт 1:2
08.04.2000    Тур 29 КамбюрДен Босх 1:2
08.04.2000    Тур 29 Виллем IIВитесс 0:4
09.04.2000    Тур 29 ВалвейкХеренвен 0:1
09.04.2000    Тур 29 ФейенордУтрехт 1:2
09.04.2000    Тур 29 АяксСпарта 3:2
14.04.2000    Тур 29 УтрехтСпарта 3:1
15.04.2000    Тур 30 ВитессТвенте 4:1
15.04.2000    Тур 30 РодаВиллем II 3:4
15.04.2000    Тур 30 МВВ МастрихтВалвейк 0:1
15.04.2000    Тур 30 ХеренвенФортуна 3:0
16.04.2000    Тур 30 Де ГрафсхапФейенорд 0:1
16.04.2000    Тур 30 Ден БосхНЕК Неймеген 1:1
16.04.2000    Тур 30 АяксАЗ 4:1
16.04.2000    Тур 30 ПСВКамбюр 1:0
19.04.2000    Тур 30 Ден БосхАякс 1:1
21.04.2000    Тур 31 ТвентеПСВ 1:3
21.04.2000    Тур 31 ФортунаУтрехт 3:0
21.04.2000    Тур 31 АЗМВВ Мастрихт 2:0
22.04.2000    Тур 31 ХеренвенРода 5:1
22.04.2000    Тур 31 Виллем IIДе Графсхап 5:3
22.04.2000    Тур 31 СпартаКамбюр 1:2
23.04.2000    Тур 31 НЕК НеймегенВитесс 1:0
23.04.2000    Тур 31 ФейенордАякс 1:1
23.04.2000    Тур 31 ВалвейкДен Босх 1:1
28.04.2000    Тур 32 РодаТвенте 3:2
30.04.2000    Тур 32 Ден БосхФортуна 0:2
30.04.2000    Тур 32 УтрехтВиллем II 1:1
30.04.2000    Тур 32 МВВ МастрихтНЕК Неймеген 2:0
30.04.2000    Тур 32 ФейенордАЗ 5:3
30.04.2000    Тур 32 КамбюрХеренвен 0:2
30.04.2000    Тур 32 ВитессАякс 3:0
30.04.2000    Тур 32 ПСВВалвейк 7:1
30.04.2000    Тур 32 Де ГрафсхапСпарта 2:3
07.05.2000    Тур 33 ХеренвенДен Босх 1:1
07.05.2000    Тур 33 ТвентеДе Графсхап 4:0
07.05.2000    Тур 33 СпартаПСВ 0:2
07.05.2000    Тур 33 Виллем IIКамбюр 1:4
07.05.2000    Тур 33 ФортунаРода 1:2
07.05.2000    Тур 33 АЗВитесс 0:1
07.05.2000    Тур 33 АяксМВВ Мастрихт 1:0
07.05.2000    Тур 33 ВалвейкУтрехт 2:0
07.05.2000    Тур 33 НЕК НеймегенФейенорд 0:2
14.05.2000    Тур 34 МВВ МастрихтВиллем II 1:1
14.05.2000    Тур 34 УтрехтАякс 3:1
14.05.2000    Тур 34 ФейенордТвенте 1:1
14.05.2000    Тур 34 ПСВНЕК Неймеген 2:0
14.05.2000    Тур 34 Де ГрафсхапХеренвен 1:1
14.05.2000    Тур 34 КамбюрВалвейк 2:1
14.05.2000    Тур 34 Ден БосхСпарта 7:0
14.05.2000    Тур 34 ВитессФортуна 2:2
14.05.2000    Тур 34 РодаАЗ 3:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх