Календарь

Дата
01.04    Тур 01 КристиансуннМельде 0:1
02.04    Тур 01 ЛиллестремСандефьорд 2:1
02.04    Тур 01 Сарпсборг-08Согндал 3:1
02.04    Тур 01 СтабекОлесунн 3:1
02.04    Тур 01 СтремсгодсетХаугесунд 3:1
02.04    Тур 01 ТромсеБранн 1:1
02.04    Тур 01 РусенборгОдд 3:0
03.04    Тур 01 ВолеренгаВикинг 1:0
05.04    Тур 02 ОлесуннСарпсборг-08 1:3
05.04    Тур 02 МельдеЛиллестрем 2:1
05.04    Тур 02 ОддКристиансунн 2:0
05.04    Тур 02 СандефьордРусенборг 0:3
05.04    Тур 02 СогндалСтабек 4:1
06.04    Тур 02 ВикингТромсе 1:2
06.04    Тур 02 БраннСтремсгодсет 3:0
06.04    Тур 02 ХаугесундВолеренга 4:3
08.04    Тур 03 РусенборгМельде 2:1
09.04    Тур 03 ЛиллестремХаугесунд 0:2
09.04    Тур 03 Сарпсборг-08Викинг 3:0
09.04    Тур 03 СтабекОдд 2:0
09.04    Тур 03 ТромсеСогндал 3:0
09.04    Тур 03 ВолеренгаСандефьорд 1:2
09.04    Тур 03 СтремсгодсетОлесунн 1:1
10.04    Тур 03 КристиансуннБранн 1:0
17.04    Тур 04 ОлесуннЛиллестрем 3:1
17.04    Тур 04 БраннХаугесунд 3:1
17.04    Тур 04 МельдеВолеренга 4:0
17.04    Тур 04 СандефьордКристиансунн 2:0
17.04    Тур 04 СогндалСтремсгодсет 1:1
17.04    Тур 04 СтабекСарпсборг-08 3:0
17.04    Тур 04 ОддТромсе 1:0
17.04    Тур 04 ВикингРусенборг 0:1
22.04    Тур 05 СтремсгодсетСандефьорд 1:0
23.04    Тур 05 РусенборгОлесунн 0:0
23.04    Тур 05 Сарпсборг-08Кристиансунн 5:1
23.04    Тур 05 ТромсеСтабек 0:3
23.04    Тур 05 ВолеренгаСогндал 3:0
23.04    Тур 05 ВикингОдд 3:0
23.04    Тур 05 ЛиллестремБранн 0:2
24.04    Тур 05 ХаугесундМельде 0:0
29.04    Тур 06 БраннВикинг 1:1
30.04    Тур 06 ОлесуннТромсе 3:1
30.04    Тур 06 КристиансуннСтремсгодсет 2:0
30.04    Тур 06 СандефьордМельде 3:3
30.04    Тур 06 СогндалЛиллестрем 0:1
30.04    Тур 06 СтабекХаугесунд 0:3
30.04    Тур 06 ОддВолеренга 2:1
01.05    Тур 06 Сарпсборг-08Русенборг 1:2
06.05    Тур 07 МельдеОлесунн 0:1
07.05    Тур 07 ХаугесундСогндал 0:0
07.05    Тур 07 СтремсгодсетСарпсборг-08 1:1
07.05    Тур 07 ТромсеКристиансунн 1:1
07.05    Тур 07 ВолеренгаСтабек 1:1
07.05    Тур 07 ВикингСандефьорд 0:2
07.05    Тур 07 РусенборгБранн 2:1
08.05    Тур 07 ЛиллестремОдд 0:1
12.05    Тур 08 ОлесуннВолеренга 0:1
13.05    Тур 08 СтабекРусенборг 0:0
13.05    Тур 08 КристиансуннЛиллестрем 1:1
13.05    Тур 08 ОддСтремсгодсет 2:0
13.05    Тур 08 СандефьордХаугесунд 2:0
13.05    Тур 08 Сарпсборг-08Тромсе 1:1
13.05    Тур 08 СогндалВикинг 4:0
13.05    Тур 08 БраннМельде 4:1
16.05    Тур 09 БраннСандефьорд 5:0
16.05    Тур 09 ХаугесундОдд 0:2
16.05    Тур 09 ЛиллестремСарпсборг-08 1:2
16.05    Тур 09 МельдеСогндал 1:2
16.05    Тур 09 ВолеренгаКристиансунн 1:0
16.05    Тур 09 ВикингОлесунн 1:2
16.05    Тур 09 РусенборгТромсе 1:2
16.05    Тур 09 СтремсгодсетСтабек 1:2
20.05    Тур 10 РусенборгЛиллестрем 1:1
20.05    Тур 10 СогндалБранн 2:3
21.05    Тур 10 ОлесуннСандефьорд 2:0
21.05    Тур 10 КристиансуннХаугесунд 3:2
21.05    Тур 10 Сарпсборг-08Волеренга 2:0
21.05    Тур 10 ТромсеСтремсгодсет 1:1
21.05    Тур 10 ОддМельде 1:2
22.05    Тур 10 СтабекВикинг 1:1
27.05    Тур 11 СандефьордОдд 0:0
28.05    Тур 11 БраннОлесунн 1:1
28.05    Тур 11 ХаугесундСарпсборг-08 0:0
28.05    Тур 11 КристиансуннСогндал 1:1
28.05    Тур 11 ЛиллестремТромсе 4:1
28.05    Тур 11 МельдеСтабек 3:1
28.05    Тур 11 ВолеренгаРусенборг 1:1
29.05    Тур 11 СтремсгодсетВикинг 4:2
03.06    Тур 12 ТромсеВолеренга 2:4
03.06    Тур 12 СтабекЛиллестрем 2:4
04.06    Тур 12 ОлесуннХаугесунд 0:1
04.06    Тур 12 РусенборгСтремсгодсет 3:1
04.06    Тур 12 Сарпсборг-08Мельде 1:0
04.06    Тур 12 СогндалСандефьорд 3:2
04.06    Тур 12 ВикингКристиансунн 2:1
04.06    Тур 12 ОддБранн 0:0
17.06    Тур 13 КристиансуннОлесунн 1:1
18.06    Тур 13 ХаугесундРусенборг 1:0
18.06    Тур 13 ЛиллестремВикинг 1:0
18.06    Тур 13 МельдеТромсе 3:0
18.06    Тур 13 СандефьордСарпсборг-08 1:0
18.06    Тур 13 СогндалОдд 0:0
18.06    Тур 13 ВолеренгаСтремсгодсет 1:1
19.06    Тур 13 БраннСтабек 5:0
24.06    Тур 14 ВолеренгаЛиллестрем 3:1
25.06    Тур 14 ОлесуннОдд 5:1
25.06    Тур 14 РусенборгСогндал 3:0
25.06    Тур 14 Сарпсборг-08Бранн 1:1
25.06    Тур 14 СтабекКристиансунн 1:4
25.06    Тур 14 ТромсеСандефьорд 1:1
25.06    Тур 14 ВикингХаугесунд 1:1
26.06    Тур 14 СтремсгодсетМельде 1:1
01.07    Тур 15 ЛиллестремСтремсгодсет 2:0
01.07    Тур 15 СогндалОлесунн 1:0
02.07    Тур 15 ХаугесундТромсе 2:0
02.07    Тур 15 МельдеВикинг 3:2
02.07    Тур 15 ОддСарпсборг-08 0:0
02.07    Тур 15 СандефьордСтабек 1:2
02.07    Тур 15 БраннВолеренга 0:0
03.07    Тур 15 КристиансуннРусенборг 3:3
08.07    Тур 16 РусенборгСандефьорд 5:1
08.07    Тур 16 ОлесуннМельде 0:3
09.07    Тур 16 СтремсгодсетКристиансунн 4:2
09.07    Тур 16 ВикингСогндал 1:1
09.07    Тур 16 СтабекБранн 2:0
10.07    Тур 16 Сарпсборг-08Лиллестрем 3:3
15.07    Тур 17 СогндалРусенборг 0:3
15.07    Тур 17 ЛиллестремСтабек 2:2
16.07    Тур 17 ХаугесундОлесунн 2:0
16.07    Тур 17 МельдеСтремсгодсет 0:0
16.07    Тур 17 ОддВикинг 0:2
16.07    Тур 17 СандефьордТромсе 3:0
16.07    Тур 17 БраннСарпсборг-08 0:1
17.07    Тур 17 КристиансуннВолеренга 1:1
05.08    Тур 18 РусенборгКристиансунн 4:1
06.08    Тур 18 ОддСогндал 2:1
06.08    Тур 18 Сарпсборг-08Хаугесунд 2:1
06.08    Тур 18 СтабекСандефьорд 1:3
06.08    Тур 18 ТромсеМельде 1:2
06.08    Тур 18 ВикингЛиллестрем 2:2
06.08    Тур 18 ОлесуннБранн 3:3
07.08    Тур 18 СтремсгодсетВолеренга 2:0
11.08    Тур 19 СандефьордСогндал 2:1
12.08    Тур 19 МельдеРусенборг 1:2
13.08    Тур 19 ОлесуннВикинг 1:1
13.08    Тур 19 БраннОдд 2:0
13.08    Тур 19 ХаугесундСтабек 2:2
13.08    Тур 19 КристиансуннСарпсборг-08 2:2
13.08    Тур 19 СтремсгодсетЛиллестрем 3:1
14.08    Тур 19 ВолеренгаТромсе 0:0
19.08    Тур 20 ЛиллестремВолеренга 2:1
20.08    Тур 20 ОддСандефьорд 1:0
20.08    Тур 20 РусенборгХаугесунд 0:1
20.08    Тур 20 СогндалКристиансунн 2:0
20.08    Тур 20 СтабекМельде 3:2
20.08    Тур 20 ТромсеОлесунн 3:2
20.08    Тур 20 ВикингБранн 2:4
21.08    Тур 20 Сарпсборг-08Стремсгодсет 0:0
09.09    Тур 21 БраннСогндал 2:1
10.09    Тур 21 ОлесуннСтабек 1:1
10.09    Тур 21 ХаугесундЛиллестрем 1:1
10.09    Тур 21 КристиансуннТромсе 4:1
10.09    Тур 21 СандефьордВикинг 3:1
10.09    Тур 21 ВолеренгаСарпсборг-08 1:2
10.09    Тур 21 СтремсгодсетРусенборг 0:2
11.09    Тур 21 МельдеОдд 2:1
16.09    Тур 22 СтабекСтремсгодсет 0:2
17.09    Тур 22 ЛиллестремКристиансунн 0:0
17.09    Тур 22 СандефьордБранн 0:1
17.09    Тур 22 СогндалХаугесунд 0:1
17.09    Тур 22 ТромсеСарпсборг-08 5:0
17.09    Тур 22 ВикингМельде 2:3
17.09    Тур 22 РусенборгВолеренга 3:0
18.09    Тур 22 ОддОлесунн 3:2
21.09    Тур 16 ТромсеОдд 2:2
23.09    Тур 23 ХаугесундВикинг 2:1
24.09    Тур 23 ОлесуннСогндал 0:1
24.09    Тур 23 КристиансуннСтабек 1:0
24.09    Тур 23 ЛиллестремРусенборг 0:3
24.09    Тур 23 МельдеСандефьорд 3:1
24.09    Тур 23 СтремсгодсетТромсе 2:1
24.09    Тур 23 ВолеренгаБранн 2:1
25.09  20:00    Тур 23 Сарпсборг-08Одд -:-
29.09  20:00    Тур 24 БраннКристиансунн -:-
30.09  19:00    Тур 24 СтабекВолеренга -:-
01.10  19:00    Тур 24 ОддХаугесунд -:-
01.10  19:00    Тур 24 СандефьордОлесунн -:-
01.10  19:00    Тур 24 СогндалМельде -:-
01.10  19:00    Тур 24 ТромсеЛиллестрем -:-
01.10  19:00    Тур 24 ВикингСтремсгодсет -:-
01.10  21:00    Тур 24 РусенборгСарпсборг-08 -:-
12.10  20:00    Тур 16 ВолеренгаХаугесунд -:-
14.10  16:30    Тур 25 ТромсеРусенборг -:-
14.10  19:00    Тур 25 СтремсгодсетОдд -:-
15.10  19:00    Тур 25 ХаугесундСандефьорд -:-
15.10  19:00    Тур 25 КристиансуннВикинг -:-
15.10  19:00    Тур 25 ЛиллестремСогндал -:-
15.10  19:00    Тур 25 ВолеренгаОлесунн -:-
15.10  21:00    Тур 25 МельдеБранн -:-
16.10  20:00    Тур 25 Сарпсборг-08Стабек -:-
21.10  19:00    Тур 26 ОлесуннКристиансунн -:-
22.10  19:00    Тур 26 МельдеХаугесунд -:-
22.10  19:00    Тур 26 СандефьордСтремсгодсет -:-
22.10  19:00    Тур 26 СогндалСарпсборг-08 -:-
22.10  19:00    Тур 26 СтабекТромсе -:-
22.10  19:00    Тур 26 ВикингВолеренга -:-
22.10  21:00    Тур 26 БраннРусенборг -:-
23.10  20:00    Тур 26 ОддЛиллестрем -:-
28.10  19:00    Тур 27 ХаугесундБранн -:-
29.10  20:00    Тур 27 КристиансуннОдд -:-
29.10  20:00    Тур 27 РусенборгСтабек -:-
29.10  20:00    Тур 27 Сарпсборг-08Сандефьорд -:-
29.10  20:00    Тур 27 СтремсгодсетСогндал -:-
29.10  20:00    Тур 27 ТромсеВикинг -:-
29.10  22:00    Тур 27 ВолеренгаМельде -:-
30.10  21:00    Тур 27 ЛиллестремОлесунн -:-
05.11  21:00    Тур 28 ОлесуннРусенборг -:-
05.11  21:00    Тур 28 БраннЛиллестрем -:-
05.11  21:00    Тур 28 ХаугесундСтремсгодсет -:-
05.11  21:00    Тур 28 МельдеКристиансунн -:-
05.11  21:00    Тур 28 ОддСтабек -:-
05.11  21:00    Тур 28 СандефьордВолеренга -:-
05.11  21:00    Тур 28 СогндалТромсе -:-
05.11  21:00    Тур 28 ВикингСарпсборг-08 -:-
19.11  21:00    Тур 29 КристиансуннСандефьорд -:-
19.11  21:00    Тур 29 ЛиллестремМельде -:-
19.11  21:00    Тур 29 РусенборгВикинг -:-
19.11  21:00    Тур 29 Сарпсборг-08Олесунн -:-
19.11  21:00    Тур 29 СтабекСогндал -:-
19.11  21:00    Тур 29 СтремсгодсетБранн -:-
19.11  21:00    Тур 29 ТромсеХаугесунд -:-
19.11  21:00    Тур 29 ВолеренгаОдд -:-
26.11  21:00    Тур 30 ОлесуннСтремсгодсет -:-
26.11  21:00    Тур 30 БраннТромсе -:-
26.11  21:00    Тур 30 ХаугесундКристиансунн -:-
26.11  21:00    Тур 30 МельдеСарпсборг-08 -:-
26.11  21:00    Тур 30 ОддРусенборг -:-
26.11  21:00    Тур 30 СандефьордЛиллестрем -:-
26.11  21:00    Тур 30 СогндалВолеренга -:-
26.11  21:00    Тур 30 ВикингСтабек -:-
© ОАО «Спортбокс» 2007 — 2017.
Для лиц старше 16 лет

Наверх
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Спортбокс в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.