Календарь

Дата
18.07.2014    Тур 01 ПодбескиджеПогонь 2:3
18.07.2014    Тур 01 Гурник ЛчВисла 1:1
19.07.2014    Тур 01 ЯгеллонияЛехия 2:2
19.07.2014    Тур 01 ЛегияБельхатув 0:1
20.07.2014    Тур 01 ЛехПяст 4:0
20.07.2014    Тур 01 ЗавишаКорона 2:0
20.07.2014    Тур 01 ШленскРух 2:0
21.07.2014    Тур 01 Гурник ЗбКраковия 2:0
25.07.2014    Тур 02 БельхатувКорона 2:0
25.07.2014    Тур 02 ЛехияПодбескидже 1:0
26.07.2014    Тур 02 ПогоньШленск 4:1
26.07.2014    Тур 02 КраковияЛегия 1:3
27.07.2014    Тур 02 РухГурник Лч 1:2
27.07.2014    Тур 02 ЗавишаЯгеллония 1:3
27.07.2014    Тур 02 Гурник ЗбЛех 1:1
28.07.2014    Тур 02 ВислаПяст 1:1
01.08.2014    Тур 03 ЯгеллонияКраковия 2:1
01.08.2014    Тур 03 ПястЛехия 1:3
02.08.2014    Тур 03 КоронаПогонь 2:2
02.08.2014    Тур 03 ЛегияГурник Зб 1:1
03.08.2014    Тур 03 ШленскЗавиша 2:1
03.08.2014    Тур 03 ПодбескиджеРух 3:0
03.08.2014    Тур 03 ЛехВисла 2:3
04.08.2014    Тур 03 Гурник ЛчБельхатув 1:1
08.08.2014    Тур 04 КраковияКорона 2:1
08.08.2014    Тур 04 Гурник ЗбЯгеллония 3:0
09.08.2014    Тур 04 БельхатувШленск 2:0
09.08.2014    Тур 04 ЛегияГурник Лч 5:0
10.08.2014    Тур 04 ЛехияЛех 1:2
10.08.2014    Тур 04 ЗавишаПодбескидже 1:2
10.08.2014    Тур 19 ВислаРух 2:2
11.08.2014    Тур 04 ПогоньПяст 0:0
15.08.2014    Тур 05 КоронаГурник Зб 0:3
15.08.2014    Тур 05 ЯгеллонияЛегия 0:3
16.08.2014    Тур 05 Гурник ЛчЗавиша 5:2
16.08.2014    Тур 05 ПястРух 0:1
16.08.2014    Тур 05 ЛехПогонь 1:1
17.08.2014    Тур 05 ШленскКраковия 0:0
17.08.2014    Тур 05 ВислаЛехия 3:1
18.08.2014    Тур 05 ПодбескиджеБельхатув 1:1
22.08.2014    Тур 06 ЗавишаЛехия 0:2
22.08.2014    Тур 06 ПогоньВисла 0:3
23.08.2014    Тур 06 КраковияПодбескидже 1:3
23.08.2014    Тур 06 Гурник ЗбГурник Лч 2:0
23.08.2014    Тур 06 ЯгеллонияШленск 1:3
24.08.2014    Тур 06 ЛегияКорона 2:0
24.08.2014    Тур 06 РухЛех 0:0
25.08.2014    Тур 06 БельхатувПяст 0:0
29.08.2014    Тур 07 ПястЗавиша 3:0
29.08.2014    Тур 07 ВислаБельхатув 1:0
30.08.2014    Тур 07 Гурник ЛчПогонь 4:2
30.08.2014    Тур 07 ШленскГурник Зб 2:0
30.08.2014    Тур 07 КоронаЯгеллония 0:3
31.08.2014    Тур 07 ЛехияРух 3:3
31.08.2014    Тур 07 ПодбескиджеЛегия 2:1
31.08.2014    Тур 07 ЛехКраковия 1:1
12.09.2014    Тур 08 ЗавишаВисла 2:4
12.09.2014    Тур 08 ПогоньРух 1:1
13.09.2014    Тур 08 КраковияГурник Лч 2:1
13.09.2014    Тур 08 ЯгеллонияЛех 1:0
13.09.2014    Тур 08 ЛегияШленск 4:3
14.09.2014    Тур 08 Гурник ЗбПяст 1:2
14.09.2014    Тур 08 БельхатувЛехия 1:1
15.09.2014    Тур 08 КоронаПодбескидже 2:1
19.09.2014    Тур 09 ШленскКорона 1:0
19.09.2014    Тур 09 ЛехияПогонь 0:1
20.09.2014    Тур 09 ПястКраковия 4:2
20.09.2014    Тур 09 ПодбескиджеГурник Зб 0:3
20.09.2014    Тур 09 ЛехЗавиша 6:2
21.09.2014    Тур 09 РухБельхатув 0:1
21.09.2014    Тур 09 ВислаЛегия 0:3
22.09.2014    Тур 09 Гурник ЛчЯгеллония 0:0
26.09.2014    Тур 10 КоронаПяст 1:0
26.09.2014    Тур 10 ШленскГурник Лч 2:1
27.09.2014    Тур 10 ЗавишаРух 1:1
27.09.2014    Тур 10 БельхатувПогонь 1:0
27.09.2014    Тур 10 ЛегияЛех 2:2
28.09.2014    Тур 10 Гурник ЗбЛехия 2:2
28.09.2014    Тур 10 КраковияВисла 1:0
29.09.2014    Тур 10 ЯгеллонияПодбескидже 4:2
03.10.2014    Тур 11 ПодбескиджеШленск 2:2
03.10.2014    Тур 11 ВислаЯгеллония 0:2
04.10.2014    Тур 11 Гурник ЛчКорона 1:0
04.10.2014    Тур 11 ЛехияКраковия 1:0
04.10.2014    Тур 11 РухГурник Зб 1:2
05.10.2014    Тур 11 ПястЛегия 3:1
05.10.2014    Тур 11 ПогоньЗавиша 3:0
05.10.2014    Тур 11 ЛехБельхатув 5:0
17.10.2014    Тур 12 КраковияРух 1:0
17.10.2014    Тур 12 ЛегияЛехия 1:0
18.10.2014    Тур 12 ШленскПяст 3:0
18.10.2014    Тур 12 ПодбескиджеГурник Лч 1:0
18.10.2014    Тур 12 ЯгеллонияПогонь 5:0
19.10.2014    Тур 12 КоронаЛех 2:2
19.10.2014    Тур 12 Гурник ЗбВисла 0:5
20.10.2014    Тур 12 ЗавишаБельхатув 2:1
24.10.2014    Тур 13 БельхатувГурник Зб 1:0
24.10.2014    Тур 13 ВислаПодбескидже 3:2
25.10.2014    Тур 13 ПястЯгеллония 0:2
25.10.2014    Тур 13 ЛехияШленск 1:4
25.10.2014    Тур 13 ПогоньКраковия 2:1
26.10.2014    Тур 13 ЛехГурник Лч 1:0
26.10.2014    Тур 13 ЗавишаЛегия 1:2
27.10.2014    Тур 13 РухКорона 0:1
31.10.2014    Тур 14 Гурник ЛчЛехия 1:1
31.10.2014    Тур 14 КоронаВисла 3:2
02.11.2014    Тур 14 Гурник ЗбПогонь 1:1
02.11.2014    Тур 14 КраковияЗавиша 1:0
02.11.2014    Тур 14 ШленскЛех 1:1
02.11.2014    Тур 14 ЛегияРух 2:1
03.11.2014    Тур 14 ПодбескиджеПяст 2:4
03.11.2014    Тур 14 ЯгеллонияБельхатув 0:1
07.11.2014    Тур 15 ПястГурник Лч 0:0
07.11.2014    Тур 15 ЛехПодбескидже 1:1
08.11.2014    Тур 15 ЛехияКорона 1:2
08.11.2014    Тур 15 БельхатувКраковия 1:1
08.11.2014    Тур 15 ВислаШленск 1:1
09.11.2014    Тур 15 ЗавишаГурник Зб 1:2
09.11.2014    Тур 15 РухЯгеллония 5:2
09.11.2014    Тур 15 ПогоньЛегия 2:1
21.11.2014    Тур 16 РухШленск 1:0
21.11.2014    Тур 16 БельхатувЛегия 0:3
22.11.2014    Тур 16 ПогоньПодбескидже 1:2
22.11.2014    Тур 16 ВислаГурник Лч 2:0
22.11.2014    Тур 16 КоронаЗавиша 2:2
23.11.2014    Тур 16 ЛехияЯгеллония 1:1
23.11.2014    Тур 16 ПястЛех 3:2
24.11.2014    Тур 16 КраковияГурник Зб 1:2
28.11.2014    Тур 17 Гурник ЛчРух 3:0
28.11.2014    Тур 17 ПястВисла 0:0
29.11.2014    Тур 17 ПодбескиджеЛехия 1:0
29.11.2014    Тур 17 ЯгеллонияЗавиша 0:0
29.11.2014    Тур 17 КоронаБельхатув 2:0
30.11.2014    Тур 17 ЛехГурник Зб 3:0
30.11.2014    Тур 17 ШленскПогонь 1:1
01.12.2014    Тур 17 ЛегияКраковия 2:0
05.12.2014    Тур 18 ЗавишаШленск 0:1
05.12.2014    Тур 18 Гурник ЗбЛегия 0:4
06.12.2014    Тур 18 ПогоньКорона 2:0
06.12.2014    Тур 18 БельхатувГурник Лч 1:1
06.12.2014    Тур 18 КраковияЯгеллония 1:1
07.12.2014    Тур 18 ЛехияПяст 3:1
07.12.2014    Тур 18 ВислаЛех 1:2
08.12.2014    Тур 18 РухПодбескидже 2:0
12.12.2014    Тур 19 КоронаКраковия 1:2
12.12.2014    Тур 19 ШленскБельхатув 2:1
13.12.2014    Тур 04 РухВисла 1:2
13.12.2014    Тур 19 ЯгеллонияГурник Зб 1:0
13.12.2014    Тур 19 ЛехЛехия 1:0
14.12.2014    Тур 19 ПодбескиджеЗавиша 2:1
14.12.2014    Тур 19 Гурник ЛчЛегия 3:1
15.12.2014    Тур 19 ПястПогонь 1:0
13.02.2015    Тур 20 ЗавишаГурник Лч 0:0
13.02.2015    Тур 20 ЛехияВисла 1:0
14.02.2015    Тур 20 РухПяст 2:0
14.02.2015    Тур 20 БельхатувПодбескидже 1:2
14.02.2015    Тур 20 ПогоньЛех 1:1
15.02.2015    Тур 20 КраковияШленск 1:1
15.02.2015    Тур 20 ЛегияЯгеллония 1:3
16.02.2015    Тур 20 Гурник ЗбКорона 1:1
20.02.2015    Тур 21 ПодбескиджеКраковия 1:1
20.02.2015    Тур 21 ВислаПогонь 1:1
21.02.2015    Тур 21 ЛехияЗавиша 0:0
21.02.2015    Тур 21 Гурник ЛчГурник Зб 0:1
21.02.2015    Тур 21 ШленскЯгеллония 0:1
22.02.2015    Тур 21 ЛехРух 2:1
22.02.2015    Тур 21 КоронаЛегия 0:0
23.02.2015    Тур 21 ПястБельхатув 3:1
27.02.2015    Тур 22 РухЛехия 1:1
27.02.2015    Тур 22 КраковияЛех 0:0
28.02.2015    Тур 22 ЗавишаПяст 2:0
28.02.2015    Тур 22 БельхатувВисла 3:1
28.02.2015    Тур 22 Гурник ЗбШленск 3:3
01.03.2015    Тур 22 ЯгеллонияКорона 1:2
01.03.2015    Тур 22 ЛегияПодбескидже 3:0
02.03.2015    Тур 22 ПогоньГурник Лч 0:1
06.03.2015    Тур 23 РухПогонь 2:1
06.03.2015    Тур 23 ЛехЯгеллония 2:0
07.03.2015    Тур 23 ВислаЗавиша 0:1
07.03.2015    Тур 23 ПястГурник Зб 2:2
07.03.2015    Тур 23 ЛехияБельхатув 1:0
08.03.2015    Тур 23 ПодбескиджеКорона 2:2
08.03.2015    Тур 23 ШленскЛегия 1:3
09.03.2015    Тур 23 Гурник ЛчКраковия 2:1
13.03.2015    Тур 24 КраковияПяст 3:1
13.03.2015    Тур 24 ПогоньЛехия 0:1
14.03.2015    Тур 24 Гурник ЗбПодбескидже 3:3
14.03.2015    Тур 24 ЯгеллонияГурник Лч 2:1
14.03.2015    Тур 24 ЗавишаЛех 1:0
15.03.2015    Тур 24 КоронаШленск 2:2
15.03.2015    Тур 24 ЛегияВисла 2:2
16.03.2015    Тур 24 БельхатувРух 0:1
20.03.2015    Тур 25 ПогоньБельхатув 3:0
20.03.2015    Тур 25 Гурник ЛчШленск 1:1
21.03.2015    Тур 25 РухЗавиша 1:2
21.03.2015    Тур 25 ВислаКраковия 2:1
21.03.2015    Тур 25 ЛехияГурник Зб 1:0
22.03.2015    Тур 25 ПодбескиджеЯгеллония 1:0
22.03.2015    Тур 25 ПястКорона 1:2
22.03.2015    Тур 25 ЛехЛегия 2:1
04.04.2015    Тур 26 КраковияЛехия 3:2
04.04.2015    Тур 26 ШленскПодбескидже 0:0
04.04.2015    Тур 26 БельхатувЛех 1:2
04.04.2015    Тур 26 ЛегияПяст 2:0
06.04.2015    Тур 26 КоронаГурник Лч 2:0
06.04.2015    Тур 26 Гурник ЗбРух 2:2
06.04.2015    Тур 26 ЯгеллонияВисла 2:2
07.04.2015    Тур 26 ЗавишаПогонь 2:1
10.04.2015    Тур 27 РухКраковия 3:0
10.04.2015    Тур 27 ВислаГурник Зб 1:1
11.04.2015    Тур 27 ЛехияЛегия 1:0
11.04.2015    Тур 27 ПястШленск 2:0
11.04.2015    Тур 27 ПогоньЯгеллония 2:0
12.04.2015    Тур 27 БельхатувЗавиша 1:4
12.04.2015    Тур 27 ЛехКорона 1:1
13.04.2015    Тур 27 Гурник ЛчПодбескидже 0:0
17.04.2015    Тур 28 КоронаРух 0:0
17.04.2015    Тур 28 ПодбескиджеВисла 2:2
18.04.2015    Тур 28 ШленскЛехия 3:0
18.04.2015    Тур 28 ЯгеллонияПяст 2:1
18.04.2015    Тур 28 КраковияПогонь 0:1
19.04.2015    Тур 28 Гурник ЛчЛех 1:1
19.04.2015    Тур 28 ЛегияЗавиша 2:0
20.04.2015    Тур 28 Гурник ЗбБельхатув 2:0
24.04.2015    Тур 29 ЗавишаКраковия 0:3
24.04.2015    Тур 29 РухЛегия 0:0
25.04.2015    Тур 29 ПогоньГурник Зб 3:1
25.04.2015    Тур 29 БельхатувЯгеллония 0:0
25.04.2015    Тур 29 ЛехШленск 2:0
26.04.2015    Тур 29 ПястПодбескидже 3:0
26.04.2015    Тур 29 ЛехияГурник Лч 2:0
26.04.2015    Тур 29 ВислаКорона 2:0
29.04.2015    Тур 30 Гурник ЛчПяст 1:2
29.04.2015    Тур 30 ШленскВисла 1:0
29.04.2015    Тур 30 ПодбескиджеЛех 0:2
29.04.2015    Тур 30 КоронаЛехия 3:2
29.04.2015    Тур 30 ЛегияПогонь 2:1
29.04.2015    Тур 30 КраковияБельхатув 3:1
29.04.2015    Тур 30 Гурник ЗбЗавиша 2:1
29.04.2015    Тур 30 ЯгеллонияРух 2:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх