Календарь

Дата
22.08.2015    Тур 01 КаллониИраклис 0:1
22.08.2015    Тур 01 ПантракикосАстерас 0:2
22.08.2015    Тур 01 АЕКПлатаниас 3:0
23.08.2015    Тур 01 АтромитосЛевадиакос 1:0
23.08.2015    Тур 01 ПАОККсанти 0:0
23.08.2015    Тур 01 ВерияПАС 1:1
23.08.2015    Тур 01 ОлимпиакосПаниониос 3:0
24.08.2015    Тур 01 ПанаитоликосПанатинаикос 1:2
29.08.2015    Тур 02 ЛевадиакосОлимпиакос 0:2
29.08.2015    Тур 02 ПантракикосВерия 0:2
29.08.2015    Тур 02 КсантиАЕК 0:0
30.08.2015    Тур 02 АстерасПанаитоликос 0:2
30.08.2015    Тур 02 ИраклисПаниониос 0:1
30.08.2015    Тур 02 ПанатинаикосКаллони 4:0
30.08.2015    Тур 02 ПАСПАОК 3:1
31.08.2015    Тур 02 ПлатаниасАтромитос 1:2
12.09.2015    Тур 03 КаллониАстерас 1:1
12.09.2015    Тур 03 ВерияПАОК 0:3
12.09.2015    Тур 03 ОлимпиакосПлатаниас 3:1
13.09.2015    Тур 03 АЕКПАС 3:1
13.09.2015    Тур 03 АтромитосКсанти 0:1
13.09.2015    Тур 03 ПанаитоликосПантракикос 1:0
13.09.2015    Тур 03 ПаниониосПанатинаикос 1:0
14.09.2015    Тур 03 ИраклисЛевадиакос 0:1
22.09.2015    Тур 04 ПанаитоликосВерия 1:1
22.09.2015    Тур 04 ПлатаниасИраклис 0:0
22.09.2015    Тур 04 КсантиОлимпиакос 1:3
23.09.2015    Тур 04 ПанатинаикосЛевадиакос 3:0
23.09.2015    Тур 04 АстерасПаниониос 2:1
23.09.2015    Тур 04 ПАСАтромитос 1:0
23.09.2015    Тур 04 ПантракикосКаллони 0:0
23.09.2015    Тур 04 ПАОКАЕК 2:1
26.09.2015    Тур 05 КаллониПанаитоликос 5:1
26.09.2015    Тур 05 ИраклисКсанти 1:1
26.09.2015    Тур 05 ОлимпиакосПАС 5:1
27.09.2015    Тур 05 ПанатинаикосПлатаниас 1:0
27.09.2015    Тур 05 ЛевадиакосАстерас 2:1
27.09.2015    Тур 05 ПаниониосПантракикос 1:1
27.09.2015    Тур 05 АтромитосПАОК 1:2
28.09.2015    Тур 05 ВерияАЕК 1:2
03.10.2015    Тур 06 ПантракикосЛевадиакос 1:3
03.10.2015    Тур 06 ПанаитоликосПаниониос 1:5
03.10.2015    Тур 06 КсантиПанатинаикос 0:1
04.10.2015    Тур 06 АЕКАтромитос 1:0
04.10.2015    Тур 06 ПАСИраклис 2:2
04.10.2015    Тур 06 КаллониВерия 0:1
04.10.2015    Тур 06 ПАОКОлимпиакос 0:2
05.10.2015    Тур 06 АстерасПлатаниас 1:1
17.10.2015    Тур 07 ПлатаниасПантракикос 4:0
17.10.2015    Тур 07 ПаниониосКаллони 2:0
17.10.2015    Тур 07 ОлимпиакосАЕК 4:0
18.10.2015    Тур 07 ВерияАтромитос 0:1
18.10.2015    Тур 07 АстерасКсанти 1:1
18.10.2015    Тур 07 ЛевадиакосПанаитоликос 2:2
18.10.2015    Тур 07 ИраклисПАОК 3:3
19.10.2015    Тур 07 ПанатинаикосПАС 3:1
24.10.2015    Тур 08 КаллониЛевадиакос 0:0
24.10.2015    Тур 08 ПанаитоликосПлатаниас 1:2
24.10.2015    Тур 08 АЕКИраклис 5:1
25.10.2015    Тур 08 АтромитосОлимпиакос 1:2
25.10.2015    Тур 08 ПАСАстерас 1:2
25.10.2015    Тур 08 ПаниониосВерия 0:1
25.10.2015    Тур 08 ПантракикосКсанти 0:0
25.10.2015    Тур 08 ПАОКПанатинаикос 3:1
31.10.2015    Тур 09 ЛевадиакосПаниониос 0:2
31.10.2015    Тур 09 ПлатаниасКаллони 2:1
31.10.2015    Тур 09 ВерияОлимпиакос 0:2
01.11.2015    Тур 09 АстерасПАОК 2:1
01.11.2015    Тур 09 ПАСПантракикос 2:0
01.11.2015    Тур 09 КсантиПанаитоликос 3:1
01.11.2015    Тур 09 ПанатинаикосАЕК 0:0
02.11.2015    Тур 09 ИраклисАтромитос 2:0
07.11.2015    Тур 10 ПаниониосПлатаниас 2:1
07.11.2015    Тур 10 КаллониКсанти 2:2
07.11.2015    Тур 10 АтромитосПанатинаикос 1:2
08.11.2015    Тур 10 ОлимпиакосИраклис 2:0
08.11.2015    Тур 10 ЛевадиакосВерия 1:1
08.11.2015    Тур 10 ПАОКПантракикос 3:3
08.11.2015    Тур 10 АЕКАстерас 0:1
09.11.2015    Тур 10 ПанаитоликосПАС 2:1
21.11.2015    Тур 11 ПанатинаикосОлимпиакос 0:3
21.11.2015    Тур 11 АстерасАтромитос 1:0
21.11.2015    Тур 11 ПАСКаллони 2:1
22.11.2015    Тур 11 ПАОКПанаитоликос 0:0
22.11.2015    Тур 11 ПлатаниасЛевадиакос 2:1
22.11.2015    Тур 11 КсантиПаниониос 2:0
22.11.2015    Тур 11 ПантракикосАЕК 1:2
23.11.2015    Тур 11 ВерияИраклис 0:0
28.11.2015    Тур 12 АтромитосПантракикос 1:2
28.11.2015    Тур 12 ПаниониосПАС 2:0
28.11.2015    Тур 12 ИраклисПанатинаикос 1:0
29.11.2015    Тур 12 АЕКПанаитоликос 2:0
29.11.2015    Тур 12 ЛевадиакосКсанти 1:0
29.11.2015    Тур 12 ПлатаниасВерия 0:0
29.11.2015    Тур 12 ОлимпиакосАстерас 3:1
30.11.2015    Тур 12 КаллониПАОК 1:3
05.12.2015    Тур 13 АстерасИраклис 1:2
05.12.2015    Тур 13 КсантиПлатаниас 0:2
05.12.2015    Тур 13 ПантракикосОлимпиакос 3:4
06.12.2015    Тур 13 ПАОКПаниониос 2:1
06.12.2015    Тур 13 АЕККаллони 3:0
06.12.2015    Тур 13 ПАСЛевадиакос 0:1
06.12.2015    Тур 13 ВерияПанатинаикос 0:1
07.12.2015    Тур 13 ПанаитоликосАтромитос 1:1
12.12.2015    Тур 14 ИраклисПантракикос 0:0
12.12.2015    Тур 14 ПлатаниасПАС 0:1
12.12.2015    Тур 14 ПаниониосАЕК 1:1
13.12.2015    Тур 14 ОлимпиакосПанаитоликос 1:0
13.12.2015    Тур 14 АтромитосКаллони 1:0
13.12.2015    Тур 14 КсантиВерия 1:1
13.12.2015    Тур 14 ПанатинаикосАстерас 2:0
14.12.2015    Тур 14 ЛевадиакосПАОК 0:0
19.12.2015    Тур 15 АтромитосПаниониос 1:0
19.12.2015    Тур 15 ВерияАстерас 1:0
19.12.2015    Тур 15 КаллониОлимпиакос 0:2
20.12.2015    Тур 15 ПАОКПлатаниас 1:0
20.12.2015    Тур 15 ПАСКсанти 1:1
20.12.2015    Тур 15 ПанаитоликосИраклис 2:0
20.12.2015    Тур 15 ПантракикосПанатинаикос 1:0
21.12.2015    Тур 15 АЕКЛевадиакос 1:2
02.01.2016    Тур 16 АстерасПантракикос 4:0
02.01.2016    Тур 16 ПАСВерия 2:0
02.01.2016    Тур 16 ИраклисКаллони 3:0
03.01.2016    Тур 16 ПлатаниасАЕК 0:3
03.01.2016    Тур 16 ПаниониосОлимпиакос 1:3
04.01.2016    Тур 16 ПанатинаикосПанаитоликос 4:2
09.01.2016    Тур 17 АтромитосПлатаниас 0:0
09.01.2016    Тур 17 ВерияПантракикос 0:0
09.01.2016    Тур 17 АЕККсанти 2:1
10.01.2016    Тур 17 ПАОКПАС 3:1
10.01.2016    Тур 17 ПанаитоликосАстерас 2:1
10.01.2016    Тур 17 ПаниониосИраклис 1:0
10.01.2016    Тур 17 ОлимпиакосЛевадиакос 3:1
11.01.2016    Тур 17 КаллониПанатинаикос 0:2
16.01.2016    Тур 18 КсантиАтромитос 2:2
16.01.2016    Тур 18 ПантракикосПанаитоликос 0:0
16.01.2016    Тур 18 ЛевадиакосИраклис 1:1
17.01.2016    Тур 18 ПАСАЕК 0:2
17.01.2016    Тур 18 АстерасКаллони 3:1
17.01.2016    Тур 18 ПАОКВерия 2:1
17.01.2016    Тур 18 ПанатинаикосПаниониос 0:0
18.01.2016    Тур 18 ПлатаниасОлимпиакос 1:1
20.01.2016    Тур 16 КсантиПАОК 1:1
23.01.2016    Тур 19 КаллониПантракикос 2:0
23.01.2016    Тур 19 ПаниониосАстерас 0:0
23.01.2016    Тур 19 ОлимпиакосКсанти 1:0
24.01.2016    Тур 19 ЛевадиакосПанатинаикос 0:2
24.01.2016    Тур 19 АтромитосПАС 0:2
24.01.2016    Тур 19 ВерияПанаитоликос 0:1
24.01.2016    Тур 19 АЕКПАОК 1:0
25.01.2016    Тур 19 ИраклисПлатаниас 0:0
30.01.2016    Тур 20 ПанаитоликосКаллони 1:0
30.01.2016    Тур 20 ПантракикосПаниониос 0:1
30.01.2016    Тур 20 ПАОКАтромитос 1:1
31.01.2016    Тур 20 АЕКВерия 3:0
31.01.2016    Тур 20 АстерасЛевадиакос 2:0
31.01.2016    Тур 20 ПлатаниасПанатинаикос 2:3
31.01.2016    Тур 20 КсантиИраклис 2:0
31.01.2016    Тур 20 ПАСОлимпиакос 0:3
06.02.2016    Тур 21 ПлатаниасАстерас 2:0
06.02.2016    Тур 21 ЛевадиакосПантракикос 1:1
06.02.2016    Тур 21 ПанатинаикосКсанти 0:1
07.02.2016    Тур 21 ИраклисПАС 1:0
07.02.2016    Тур 21 АтромитосАЕК 1:0
07.02.2016    Тур 21 ВерияКаллони 2:0
07.02.2016    Тур 21 ОлимпиакосПАОК 1:0
08.02.2016    Тур 21 ПаниониосПанаитоликос 2:0
13.02.2016    Тур 22 АтромитосВерия 0:0
13.02.2016    Тур 22 ПантракикосПлатаниас 0:2
13.02.2016    Тур 22 АЕКОлимпиакос 1:0
14.02.2016    Тур 22 ПАСПанатинаикос 0:3
14.02.2016    Тур 22 КаллониПаниониос 1:1
14.02.2016    Тур 22 ПанаитоликосЛевадиакос 2:0
14.02.2016    Тур 22 ПАОКИраклис 0:1
15.02.2016    Тур 22 КсантиАстерас 0:0
17.02.2016    Тур 16 ЛевадиакосАтромитос 1:1
20.02.2016    Тур 23 ЛевадиакосКаллони 1:0
20.02.2016    Тур 23 АстерасПАС 0:0
20.02.2016    Тур 23 ИраклисАЕК 1:1
21.02.2016    Тур 23 ОлимпиакосАтромитос 4:0
21.02.2016    Тур 23 ПлатаниасПанаитоликос 1:1
21.02.2016    Тур 23 КсантиПантракикос 1:0
21.02.2016    Тур 23 ПанатинаикосПАОК 2:2
22.02.2016    Тур 23 ВерияПаниониос 1:1
27.02.2016    Тур 24 КаллониПлатаниас 2:1
27.02.2016    Тур 24 ПанаитоликосКсанти 2:2
27.02.2016    Тур 24 ПАОКАстерас 2:0
28.02.2016    Тур 24 ОлимпиакосВерия 3:0
28.02.2016    Тур 24 ПаниониосЛевадиакос 0:2
28.02.2016    Тур 24 ПантракикосПАС 2:4
28.02.2016    Тур 24 АЕКПанатинаикос 1:0
29.02.2016    Тур 24 АтромитосИраклис 1:0
05.03.2016    Тур 25 ПАСПанаитоликос 2:0
05.03.2016    Тур 25 ПлатаниасПаниониос 0:0
06.03.2016    Тур 25 ПантракикосПАОК 2:1
06.03.2016    Тур 25 ВерияЛевадиакос 0:0
06.03.2016    Тур 25 КсантиКаллони 0:0
06.03.2016    Тур 25 ПанатинаикосАтромитос 2:0
07.03.2016    Тур 25 АстерасАЕК 0:0
12.03.2016    Тур 26 ПаниониосКсанти 3:0
12.03.2016    Тур 26 КаллониПАС 0:2
12.03.2016    Тур 26 ПанаитоликосПАОК 0:3
13.03.2016    Тур 26 АтромитосАстерас 2:1
13.03.2016    Тур 26 ИраклисВерия 1:1
13.03.2016    Тур 26 ЛевадиакосПлатаниас 0:3
13.03.2016    Тур 26 ОлимпиакосПанатинаикос 3:1
14.03.2016    Тур 26 АЕКПантракикос 3:0
19.03.2016    Тур 27 КсантиЛевадиакос 2:2
19.03.2016    Тур 27 ВерияПлатаниас 0:1
19.03.2016    Тур 27 ПанатинаикосИраклис 4:0
20.03.2016    Тур 27 ПанаитоликосАЕК 1:0
20.03.2016    Тур 27 ПантракикосАтромитос 0:1
20.03.2016    Тур 27 ПАОККаллони 3:0
20.03.2016    Тур 27 АстерасОлимпиакос 1:2
21.03.2016    Тур 27 ПАСПаниониос 1:1
03.04.2016    Тур 28 АтромитосПанаитоликос 1:0
03.04.2016    Тур 28 ИраклисАстерас 0:1
03.04.2016    Тур 28 КаллониАЕК 0:0
03.04.2016    Тур 28 ЛевадиакосПАС 1:1
03.04.2016    Тур 28 ОлимпиакосПантракикос 4:0
03.04.2016    Тур 28 ПанатинаикосВерия 3:2
03.04.2016    Тур 28 ПаниониосПАОК 3:1
03.04.2016    Тур 28 ПлатаниасКсанти 3:1
06.04.2016    Тур 25 ИраклисОлимпиакос 0:2
10.04.2016    Тур 29 АЕКПаниониос 2:0
10.04.2016    Тур 29 АстерасПанатинаикос 0:0
10.04.2016    Тур 29 ПАСПлатаниас 2:0
10.04.2016    Тур 29 КаллониАтромитос 2:4
10.04.2016    Тур 29 ПанаитоликосОлимпиакос 2:5
10.04.2016    Тур 29 ПантракикосИраклис 0:3
10.04.2016    Тур 29 ПАОКЛевадиакос 2:0
10.04.2016    Тур 29 ВерияКсанти 1:1
17.04.2016    Тур 30 АстерасВерия 2:1
17.04.2016    Тур 30 ИраклисПанаитоликос 0:0
17.04.2016    Тур 30 ЛевадиакосАЕК 3:0
17.04.2016    Тур 30 ОлимпиакосКаллони 5:0
17.04.2016    Тур 30 ПанатинаикосПантракикос 6:1
17.04.2016    Тур 30 ПаниониосАтромитос 0:1
17.04.2016    Тур 30 ПлатаниасПАОК 0:0
17.04.2016    Тур 30 КсантиПАС 0:1
11.05.2016    Тур 31 ПаниониосПанатинаикос 1:1
11.05.2016    Тур 31 ПАОКАЕК 2:1
15.05.2016    Тур 32 ПанатинаикосПАОК 1:1
20.05.2016    Тур 32 АЕКПаниониос 1:0
23.05.2016    Тур 33 ПаниониосПАОК 0:2
23.05.2016    Тур 33 ПанатинаикосАЕК 3:0
26.05.2016    Тур 34 ПАОКПаниониос 2:0
26.05.2016    Тур 34 АЕКПанатинаикос 3:1
29.05.2016    Тур 35 ПанатинаикосПаниониос 1:0
29.05.2016    Тур 35 АЕКПАОК 0:0
31.05.2016    Тур 36 ПаниониосАЕК 1:0
31.05.2016    Тур 36 ПАОКПанатинаикос 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх