Календарь

Дата
10.08.2001    Тур 01 БоавиштаБейра-Мар 3:0
11.08.2001    Тур 01 ВарзимБенфика 2:2
11.08.2001    Тур 01 БрагаЛейрия 0:0
12.08.2001    Тур 01 Витория ГЖил Висенте 0:2
12.08.2001    Тур 01 СпортингПорту 1:0
12.08.2001    Тур 01 СалгейрушФаренсе 0:2
12.08.2001    Тур 01 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 3:1
13.08.2001    Тур 01 МаритимуВитория С 3:1
18.08.2001    Тур 02 Жил ВисентеБрага 2:1
18.08.2001    Тур 02 БелененсешСпортинг 3:0
19.08.2001    Тур 02 Витория СВарзим 2:0
19.08.2001    Тур 02 ЛейрияСанта-Клара 2:2
19.08.2001    Тур 02 ПортуБоавишта 4:1
19.08.2001    Тур 02 БенфикаСалгейруш 2:0
19.08.2001    Тур 02 Бейра-МарМаритиму 2:0
19.08.2001    Тур 02 АлверкаПасуш-де-Феррейра 1:0
20.08.2001    Тур 02 ФаренсеВитория Г 0:1
25.08.2001    Тур 03 СпортингАлверка 0:1
25.08.2001    Тур 03 Санта-КлараЖил Висенте 0:0
25.08.2001    Тур 03 БенфикаВитория С 3:2
26.08.2001    Тур 03 ВарзимБейра-Мар 1:1
26.08.2001    Тур 03 Пасуш-де-ФеррейраЛейрия 1:2
26.08.2001    Тур 03 БрагаФаренсе 4:0
26.08.2001    Тур 03 БоавиштаБелененсеш 2:0
27.08.2001    Тур 03 СалгейрушВитория Г 1:3
27.08.2001    Тур 03 МаритимуПорту 1:3
02.09.2001    Тур 01 Санта-КлараАлверка 2:1
07.09.2001    Тур 04 АлверкаБоавишта 1:2
08.09.2001    Тур 04 ЛейрияСпортинг 1:1
08.09.2001    Тур 04 БелененсешМаритиму 0:1
09.09.2001    Тур 04 Витория ССалгейруш 3:0
09.09.2001    Тур 04 ПортуВарзим 3:0
09.09.2001    Тур 04 Жил ВисентеПасуш-де-Феррейра 1:1
09.09.2001    Тур 04 ФаренсеСанта-Клара 1:0
09.09.2001    Тур 04 Бейра-МарБенфика 3:3
10.09.2001    Тур 04 Витория ГБрага 2:1
14.09.2001    Тур 05 ВарзимБелененсеш 1:5
15.09.2001    Тур 05 БоавиштаЛейрия 1:0
15.09.2001    Тур 05 БенфикаПорту 0:0
16.09.2001    Тур 05 Витория СБейра-Мар 4:1
16.09.2001    Тур 05 СпортингЖил Висенте 3:1
16.09.2001    Тур 05 Санта-КлараВитория Г 2:0
16.09.2001    Тур 05 СалгейрушБрага 1:0
16.09.2001    Тур 05 Пасуш-де-ФеррейраФаренсе 1:1
17.09.2001    Тур 05 МаритимуАлверка 5:0
21.09.2001    Тур 06 БрагаСанта-Клара 6:0
22.09.2001    Тур 06 ПортуВитория С 3:0
22.09.2001    Тур 06 Жил ВисентеБоавишта 0:3
23.09.2001    Тур 06 Витория ГПасуш-де-Феррейра 1:1
23.09.2001    Тур 06 ЛейрияМаритиму 2:0
23.09.2001    Тур 06 ФаренсеСпортинг 1:3
23.09.2001    Тур 06 БелененсешБенфика 1:1
23.09.2001    Тур 06 Бейра-МарСалгейруш 1:1
23.09.2001    Тур 06 АлверкаВарзим 4:2
28.09.2001    Тур 07 Витория СБелененсеш 0:1
29.09.2001    Тур 07 Пасуш-де-ФеррейраБрага 0:0
29.09.2001    Тур 07 Бейра-МарПорту 2:0
30.09.2001    Тур 07 ВарзимЛейрия 2:0
30.09.2001    Тур 07 СалгейрушСанта-Клара 2:1
30.09.2001    Тур 07 БоавиштаФаренсе 1:1
30.09.2001    Тур 07 БенфикаАлверка 3:2
01.10.2001    Тур 07 МаритимуЖил Висенте 2:1
01.10.2001    Тур 07 СпортингВитория Г 5:0
07.10.2001    Тур 10 Санта-КлараБоавишта 0:2
12.10.2001    Тур 08 Витория ГБоавишта 2:0
13.10.2001    Тур 08 ЛейрияБенфика 1:1
13.10.2001    Тур 08 Санта-КлараПасуш-де-Феррейра 1:1
13.10.2001    Тур 08 ПортуСалгейруш 3:0
13.10.2001    Тур 08 БрагаСпортинг 2:1
14.10.2001    Тур 08 Жил ВисентеВарзим 1:0
14.10.2001    Тур 08 ФаренсеМаритиму 2:1
14.10.2001    Тур 08 АлверкаВитория С 1:1
15.10.2001    Тур 08 БелененсешБейра-Мар 1:5
19.10.2001    Тур 09 МаритимуВитория Г 2:0
20.10.2001    Тур 09 ПортуБелененсеш 1:2
20.10.2001    Тур 09 БоавиштаБрага 3:0
20.10.2001    Тур 09 БенфикаЖил Висенте 2:0
21.10.2001    Тур 09 Витория СЛейрия 1:1
21.10.2001    Тур 09 ВарзимФаренсе 2:0
21.10.2001    Тур 09 СалгейрушПасуш-де-Феррейра 3:2
21.10.2001    Тур 09 Бейра-МарАлверка 6:2
22.10.2001    Тур 09 СпортингСанта-Клара 0:0
26.10.2001    Тур 10 ФаренсеБенфика 0:2
27.10.2001    Тур 10 Витория ГВарзим 4:0
27.10.2001    Тур 10 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 0:6
27.10.2001    Тур 10 БрагаМаритиму 1:0
28.10.2001    Тур 10 ЛейрияБейра-Мар 4:1
28.10.2001    Тур 10 Жил ВисентеВитория С 2:1
28.10.2001    Тур 10 АлверкаПорту 0:1
29.10.2001    Тур 10 БелененсешСалгейруш 1:0
02.11.2001    Тур 11 ВарзимБрага 0:0
03.11.2001    Тур 11 Витория СФаренсе 2:0
03.11.2001    Тур 11 БенфикаВитория Г 0:0
04.11.2001    Тур 11 ПортуЛейрия 2:1
04.11.2001    Тур 11 МаритимуСанта-Клара 1:0
04.11.2001    Тур 11 БелененсешАлверка 1:1
04.11.2001    Тур 11 Бейра-МарЖил Висенте 2:2
05.11.2001    Тур 11 СалгейрушСпортинг 1:5
06.11.2001    Тур 11 БоавиштаПасуш-де-Феррейра 5:0
23.11.2001    Тур 12 Витория ГВитория С 0:0
24.11.2001    Тур 12 БрагаБенфика 0:1
24.11.2001    Тур 12 АлверкаСалгейруш 1:2
25.11.2001    Тур 12 ЛейрияБелененсеш 3:0
25.11.2001    Тур 12 Санта-КлараВарзим 1:0
25.11.2001    Тур 12 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 2:1
25.11.2001    Тур 12 Жил ВисентеПорту 2:5
25.11.2001    Тур 12 ФаренсеБейра-Мар 1:0
26.11.2001    Тур 12 СпортингБоавишта 2:0
30.11.2001    Тур 13 ПортуФаренсе 2:0
01.12.2001    Тур 13 СалгейрушБоавишта 1:1
01.12.2001    Тур 13 МаритимуСпортинг 0:2
02.12.2001    Тур 13 ВарзимПасуш-де-Феррейра 0:3
02.12.2001    Тур 13 БенфикаСанта-Клара 2:1
02.12.2001    Тур 13 БелененсешЖил Висенте 1:0
02.12.2001    Тур 13 Бейра-МарВитория Г 0:0
02.12.2001    Тур 13 АлверкаЛейрия 1:1
03.12.2001    Тур 13 Витория СБрага 0:0
07.12.2001    Тур 14 ФаренсеБелененсеш 2:2
08.12.2001    Тур 14 Витория ГПорту 2:0
08.12.2001    Тур 14 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 2:1
08.12.2001    Тур 14 БрагаБейра-Мар 3:2
09.12.2001    Тур 14 ЛейрияСалгейруш 7:0
09.12.2001    Тур 14 СпортингВарзим 4:0
09.12.2001    Тур 14 Санта-КлараВитория С 1:0
09.12.2001    Тур 14 БоавиштаМаритиму 0:1
15.12.2001    Тур 15 Витория СПасуш-де-Феррейра 1:3
15.12.2001    Тур 15 ВарзимБоавишта 0:2
15.12.2001    Тур 15 ЛейрияЖил Висенте 2:1
15.12.2001    Тур 15 СалгейрушМаритиму 2:1
15.12.2001    Тур 15 ПортуБрага 0:0
15.12.2001    Тур 15 БенфикаСпортинг 2:2
15.12.2001    Тур 15 БелененсешВитория Г 2:1
15.12.2001    Тур 15 Бейра-МарСанта-Клара 0:1
15.12.2001    Тур 15 АлверкаФаренсе 1:0
22.12.2001    Тур 16 Витория ГАлверка 2:0
22.12.2001    Тур 16 СпортингВитория С 1:0
22.12.2001    Тур 16 Санта-КлараПорту 2:1
22.12.2001    Тур 16 СалгейрушЖил Висенте 3:0
22.12.2001    Тур 16 Пасуш-де-ФеррейраБейра-Мар 0:0
22.12.2001    Тур 16 МаритимуВарзим 1:1
22.12.2001    Тур 16 ФаренсеЛейрия 0:1
22.12.2001    Тур 16 БрагаБелененсеш 2:3
23.12.2001    Тур 16 БоавиштаБенфика 1:0
04.01.2002    Тур 17 АлверкаБрага 0:3
05.01.2002    Тур 17 ВарзимСалгейруш 0:0
05.01.2002    Тур 17 ЛейрияВитория Г 2:1
05.01.2002    Тур 17 ПортуПасуш-де-Феррейра 1:0
05.01.2002    Тур 17 Жил ВисентеФаренсе 3:1
05.01.2002    Тур 17 БенфикаМаритиму 1:1
05.01.2002    Тур 17 БелененсешСанта-Клара 1:1
05.01.2002    Тур 17 Бейра-МарСпортинг 1:2
07.01.2002    Тур 17 Витория СБоавишта 1:1
11.01.2002    Тур 18 Жил ВисентеВитория Г 2:1
12.01.2002    Тур 18 ПортуСпортинг 2:2
12.01.2002    Тур 18 ФаренсеСалгейруш 2:1
12.01.2002    Тур 18 БенфикаВарзим 3:2
13.01.2002    Тур 18 Витория СМаритиму 0:1
13.01.2002    Тур 18 ЛейрияБрага 3:1
13.01.2002    Тур 18 БелененсешПасуш-де-Феррейра 1:2
13.01.2002    Тур 18 АлверкаСанта-Клара 3:1
14.01.2002    Тур 18 Бейра-МарБоавишта 0:3
18.01.2002    Тур 19 Витория ГФаренсе 3:1
19.01.2002    Тур 19 СалгейрушБенфика 1:4
20.01.2002    Тур 19 ВарзимВитория С 2:1
20.01.2002    Тур 19 СпортингБелененсеш 2:0
20.01.2002    Тур 19 Санта-КлараЛейрия 1:1
20.01.2002    Тур 19 Пасуш-де-ФеррейраАлверка 2:2
20.01.2002    Тур 19 МаритимуБейра-Мар 3:1
20.01.2002    Тур 19 БоавиштаПорту 2:0
21.01.2002    Тур 19 БрагаЖил Висенте 1:0
26.01.2002    Тур 20 Витория ГСалгейруш 3:0
26.01.2002    Тур 20 ПортуМаритиму 2:1
26.01.2002    Тур 20 АлверкаСпортинг 1:3
27.01.2002    Тур 20 Витория СБенфика 1:1
27.01.2002    Тур 20 ЛейрияПасуш-де-Феррейра 2:1
27.01.2002    Тур 20 Жил ВисентеСанта-Клара 1:3
27.01.2002    Тур 20 ФаренсеБрага 2:2
27.01.2002    Тур 20 БелененсешБоавишта 0:2
27.01.2002    Тур 20 Бейра-МарВарзим 4:0
01.02.2002    Тур 21 БоавиштаАлверка 2:0
02.02.2002    Тур 21 СпортингЛейрия 4:1
02.02.2002    Тур 21 БрагаВитория Г 0:0
03.02.2002    Тур 21 ВарзимПорту 0:1
03.02.2002    Тур 21 Санта-КлараФаренсе 2:0
03.02.2002    Тур 21 СалгейрушВитория С 0:2
03.02.2002    Тур 21 Пасуш-де-ФеррейраЖил Висенте 2:0
03.02.2002    Тур 21 МаритимуБелененсеш 0:2
03.02.2002    Тур 21 БенфикаБейра-Мар 4:1
08.02.2002    Тур 22 Витория ГСанта-Клара 1:0
09.02.2002    Тур 22 ЛейрияБоавишта 0:1
09.02.2002    Тур 22 БрагаСалгейруш 0:0
09.02.2002    Тур 22 БелененсешВарзим 3:2
09.02.2002    Тур 22 Бейра-МарВитория С 1:0
09.02.2002    Тур 22 АлверкаМаритиму 0:2
10.02.2002    Тур 22 ПортуБенфика 3:2
10.02.2002    Тур 22 Жил ВисентеСпортинг 1:1
10.02.2002    Тур 22 ФаренсеПасуш-де-Феррейра 1:1
16.02.2002    Тур 23 Витория СПорту 1:4
16.02.2002    Тур 23 БоавиштаЖил Висенте 0:0
17.02.2002    Тур 23 ВарзимАлверка 1:0
17.02.2002    Тур 23 СпортингФаренсе 1:0
17.02.2002    Тур 23 Санта-КлараБрага 1:0
17.02.2002    Тур 23 СалгейрушБейра-Мар 1:1
17.02.2002    Тур 23 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 0:0
17.02.2002    Тур 23 БенфикаБелененсеш 2:1
18.02.2002    Тур 23 МаритимуЛейрия 3:0
22.02.2002    Тур 24 Витория ГСпортинг 0:1
23.02.2002    Тур 24 ПортуБейра-Мар 2:3
23.02.2002    Тур 24 ФаренсеБоавишта 1:2
24.02.2002    Тур 24 ЛейрияВарзим 0:1
24.02.2002    Тур 24 Санта-КлараСалгейруш 1:1
24.02.2002    Тур 24 Жил ВисентеМаритиму 1:1
24.02.2002    Тур 24 АлверкаБенфика 1:3
25.02.2002    Тур 24 БрагаПасуш-де-Феррейра 1:0
25.02.2002    Тур 24 БелененсешВитория С 1:1
02.03.2002    Тур 25 СпортингБрага 2:2
02.03.2002    Тур 25 БенфикаЛейрия 0:2
03.03.2002    Тур 25 Витория САлверка 2:1
03.03.2002    Тур 25 ВарзимЖил Висенте 2:0
03.03.2002    Тур 25 СалгейрушПорту 0:3
03.03.2002    Тур 25 Пасуш-де-ФеррейраСанта-Клара 2:1
03.03.2002    Тур 25 МаритимуФаренсе 1:0
03.03.2002    Тур 25 БоавиштаВитория Г 0:0
04.03.2002    Тур 25 Бейра-МарБелененсеш 0:3
08.03.2002    Тур 26 БелененсешПорту 3:0
09.03.2002    Тур 26 Жил ВисентеБенфика 0:2
09.03.2002    Тур 26 БрагаБоавишта 0:2
10.03.2002    Тур 26 ЛейрияВитория С 0:0
10.03.2002    Тур 26 Санта-КлараСпортинг 0:3
10.03.2002    Тур 26 Пасуш-де-ФеррейраСалгейруш 6:0
10.03.2002    Тур 26 ФаренсеВарзим 1:1
10.03.2002    Тур 26 АлверкаБейра-Мар 2:0
11.03.2002    Тур 26 Витория ГМаритиму 1:3
14.03.2002    Тур 27 СалгейрушБелененсеш 1:2
16.03.2002    Тур 27 Витория СЖил Висенте 3:2
16.03.2002    Тур 27 ВарзимВитория Г 0:0
16.03.2002    Тур 27 СпортингПасуш-де-Феррейра 3:0
16.03.2002    Тур 27 ПортуАлверка 0:0
16.03.2002    Тур 27 МаритимуБрага 4:1
16.03.2002    Тур 27 БоавиштаСанта-Клара 2:0
16.03.2002    Тур 27 Бейра-МарЛейрия 2:1
18.03.2002    Тур 27 БенфикаФаренсе 5:0
23.03.2002    Тур 28 Витория ГБенфика 1:4
23.03.2002    Тур 28 СпортингСалгейруш 2:0
23.03.2002    Тур 28 Жил ВисентеБейра-Мар 2:1
24.03.2002    Тур 28 ЛейрияПорту 1:1
24.03.2002    Тур 28 Санта-КлараМаритиму 0:0
24.03.2002    Тур 28 Пасуш-де-ФеррейраБоавишта 0:1
24.03.2002    Тур 28 ФаренсеВитория С 2:2
24.03.2002    Тур 28 БрагаВарзим 2:0
25.03.2002    Тур 28 АлверкаБелененсеш 0:1
30.03.2002    Тур 29 Витория СВитория Г 1:0
30.03.2002    Тур 29 ВарзимСанта-Клара 1:0
30.03.2002    Тур 29 СалгейрушАлверка 2:1
30.03.2002    Тур 29 ПортуЖил Висенте 2:1
30.03.2002    Тур 29 МаритимуПасуш-де-Феррейра 0:1
30.03.2002    Тур 29 БоавиштаСпортинг 0:0
30.03.2002    Тур 29 БенфикаБрага 1:1
30.03.2002    Тур 29 Бейра-МарФаренсе 2:1
01.04.2002    Тур 29 БелененсешЛейрия 1:0
03.04.2002    Тур 14 Жил ВисентеАлверка 2:2
05.04.2002    Тур 30 БоавиштаСалгейруш 2:1
06.04.2002    Тур 30 Санта-КлараБенфика 0:0
06.04.2002    Тур 30 ФаренсеПорту 0:3
07.04.2002    Тур 30 Витория ГБейра-Мар 0:0
07.04.2002    Тур 30 ЛейрияАлверка 2:1
07.04.2002    Тур 30 СпортингМаритиму 4:0
07.04.2002    Тур 30 Пасуш-де-ФеррейраВарзим 0:0
07.04.2002    Тур 30 Жил ВисентеБелененсеш 3:2
08.04.2002    Тур 30 БрагаВитория С 1:1
12.04.2002    Тур 31 МаритимуБоавишта 0:0
13.04.2002    Тур 31 ВарзимСпортинг 1:3
13.04.2002    Тур 31 ПортуВитория Г 3:0
14.04.2002    Тур 31 Витория ССанта-Клара 3:2
14.04.2002    Тур 31 СалгейрушЛейрия 0:1
14.04.2002    Тур 31 БенфикаПасуш-де-Феррейра 4:0
14.04.2002    Тур 31 БелененсешФаренсе 4:0
14.04.2002    Тур 31 Бейра-МарБрага 4:2
14.04.2002    Тур 31 АлверкаЖил Висенте 1:4
19.04.2002    Тур 32 Витория ГБелененсеш 2:1
20.04.2002    Тур 32 БрагаПорту 0:4
20.04.2002    Тур 32 БоавиштаВарзим 1:2
21.04.2002    Тур 32 СпортингБенфика 1:1
21.04.2002    Тур 32 Санта-КлараБейра-Мар 0:0
21.04.2002    Тур 32 Пасуш-де-ФеррейраВитория С 1:0
21.04.2002    Тур 32 Жил ВисентеЛейрия 0:0
21.04.2002    Тур 32 ФаренсеАлверка 2:1
22.04.2002    Тур 32 МаритимуСалгейруш 4:0
26.04.2002    Тур 33 БелененсешБрага 1:1
27.04.2002    Тур 33 Витория ССпортинг 2:2
27.04.2002    Тур 33 ПортуСанта-Клара 5:3
28.04.2002    Тур 33 ВарзимМаритиму 0:1
28.04.2002    Тур 33 ЛейрияФаренсе 4:1
28.04.2002    Тур 33 Жил ВисентеСалгейруш 3:2
28.04.2002    Тур 33 БенфикаБоавишта 2:1
28.04.2002    Тур 33 Бейра-МарПасуш-де-Феррейра 0:2
29.04.2002    Тур 33 АлверкаВитория Г 3:2
05.05.2002    Тур 34 Витория ГЛейрия 2:4
05.05.2002    Тур 34 СпортингБейра-Мар 2:1
05.05.2002    Тур 34 Санта-КлараБелененсеш 2:3
05.05.2002    Тур 34 СалгейрушВарзим 2:1
05.05.2002    Тур 34 Пасуш-де-ФеррейраПорту 1:2
05.05.2002    Тур 34 МаритимуБенфика 3:2
05.05.2002    Тур 34 ФаренсеЖил Висенте 3:2
05.05.2002    Тур 34 БрагаАлверка 5:3
05.05.2002    Тур 34 БоавиштаВитория С 4:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх