Календарь

Дата
18.08.2000    Тур 01 Бейра-МарБоавишта 2:4
19.08.2000    Тур 01 ПортуБенфика 2:0
19.08.2000    Тур 01 БрагаВитория Г 1:0
20.08.2000    Тур 01 ЛейрияЭштрела Амадора 2:0
20.08.2000    Тур 01 СпортингФаренсе 1:0
20.08.2000    Тур 01 СалгейрушПасуш-де-Феррейра 1:0
20.08.2000    Тур 01 Жил ВисентеКампомайоренсе 1:1
20.08.2000    Тур 01 АвишБелененсеш 0:1
20.08.2000    Тур 01 АлверкаМаритиму 0:0
25.08.2000    Тур 02 Эштрела АмадораБрага 0:1
26.08.2000    Тур 02 КампомайоренсеСалгейруш 2:3
26.08.2000    Тур 02 Витория ГСпортинг 1:4
27.08.2000    Тур 02 Пасуш-де-ФеррейраАвиш 2:0
27.08.2000    Тур 02 ФаренсеАлверка 2:0
27.08.2000    Тур 02 БенфикаБейра-Мар 4:1
27.08.2000    Тур 02 БелененсешПорту 2:0
28.08.2000    Тур 02 БоавиштаЛейрия 4:0
02.09.2000    Тур 02 МаритимуЖил Висенте 1:0
08.09.2000    Тур 03 БрагаСпортинг 3:2
09.09.2000    Тур 03 ЛейрияБенфика 1:1
09.09.2000    Тур 03 ПортуПасуш-де-Феррейра 2:1
10.09.2000    Тур 03 СалгейрушМаритиму 1:0
10.09.2000    Тур 03 Жил ВисентеФаренсе 0:0
10.09.2000    Тур 03 Эштрела АмадораБоавишта 0:0
10.09.2000    Тур 03 Бейра-МарБелененсеш 2:2
10.09.2000    Тур 03 АвишКампомайоренсе 2:2
11.09.2000    Тур 03 АлверкаВитория Г 1:3
15.09.2000    Тур 04 Витория ГЖил Висенте 3:1
16.09.2000    Тур 04 СпортингАлверка 1:1
17.09.2000    Тур 04 Пасуш-де-ФеррейраБейра-Мар 3:2
17.09.2000    Тур 04 МаритимуАвиш 2:1
17.09.2000    Тур 04 ФаренсеСалгейруш 2:1
17.09.2000    Тур 04 БелененсешЛейрия 1:1
18.09.2000    Тур 04 КампомайоренсеПорту 0:5
18.09.2000    Тур 04 БоавиштаБрага 1:2
18.09.2000    Тур 04 БенфикаЭштрела Амадора 2:1
22.09.2000    Тур 05 СалгейрушВитория Г 2:1
23.09.2000    Тур 05 Жил ВисентеСпортинг 0:2
23.09.2000    Тур 05 БоавиштаБенфика 1:0
24.09.2000    Тур 05 ЛейрияПасуш-де-Феррейра 1:4
24.09.2000    Тур 05 ПортуМаритиму 1:0
24.09.2000    Тур 05 Эштрела АмадораБелененсеш 0:2
24.09.2000    Тур 05 БрагаАлверка 1:1
24.09.2000    Тур 05 Бейра-МарКампомайоренсе 0:0
24.09.2000    Тур 05 АвишФаренсе 3:1
30.09.2000    Тур 06 Витория ГАвиш 2:2
01.10.2000    Тур 06 СпортингСалгейруш 2:0
01.10.2000    Тур 06 Пасуш-де-ФеррейраЭштрела Амадора 4:1
01.10.2000    Тур 06 МаритимуБейра-Мар 2:1
01.10.2000    Тур 06 КампомайоренсеЛейрия 1:1
01.10.2000    Тур 06 АлверкаЖил Висенте 2:0
02.10.2000    Тур 06 ФаренсеПорту 1:3
02.10.2000    Тур 06 БенфикаБрага 2:2
02.10.2000    Тур 06 БелененсешБоавишта 2:2
13.10.2000    Тур 07 БоавиштаПасуш-де-Феррейра 1:0
14.10.2000    Тур 07 ЛейрияМаритиму 1:0
14.10.2000    Тур 07 БрагаЖил Висенте 3:1
14.10.2000    Тур 07 АвишСпортинг 3:4
15.10.2000    Тур 07 СалгейрушАлверка 3:1
15.10.2000    Тур 07 ПортуВитория Г 2:0
15.10.2000    Тур 07 Эштрела АмадораКампомайоренсе 4:0
15.10.2000    Тур 07 БенфикаБелененсеш 1:0
15.10.2000    Тур 07 Бейра-МарФаренсе 0:2
20.10.2000    Тур 08 КампомайоренсеБоавишта 0:0
21.10.2000    Тур 08 СпортингПорту 0:1
21.10.2000    Тур 08 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 0:0
22.10.2000    Тур 08 Витория ГБейра-Мар 1:1
22.10.2000    Тур 08 МаритимуЭштрела Амадора 2:0
22.10.2000    Тур 08 Жил ВисентеСалгейруш 0:2
22.10.2000    Тур 08 ФаренсеЛейрия 1:1
22.10.2000    Тур 08 БелененсешБрага 2:1
22.10.2000    Тур 08 АлверкаАвиш 5:1
27.10.2000    Тур 09 БрагаСалгейруш 2:0
29.10.2000    Тур 09 ЛейрияВитория Г 1:1
29.10.2000    Тур 09 Эштрела АмадораФаренсе 1:2
29.10.2000    Тур 09 БенфикаКампомайоренсе 2:0
29.10.2000    Тур 09 БелененсешПасуш-де-Феррейра 0:0
29.10.2000    Тур 09 Бейра-МарСпортинг 0:1
29.10.2000    Тур 09 АвишЖил Висенте 1:0
30.10.2000    Тур 09 ПортуАлверка 6:0
30.10.2000    Тур 09 БоавиштаМаритиму 3:1
03.11.2000    Тур 10 СпортингЛейрия 4:0
04.11.2000    Тур 10 Жил ВисентеПорту 2:2
04.11.2000    Тур 10 ФаренсеБоавишта 2:2
05.11.2000    Тур 10 СалгейрушАвиш 2:1
05.11.2000    Тур 10 Пасуш-де-ФеррейраБрага 4:2
05.11.2000    Тур 10 МаритимуБенфика 3:0
05.11.2000    Тур 10 КампомайоренсеБелененсеш 0:1
05.11.2000    Тур 10 АлверкаБейра-Мар 0:1
06.11.2000    Тур 10 Витория ГЭштрела Амадора 4:0
11.11.2000    Тур 11 Эштрела АмадораСпортинг 1:2
11.11.2000    Тур 11 БелененсешМаритиму 1:0
12.11.2000    Тур 11 ЛейрияАлверка 2:0
12.11.2000    Тур 11 Пасуш-де-ФеррейраКампомайоренсе 0:1
12.11.2000    Тур 11 БрагаАвиш 2:0
12.11.2000    Тур 11 БенфикаФаренсе 2:1
12.11.2000    Тур 11 Бейра-МарЖил Висенте 1:0
13.11.2000    Тур 11 ПортуСалгейруш 5:1
14.11.2000    Тур 11 БоавиштаВитория Г 4:1
17.11.2000    Тур 12 ФаренсеБелененсеш 3:1
18.11.2000    Тур 12 Витория ГБенфика 0:4
19.11.2000    Тур 12 СпортингБоавишта 0:0
19.11.2000    Тур 12 СалгейрушБейра-Мар 0:1
19.11.2000    Тур 12 МаритимуПасуш-де-Феррейра 1:1
19.11.2000    Тур 12 Жил ВисентеЛейрия 2:0
19.11.2000    Тур 12 КампомайоренсеБрага 1:1
19.11.2000    Тур 12 АвишПорту 0:1
19.11.2000    Тур 12 АлверкаЭштрела Амадора 3:1
01.12.2000    Тур 13 БелененсешВитория Г 1:0
02.12.2000    Тур 13 БрагаПорту 2:1
02.12.2000    Тур 13 Бейра-МарАвиш 1:0
03.12.2000    Тур 13 ЛейрияСалгейруш 2:1
03.12.2000    Тур 13 Пасуш-де-ФеррейраФаренсе 1:1
03.12.2000    Тур 13 Эштрела АмадораЖил Висенте 2:1
03.12.2000    Тур 13 КампомайоренсеМаритиму 2:2
03.12.2000    Тур 13 БоавиштаАлверка 5:1
03.12.2000    Тур 13 БенфикаСпортинг 3:0
08.12.2000    Тур 14 Жил ВисентеБоавишта 0:2
09.12.2000    Тур 14 Витория ГПасуш-де-Феррейра 0:1
09.12.2000    Тур 14 СпортингБелененсеш 2:1
10.12.2000    Тур 14 СалгейрушЭштрела Амадора 1:0
10.12.2000    Тур 14 МаритимуБрага 2:0
10.12.2000    Тур 14 ФаренсеКампомайоренсе 1:3
10.12.2000    Тур 14 АвишЛейрия 1:1
10.12.2000    Тур 14 АлверкаБенфика 2:1
11.12.2000    Тур 14 ПортуБейра-Мар 2:0
15.12.2000    Тур 15 КампомайоренсеВитория Г 0:1
16.12.2000    Тур 15 ЛейрияПорту 3:1
16.12.2000    Тур 15 БелененсешАлверка 1:0
17.12.2000    Тур 15 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 0:0
17.12.2000    Тур 15 МаритимуФаренсе 1:1
17.12.2000    Тур 15 Эштрела АмадораАвиш 0:0
17.12.2000    Тур 15 БрагаБейра-Мар 3:3
17.12.2000    Тур 15 БоавиштаСалгейруш 5:0
17.12.2000    Тур 15 БенфикаЖил Висенте 0:0
06.01.2001    Тур 16 СпортингКампомайоренсе 2:1
06.01.2001    Тур 16 ПортуЭштрела Амадора 2:1
06.01.2001    Тур 16 АлверкаПасуш-де-Феррейра 2:0
07.01.2001    Тур 16 СалгейрушБенфика 1:2
07.01.2001    Тур 16 Жил ВисентеБелененсеш 2:1
07.01.2001    Тур 16 БрагаФаренсе 3:0
07.01.2001    Тур 16 Бейра-МарЛейрия 3:1
07.01.2001    Тур 16 АвишБоавишта 1:2
08.01.2001    Тур 16 Витория ГМаритиму 1:1
11.01.2001    Тур 17 БелененсешСалгейруш 2:0
12.01.2001    Тур 17 МаритимуСпортинг 0:2
13.01.2001    Тур 17 ЛейрияБрага 0:0
13.01.2001    Тур 17 Пасуш-де-ФеррейраЖил Висенте 2:0
13.01.2001    Тур 17 ФаренсеВитория Г 1:1
13.01.2001    Тур 17 Эштрела АмадораБейра-Мар 1:1
13.01.2001    Тур 17 КампомайоренсеАлверка 0:4
13.01.2001    Тур 17 БоавиштаПорту 1:0
13.01.2001    Тур 17 БенфикаАвиш 5:1
19.01.2001    Тур 18 Эштрела АмадораЛейрия 1:2
20.01.2001    Тур 18 Витория ГБрага 0:0
20.01.2001    Тур 18 БоавиштаБейра-Мар 1:0
21.01.2001    Тур 18 Пасуш-де-ФеррейраСалгейруш 1:1
21.01.2001    Тур 18 ФаренсеСпортинг 2:1
21.01.2001    Тур 18 КампомайоренсеЖил Висенте 1:0
21.01.2001    Тур 18 БенфикаПорту 2:1
21.01.2001    Тур 18 БелененсешАвиш 5:0
22.01.2001    Тур 18 МаритимуАлверка 2:1
26.01.2001    Тур 19 БрагаЭштрела Амадора 1:1
27.01.2001    Тур 19 ПортуБелененсеш 0:0
27.01.2001    Тур 19 СпортингВитория Г 3:1
28.01.2001    Тур 19 ЛейрияБоавишта 0:0
28.01.2001    Тур 19 СалгейрушКампомайоренсе 0:0
28.01.2001    Тур 19 Жил ВисентеМаритиму 2:0
28.01.2001    Тур 19 Бейра-МарБенфика 1:3
28.01.2001    Тур 19 АвишПасуш-де-Феррейра 1:1
28.01.2001    Тур 19 АлверкаФаренсе 0:1
02.02.2001    Тур 20 БоавиштаЭштрела Амадора 1:0
03.02.2001    Тур 20 Витория ГАлверка 2:2
04.02.2001    Тур 20 СпортингБрага 1:2
04.02.2001    Тур 20 МаритимуСалгейруш 0:1
04.02.2001    Тур 20 ФаренсеЖил Висенте 1:1
04.02.2001    Тур 20 КампомайоренсеАвиш 0:0
04.02.2001    Тур 20 БенфикаЛейрия 3:2
04.02.2001    Тур 20 БелененсешБейра-Мар 0:1
05.02.2001    Тур 20 Пасуш-де-ФеррейраПорту 1:0
16.02.2001    Тур 21 Эштрела АмадораБенфика 1:2
17.02.2001    Тур 21 БрагаБоавишта 1:0
17.02.2001    Тур 21 АлверкаСпортинг 3:1
18.02.2001    Тур 21 ЛейрияБелененсеш 1:1
18.02.2001    Тур 21 СалгейрушФаренсе 0:0
18.02.2001    Тур 21 ПортуКампомайоренсе 3:1
18.02.2001    Тур 21 Жил ВисентеВитория Г 4:1
18.02.2001    Тур 21 Бейра-МарПасуш-де-Феррейра 1:0
18.02.2001    Тур 21 АвишМаритиму 1:1
23.02.2001    Тур 22 БелененсешЭштрела Амадора 0:3
24.02.2001    Тур 22 СпортингЖил Висенте 3:1
25.02.2001    Тур 22 Пасуш-де-ФеррейраЛейрия 0:0
25.02.2001    Тур 22 ФаренсеАвиш 1:0
25.02.2001    Тур 22 КампомайоренсеБейра-Мар 0:2
25.02.2001    Тур 22 БенфикаБоавишта 0:0
25.02.2001    Тур 22 АлверкаБрага 4:1
26.02.2001    Тур 22 Витория ГСалгейруш 1:2
02.03.2001    Тур 23 БоавиштаБелененсеш 2:0
03.03.2001    Тур 23 СалгейрушСпортинг 2:5
04.03.2001    Тур 23 ЛейрияКампомайоренсе 4:1
04.03.2001    Тур 23 ПортуФаренсе 2:0
04.03.2001    Тур 23 Жил ВисентеАлверка 1:2
04.03.2001    Тур 23 Эштрела АмадораПасуш-де-Феррейра 1:1
04.03.2001    Тур 23 БрагаБенфика 3:1
04.03.2001    Тур 23 Бейра-МарМаритиму 2:0
04.03.2001    Тур 23 АвишВитория Г 0:3
09.03.2001    Тур 24 Пасуш-де-ФеррейраБоавишта 0:2
10.03.2001    Тур 24 БелененсешБенфика 1:0
11.03.2001    Тур 24 СпортингАвиш 2:0
11.03.2001    Тур 24 МаритимуЛейрия 2:1
11.03.2001    Тур 24 Жил ВисентеБрага 1:1
11.03.2001    Тур 24 ФаренсеБейра-Мар 1:2
11.03.2001    Тур 24 КампомайоренсеЭштрела Амадора 4:1
11.03.2001    Тур 24 АлверкаСалгейруш 0:3
12.03.2001    Тур 24 Витория ГПорту 2:2
16.03.2001    Тур 25 БоавиштаКампомайоренсе 3:1
17.03.2001    Тур 25 Эштрела АмадораМаритиму 0:1
17.03.2001    Тур 25 БрагаБелененсеш 2:0
18.03.2001    Тур 25 ЛейрияФаренсе 2:0
18.03.2001    Тур 25 СалгейрушЖил Висенте 0:1
18.03.2001    Тур 25 БенфикаПасуш-де-Феррейра 2:3
18.03.2001    Тур 25 Бейра-МарВитория Г 3:2
18.03.2001    Тур 25 АвишАлверка 0:0
19.03.2001    Тур 25 ПортуСпортинг 2:2
31.03.2001    Тур 26 СалгейрушБрага 3:4
31.03.2001    Тур 26 МаритимуБоавишта 1:1
31.03.2001    Тур 26 КампомайоренсеБенфика 1:1
01.04.2001    Тур 26 Витория ГЛейрия 0:1
01.04.2001    Тур 26 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 2:2
01.04.2001    Тур 26 Жил ВисентеАвиш 1:0
01.04.2001    Тур 26 ФаренсеЭштрела Амадора 2:0
01.04.2001    Тур 26 АлверкаПорту 1:3
02.04.2001    Тур 26 СпортингБейра-Мар 2:1
06.04.2001    Тур 27 БрагаПасуш-де-Феррейра 2:2
07.04.2001    Тур 27 ЛейрияСпортинг 2:0
08.04.2001    Тур 27 Эштрела АмадораВитория Г 0:2
08.04.2001    Тур 27 БоавиштаФаренсе 1:0
08.04.2001    Тур 27 БенфикаМаритиму 3:0
08.04.2001    Тур 27 БелененсешКампомайоренсе 1:1
08.04.2001    Тур 27 Бейра-МарАлверка 0:0
08.04.2001    Тур 27 АвишСалгейруш 0:3
09.04.2001    Тур 27 ПортуЖил Висенте 2:0
13.04.2001    Тур 28 ФаренсеБенфика 2:2
14.04.2001    Тур 28 СпортингЭштрела Амадора 1:0
14.04.2001    Тур 28 СалгейрушПорту 0:1
14.04.2001    Тур 28 МаритимуБелененсеш 1:2
14.04.2001    Тур 28 Жил ВисентеБейра-Мар 3:0
14.04.2001    Тур 28 КампомайоренсеПасуш-де-Феррейра 2:1
14.04.2001    Тур 28 АвишБрага 2:1
14.04.2001    Тур 28 АлверкаЛейрия 0:1
16.04.2001    Тур 28 Витория ГБоавишта 1:2
18.04.2001    Тур 22 МаритимуПорту 0:1
20.04.2001    Тур 29 БрагаКампомайоренсе 4:0
21.04.2001    Тур 29 БоавиштаСпортинг 1:0
22.04.2001    Тур 29 ЛейрияЖил Висенте 1:0
22.04.2001    Тур 29 ПортуАвиш 4:0
22.04.2001    Тур 29 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 2:1
22.04.2001    Тур 29 Эштрела АмадораАлверка 1:2
22.04.2001    Тур 29 БенфикаВитория Г 1:0
22.04.2001    Тур 29 Бейра-МарСалгейруш 3:2
23.04.2001    Тур 29 БелененсешФаренсе 4:2
28.04.2001    Тур 30 Витория ГБелененсеш 1:1
28.04.2001    Тур 30 АлверкаБоавишта 1:2
29.04.2001    Тур 30 СпортингБенфика 3:0
29.04.2001    Тур 30 СалгейрушЛейрия 1:4
29.04.2001    Тур 30 ПортуБрага 3:2
29.04.2001    Тур 30 МаритимуКампомайоренсе 3:0
29.04.2001    Тур 30 Жил ВисентеЭштрела Амадора 0:0
29.04.2001    Тур 30 ФаренсеПасуш-де-Феррейра 2:4
29.04.2001    Тур 30 АвишБейра-Мар 2:3
04.05.2001    Тур 31 БрагаМаритиму 2:1
04.05.2001    Тур 31 БенфикаАлверка 0:2
05.05.2001    Тур 31 БоавиштаЖил Висенте 2:0
06.05.2001    Тур 31 ЛейрияАвиш 1:1
06.05.2001    Тур 31 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 0:1
06.05.2001    Тур 31 Эштрела АмадораСалгейруш 1:0
06.05.2001    Тур 31 КампомайоренсеФаренсе 1:0
06.05.2001    Тур 31 БелененсешСпортинг 1:1
06.05.2001    Тур 31 Бейра-МарПорту 0:3
11.05.2001    Тур 32 СпортингПасуш-де-Феррейра 1:3
12.05.2001    Тур 32 ПортуЛейрия 3:0
13.05.2001    Тур 32 Витория ГКампомайоренсе 3:0
13.05.2001    Тур 32 СалгейрушБоавишта 1:5
13.05.2001    Тур 32 Жил ВисентеБенфика 3:0
13.05.2001    Тур 32 ФаренсеМаритиму 1:2
13.05.2001    Тур 32 Бейра-МарБрага 3:0
13.05.2001    Тур 32 АвишЭштрела Амадора 3:2
13.05.2001    Тур 32 АлверкаБелененсеш 0:3
18.05.2001    Тур 33 БоавиштаАвиш 3:0
19.05.2001    Тур 33 МаритимуВитория Г 1:0
20.05.2001    Тур 33 ЛейрияБейра-Мар 1:0
20.05.2001    Тур 33 Пасуш-де-ФеррейраАлверка 2:2
20.05.2001    Тур 33 ФаренсеБрага 1:0
20.05.2001    Тур 33 КампомайоренсеСпортинг 1:0
20.05.2001    Тур 33 БенфикаСалгейруш 1:1
20.05.2001    Тур 33 БелененсешЖил Висенте 1:3
21.05.2001    Тур 33 Эштрела АмадораПорту 2:3
27.05.2001    Тур 34 Витория ГФаренсе 1:0
27.05.2001    Тур 34 СпортингМаритиму 1:0
27.05.2001    Тур 34 СалгейрушБелененсеш 2:0
27.05.2001    Тур 34 ПортуБоавишта 4:0
27.05.2001    Тур 34 Жил ВисентеПасуш-де-Феррейра 3:1
27.05.2001    Тур 34 БрагаЛейрия 3:5
27.05.2001    Тур 34 Бейра-МарЭштрела Амадора 3:3
27.05.2001    Тур 34 АвишБенфика 4:4
27.05.2001    Тур 34 АлверкаКампомайоренсе 2:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх