Календарь

Дата
08.03    Тур 01 Нымме КальюПайде 0:2
09.03    Тур 01 Нарва-ТрансКурессааре 0:0
09.03    Тур 01 ФКИ ЛевадияКалев Т 5:1
10.03    Тур 01 ТаммекаМаарду 2:2
10.03    Тур 01 ФлораТулевик 2:0
16.03    Тур 02 КурессаареФКИ Левадия 0:1
16.03    Тур 02 ТулевикТаммека 0:4
16.03    Тур 02 Калев ТНарва-Транс 0:4
17.03    Тур 02 ПайдеФлора 0:1
17.03    Тур 02 МаардуНымме Калью 0:5
30.03    Тур 03 ПайдеКалев Т 2:0
30.03    Тур 03 Нарва-ТрансНымме Калью 0:0
30.03    Тур 03 ФлораТаммека 4:1
31.03    Тур 03 ФКИ ЛевадияМаарду 8:0
31.03    Тур 03 ТулевикКурессааре 1:2
02.04    Тур 04 ТаммекаПайде 0:3
02.04    Тур 04 Нымме КальюФлора 0:3
03.04    Тур 04 МаардуКурессааре 1:0
03.04    Тур 04 Калев ТТулевик 0:2
03.04    Тур 04 Нарва-ТрансФКИ Левадия 1:2
06.04    Тур 05 ПайдеНарва-Транс 0:0
07.04    Тур 05 ТаммекаФКИ Левадия 1:2
07.04    Тур 05 ТулевикНымме Калью 2:3
07.04    Тур 05 КурессаареКалев Т 2:0
07.04    Тур 05 ФлораМаарду 6:0
13.04    Тур 06 Калев ТМаарду 2:0
13.04    Тур 06 ФКИ ЛевадияТулевик 5:2
13.04    Тур 06 Нарва-ТрансФлора 0:1
14.04    Тур 06 КурессаареПайде 0:1
14.04    Тур 06 Нымме КальюТаммека 2:0
20.04    Тур 07 МаардуТулевик 0:0
20.04    Тур 07 Нымме КальюКалев Т 2:2
20.04    Тур 07 ТаммекаНарва-Транс 1:2
21.04    Тур 07 ФлораКурессааре 5:0
21.04    Тур 07 ПайдеФКИ Левадия 0:2
27.04    Тур 08 Калев ТТаммека 0:4
27.04    Тур 08 МаардуНарва-Транс 0:1
27.04    Тур 08 КурессаареНымме Калью 0:0
28.04    Тур 08 ТулевикПайде 2:2
28.04    Тур 08 ФКИ ЛевадияФлора 1:2
03.05    Тур 09 ТаммекаКурессааре 1:1
03.05    Тур 09 ФлораКалев Т 6:0
04.05    Тур 09 ПайдеМаарду 2:0
04.05    Тур 09 Нарва-ТрансТулевик 0:1
05.05    Тур 09 Нымме КальюФКИ Левадия 2:1
10.05    Тур 10 КурессаареМаарду 1:0
11.05    Тур 10 ФКИ ЛевадияТаммека 7:0
11.05    Тур 10 Нарва-ТрансПайде 0:1
12.05    Тур 10 ТулевикФлора 1:3
12.05    Тур 10 Калев ТНымме Калью 0:1
17.05    Тур 11 Нымме КальюКурессааре 3:2
17.05    Тур 11 ТулевикФКИ Левадия 0:3
18.05    Тур 11 ФлораНарва-Транс 2:2
18.05    Тур 11 ПайдеТаммека 2:1
19.05    Тур 11 МаардуКалев Т 0:0
21.05    Тур 12 ФКИ ЛевадияНымме Калью 0:0
22.05    Тур 12 Нарва-ТрансМаарду 5:1
22.05    Тур 12 ТаммекаФлора 0:2
24.05    Тур 12 Калев ТПайде 0:3
24.05    Тур 12 КурессаареТулевик 1:0
28.05    Тур 13 МаардуТаммека 2:1
28.05    Тур 13 Калев ТКурессааре 3:0
28.05    Тур 13 ТулевикНарва-Транс 1:1
28.05    Тур 13 ПайдеНымме Калью 0:2
29.05    Тур 13 ФлораФКИ Левадия 1:3
31.05    Тур 14 Нарва-ТрансКалев Т 2:2
01.06    Тур 14 Нымме КальюМаарду 6:0
01.06    Тур 14 ТаммекаТулевик 0:1
02.06    Тур 14 КурессаареФлора 0:4
02.06    Тур 14 ФКИ ЛевадияПайде 1:1
14.06    Тур 15 Калев ТФКИ Левадия 1:6
14.06    Тур 15 ПайдеТулевик 6:0
15.06    Тур 15 МаардуФлора 3:8
15.06    Тур 15 Нымме КальюНарва-Транс 3:2
15.06    Тур 15 КурессаареТаммека 1:1
18.06    Тур 16 ТаммекаКалев Т 2:0
18.06    Тур 16 ТулевикМаарду 2:0
18.06    Тур 16 ФлораНымме Калью 0:1
19.06    Тур 16 ПайдеКурессааре 7:0
19.06    Тур 16 ФКИ ЛевадияНарва-Транс 2:0
21.06    Тур 17 Калев ТФлора 0:2
22.06    Тур 17 ФКИ ЛевадияКурессааре 5:0
22.06    Тур 17 Нымме КальюТулевик 2:1
22.06    Тур 17 МаардуПайде 1:4
22.06    Тур 17 Нарва-ТрансТаммека 2:5
28.06    Тур 18 ТаммекаНымме Калью -:-
29.06    Тур 18 МаардуФКИ Левадия -:-
29.06    Тур 18 КурессаареНарва-Транс -:-
30.06    Тур 18 ФлораПайде -:-
30.06    Тур 18 ТулевикКалев Т -:-
05.07    Тур 19 ПайдеКурессааре -:-
05.07    Тур 19 Нарва-ТрансНымме Калью -:-
06.07    Тур 19 ФКИ ЛевадияФлора -:-
06.07    Тур 19 ТулевикТаммека -:-
07.07    Тур 19 Калев ТМаарду -:-
19.07    Тур 20 Нымме КальюПайде -:-
20.07    Тур 20 ТаммекаКалев Т -:-
21.07    Тур 20 Нарва-ТрансТулевик -:-
21.07    Тур 20 КурессаареФКИ Левадия -:-
21.07    Тур 20 ФлораМаарду -:-
26.07    Тур 21 ПайдеТаммека -:-
27.07    Тур 21 МаардуНарва-Транс -:-
28.07    Тур 21 КурессаареФлора -:-
28.07    Тур 21 ТулевикФКИ Левадия -:-
02.08    Тур 22 ТаммекаМаарду -:-
02.08    Тур 22 ФлораТулевик -:-
03.08    Тур 22 ПайдеНарва-Транс -:-
03.08    Тур 22 ФКИ ЛевадияКалев Т -:-
04.08    Тур 22 Нымме КальюКурессааре -:-
09.08    Тур 23 КурессаареКалев Т -:-
09.08    Тур 23 ФлораТаммека -:-
10.08    Тур 23 МаардуНымме Калью -:-
11.08    Тур 23 Нарва-ТрансФКИ Левадия -:-
11.08    Тур 23 ТулевикПайде -:-
13.08    Тур 21 Калев ТНымме Калью -:-
16.08    Тур 24 ТаммекаНарва-Транс -:-
16.08    Тур 24 Калев ТФлора -:-
17.08    Тур 24 МаардуКурессааре -:-
17.08    Тур 24 ФКИ ЛевадияПайде -:-
18.08    Тур 24 Нымме КальюТулевик -:-
23.08    Тур 25 КурессаареТаммека -:-
24.08    Тур 25 Нымме КальюФКИ Левадия -:-
24.08    Тур 25 Нарва-ТрансФлора -:-
25.08    Тур 25 ПайдеМаарду -:-
25.08    Тур 25 ТулевикКалев Т -:-
27.08    Тур 26 ТаммекаФКИ Левадия -:-
28.08    Тур 26 МаардуТулевик -:-
28.08    Тур 26 Нарва-ТрансКурессааре -:-
28.08    Тур 26 Калев ТПайде -:-
28.08    Тур 26 ФлораНымме Калью -:-
31.08    Тур 27 Калев ТНарва-Транс -:-
31.08    Тур 27 ТаммекаНымме Калью -:-
01.09    Тур 27 ТулевикКурессааре -:-
01.09    Тур 27 ПайдеФлора -:-
01.09    Тур 27 ФКИ ЛевадияМаарду -:-
13.09    Тур 28 ФлораКалев Т -:-
14.09    Тур 28 КурессаареПайде -:-
14.09    Тур 28 ФКИ ЛевадияТулевик -:-
14.09    Тур 28 Нымме КальюНарва-Транс -:-
15.09    Тур 28 МаардуТаммека -:-
17.09    Тур 29 ТулевикНымме Калью -:-
17.09    Тур 29 Калев ТКурессааре -:-
18.09    Тур 29 МаардуПайде -:-
18.09    Тур 29 Нарва-ТрансТаммека -:-
18.09    Тур 29 ФлораФКИ Левадия -:-
21.09    Тур 30 Нымме КальюКалев Т -:-
21.09    Тур 30 ПайдеТулевик -:-
21.09    Тур 30 ФКИ ЛевадияНарва-Транс -:-
22.09    Тур 30 КурессаареМаарду -:-
22.09    Тур 30 ТаммекаФлора -:-
27.09    Тур 31 ТаммекаКурессааре -:-
28.09    Тур 31 Калев ТФКИ Левадия -:-
28.09    Тур 31 Нымме КальюМаарду -:-
29.09    Тур 31 Нарва-ТрансПайде -:-
29.09    Тур 31 ТулевикФлора -:-
05.10    Тур 32 КурессаареТулевик -:-
05.10    Тур 32 МаардуКалев Т -:-
05.10    Тур 32 ФлораНарва-Транс -:-
06.10    Тур 32 ПайдеНымме Калью -:-
06.10    Тур 32 ФКИ ЛевадияТаммека -:-
19.10    Тур 33 ФКИ ЛевадияКурессааре -:-
19.10    Тур 33 ПайдеКалев Т -:-
19.10    Тур 33 Нарва-ТрансМаарду -:-
20.10    Тур 33 ТаммекаТулевик -:-
20.10    Тур 33 Нымме КальюФлора -:-
26.10    Тур 34 Калев ТТаммека -:-
26.10    Тур 34 ТулевикНарва-Транс -:-
26.10    Тур 34 МаардуФКИ Левадия -:-
27.10    Тур 34 КурессаареНымме Калью -:-
27.10    Тур 34 ФлораПайде -:-
02.11    Тур 35 ТулевикМаарду -:-
02.11    Тур 35 Нарва-ТрансКалев Т -:-
02.11    Тур 35 ФКИ ЛевадияНымме Калью -:-
03.11    Тур 35 ТаммекаПайде -:-
03.11    Тур 35 ФлораКурессааре -:-
09.11    Тур 36 КурессаареНарва-Транс -:-
09.11    Тур 36 МаардуФлора -:-
09.11    Тур 36 Калев ТТулевик -:-
09.11    Тур 36 Нымме КальюТаммека -:-
09.11    Тур 36 ПайдеФКИ Левадия -:-
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх