Календарь

Дата
24.08.2012    Тур 01 Боруссия ДВердер 2:1 T
25.08.2012    Тур 01 АугсбургФортуна 0:2
25.08.2012    Тур 01 АйнтрахтБайер 2:1
25.08.2012    Тур 01 Гройтер ФюртБавария 0:3
25.08.2012    Тур 01 ФрайбургМайнц 1:1
25.08.2012    Тур 01 ШтутгартВольфсбург 0:1
25.08.2012    Тур 01 Боруссия МХоффенхайм 2:1
25.08.2012    Тур 01 ГамбургНюрнберг 0:1
26.08.2012    Тур 01 ГанноверШальке 2:2
31.08.2012    Тур 02 МайнцГройтер Фюрт 0:1
01.09.2012    Тур 02 БайерФрайбург 2:0
01.09.2012    Тур 02 ХоффенхаймАйнтрахт 0:4
01.09.2012    Тур 02 ФортунаБоруссия М 0:0
01.09.2012    Тур 02 ШалькеАугсбург 3:1
01.09.2012    Тур 02 НюрнбергБоруссия Д 1:1
01.09.2012    Тур 02 ВердерГамбург 2:0
02.09.2012    Тур 02 БаварияШтутгарт 6:1 T
02.09.2012    Тур 02 ВольфсбургГанновер 0:4
14.09.2012    Тур 03 АугсбургВольфсбург 0:0
15.09.2012    Тур 03 ШтутгартФортуна 0:0
15.09.2012    Тур 03 Гройтер ФюртШальке 0:2
15.09.2012    Тур 03 БаварияМайнц 3:1
15.09.2012    Тур 03 ГанноверВердер 3:2
15.09.2012    Тур 03 Боруссия ДБайер 3:0
15.09.2012    Тур 03 Боруссия МНюрнберг 2:3
16.09.2012    Тур 03 АйнтрахтГамбург 3:2
16.09.2012    Тур 03 ФрайбургХоффенхайм 5:3
21.09.2012    Тур 04 НюрнбергАйнтрахт 1:2
22.09.2012    Тур 04 ШалькеБавария 0:2 T
22.09.2012    Тур 04 ВольфсбургГройтер Фюрт 1:1
22.09.2012    Тур 04 ФортунаФрайбург 0:0
22.09.2012    Тур 04 МайнцАугсбург 2:0
22.09.2012    Тур 04 ГамбургБоруссия Д 3:2
23.09.2012    Тур 04 ВердерШтутгарт 2:2
23.09.2012    Тур 04 ХоффенхаймГанновер 3:1
23.09.2012    Тур 04 БайерБоруссия М 1:1
25.09.2012    Тур 05 Гройтер ФюртФортуна 0:2
25.09.2012    Тур 05 БаварияВольфсбург 3:0
25.09.2012    Тур 05 ШалькеМайнц 3:0
26.09.2012    Тур 05 ШтутгартХоффенхайм 0:3
26.09.2012    Тур 05 АйнтрахтБоруссия Д 3:3
26.09.2012    Тур 05 Боруссия МГамбург 2:2
26.09.2012    Тур 05 АугсбургБайер 1:3
26.09.2012    Тур 05 ГанноверНюрнберг 4:1
26.09.2012    Тур 05 ФрайбургВердер 1:2
28.09.2012    Тур 06 ФортунаШальке 2:2
29.09.2012    Тур 06 БайерГройтер Фюрт 2:0
29.09.2012    Тур 06 ХоффенхаймАугсбург 0:0
29.09.2012    Тур 06 НюрнбергШтутгарт 0:2
29.09.2012    Тур 06 Боруссия ДБоруссия М 5:0
29.09.2012    Тур 06 ВердерБавария 0:2
29.09.2012    Тур 06 ГамбургГанновер 1:0
30.09.2012    Тур 06 ВольфсбургМайнц 0:2
30.09.2012    Тур 06 АйнтрахтФрайбург 2:1
05.10.2012    Тур 07 АугсбургВердер 3:1
06.10.2012    Тур 07 БаварияХоффенхайм 2:0 T
06.10.2012    Тур 07 ФрайбургНюрнберг 3:0
06.10.2012    Тур 07 МайнцФортуна 1:0
06.10.2012    Тур 07 Гройтер ФюртГамбург 0:1
06.10.2012    Тур 07 ШалькеВольфсбург 3:0
07.10.2012    Тур 07 Боруссия МАйнтрахт 2:0
07.10.2012    Тур 07 ШтутгартБайер 2:2
07.10.2012    Тур 07 ГанноверБоруссия Д 1:1
19.10.2012    Тур 08 ХоффенхаймГройтер Фюрт 3:3
20.10.2012    Тур 08 Боруссия ДШальке 1:2 T
20.10.2012    Тур 08 ФортунаБавария 0:5
20.10.2012    Тур 08 ВольфсбургФрайбург 0:2
20.10.2012    Тур 08 АйнтрахтГанновер 3:1
20.10.2012    Тур 08 БайерМайнц 2:2
20.10.2012    Тур 08 ВердерБоруссия М 4:0
21.10.2012    Тур 08 НюрнбергАугсбург 0:0
21.10.2012    Тур 08 ГамбургШтутгарт 0:1
26.10.2012    Тур 09 АугсбургГамбург 0:2
27.10.2012    Тур 09 ШалькеНюрнберг 1:0
27.10.2012    Тур 09 ФрайбургБоруссия Д 0:2
27.10.2012    Тур 09 Гройтер ФюртВердер 1:1
27.10.2012    Тур 09 ФортунаВольфсбург 1:4
27.10.2012    Тур 09 МайнцХоффенхайм 3:0
28.10.2012    Тур 09 ШтутгартАйнтрахт 2:1
28.10.2012    Тур 09 БаварияБайер 1:2 T
28.10.2012    Тур 09 ГанноверБоруссия М 2:3
02.11.2012    Тур 10 АйнтрахтГройтер Фюрт 1:1
03.11.2012    Тур 10 ХоффенхаймШальке 3:2
03.11.2012    Тур 10 ГамбургБавария 0:3 T
03.11.2012    Тур 10 ГанноверАугсбург 2:0
03.11.2012    Тур 10 Боруссия ДШтутгарт 0:0
03.11.2012    Тур 10 Боруссия МФрайбург 1:1
03.11.2012    Тур 10 НюрнбергВольфсбург 1:0
04.11.2012    Тур 10 БайерФортуна 3:2
04.11.2012    Тур 10 ВердерМайнц 2:1
09.11.2012    Тур 11 МайнцНюрнберг 2:1
10.11.2012    Тур 11 АугсбургБоруссия Д 1:3
10.11.2012    Тур 11 БаварияАйнтрахт 2:0 T
10.11.2012    Тур 11 ФортунаХоффенхайм 1:1
10.11.2012    Тур 11 ФрайбургГамбург 0:0
10.11.2012    Тур 11 ШалькеВердер 2:1
11.11.2012    Тур 11 ВольфсбургБайер 3:1
11.11.2012    Тур 11 Гройтер ФюртБоруссия М 2:4
11.11.2012    Тур 11 ШтутгартГанновер 2:4
17.11.2012    Тур 12 ГанноверФрайбург 1:2
17.11.2012    Тур 12 Боруссия ДГройтер Фюрт 3:1
17.11.2012    Тур 12 Боруссия МШтутгарт 1:2
17.11.2012    Тур 12 НюрнбергБавария 1:1 T
17.11.2012    Тур 12 БайерШальке 2:0
17.11.2012    Тур 12 ГамбургМайнц 1:0
17.11.2012    Тур 12 АйнтрахтАугсбург 4:2
18.11.2012    Тур 12 ВердерФортуна 2:1
18.11.2012    Тур 12 ХоффенхаймВольфсбург 1:3
23.11.2012    Тур 13 ФортунаГамбург 2:0
24.11.2012    Тур 13 БаварияГанновер 5:0 T
24.11.2012    Тур 13 МайнцБоруссия Д 1:2
24.11.2012    Тур 13 Гройтер ФюртНюрнберг 0:0
24.11.2012    Тур 13 ШалькеАйнтрахт 1:1
24.11.2012    Тур 13 ВольфсбургВердер 1:1
25.11.2012    Тур 13 ХоффенхаймБайер 1:2
25.11.2012    Тур 13 АугсбургБоруссия М 1:1
25.11.2012    Тур 13 ФрайбургШтутгарт 3:0
27.11.2012    Тур 14 АйнтрахтМайнц 1:3
27.11.2012    Тур 14 Боруссия ДФортуна 1:1
27.11.2012    Тур 14 ГанноверГройтер Фюрт 2:0
27.11.2012    Тур 14 ГамбургШальке 3:1
28.11.2012    Тур 14 ФрайбургБавария 0:2
28.11.2012    Тур 14 Боруссия МВольфсбург 2:0
28.11.2012    Тур 14 ШтутгартАугсбург 2:1
28.11.2012    Тур 14 ВердерБайер 1:4
28.11.2012    Тур 14 НюрнбергХоффенхайм 4:2
30.11.2012    Тур 15 ФортунаАйнтрахт 4:0
01.12.2012    Тур 15 Гройтер ФюртШтутгарт 0:1
01.12.2012    Тур 15 БаварияБоруссия Д 1:1 T
01.12.2012    Тур 15 ШалькеБоруссия М 1:1
01.12.2012    Тур 15 АугсбургФрайбург 1:1
01.12.2012    Тур 15 БайерНюрнберг 1:0
01.12.2012    Тур 15 МайнцГанновер 2:1
02.12.2012    Тур 15 ВольфсбургГамбург 1:1
02.12.2012    Тур 15 ХоффенхаймВердер 1:4
07.12.2012    Тур 16 ГамбургХоффенхайм 2:0
08.12.2012    Тур 16 ШтутгартШальке 3:1 T
08.12.2012    Тур 16 НюрнбергФортуна 2:0
08.12.2012    Тур 16 ФрайбургГройтер Фюрт 1:0
08.12.2012    Тур 16 Боруссия ДВольфсбург 2:3
08.12.2012    Тур 16 АугсбургБавария 0:2
08.12.2012    Тур 16 АйнтрахтВердер 4:1
09.12.2012    Тур 16 Боруссия ММайнц 2:0
09.12.2012    Тур 16 ГанноверБайер 3:2
14.12.2012    Тур 17 БаварияБоруссия М 1:1 T
15.12.2012    Тур 17 БайерГамбург 3:0 T
15.12.2012    Тур 17 МайнцШтутгарт 3:1
15.12.2012    Тур 17 Гройтер ФюртАугсбург 1:1
15.12.2012    Тур 17 ФортунаГанновер 2:1
15.12.2012    Тур 17 ВольфсбургАйнтрахт 0:2
15.12.2012    Тур 17 ШалькеФрайбург 1:3
16.12.2012    Тур 17 ХоффенхаймБоруссия Д 1:3 T
16.12.2012    Тур 17 ВердерНюрнберг 1:1
18.01.2013    Тур 18 ШалькеГанновер 5:4
19.01.2013    Тур 18 БаварияГройтер Фюрт 2:0 T
19.01.2013    Тур 18 ВердерБоруссия Д 0:5 T
19.01.2013    Тур 18 ХоффенхаймБоруссия М 0:0
19.01.2013    Тур 18 ВольфсбургШтутгарт 2:0
19.01.2013    Тур 18 МайнцФрайбург 0:0
19.01.2013    Тур 18 БайерАйнтрахт 3:1
20.01.2013    Тур 18 ФортунаАугсбург 2:3
20.01.2013    Тур 18 НюрнбергГамбург 1:1
25.01.2013    Тур 19 Боруссия ДНюрнберг 3:0
26.01.2013    Тур 19 ГанноверВольфсбург 2:1
26.01.2013    Тур 19 Гройтер ФюртМайнц 0:3
26.01.2013    Тур 19 Боруссия МФортуна 2:1
26.01.2013    Тур 19 АугсбургШальке 0:0
26.01.2013    Тур 19 ФрайбургБайер 0:0
26.01.2013    Тур 19 АйнтрахтХоффенхайм 2:1
27.01.2013    Тур 19 ШтутгартБавария 0:2 T
27.01.2013    Тур 19 ГамбургВердер 3:2
01.02.2013    Тур 20 ВердерГанновер 2:0 T
02.02.2013    Тур 20 МайнцБавария 0:3 T
02.02.2013    Тур 20 ФортунаШтутгарт 3:1
02.02.2013    Тур 20 ШалькеГройтер Фюрт 1:2
02.02.2013    Тур 20 ХоффенхаймФрайбург 2:1
02.02.2013    Тур 20 ВольфсбургАугсбург 1:1
02.02.2013    Тур 20 ГамбургАйнтрахт 0:2
03.02.2013    Тур 20 БайерБоруссия Д 2:3 T
03.02.2013    Тур 20 НюрнбергБоруссия М 2:1
09.02.2013    Тур 21 Гройтер ФюртВольфсбург 0:1
09.02.2013    Тур 21 Боруссия ДГамбург 1:4 T
09.02.2013    Тур 21 БаварияШальке 4:0 T
09.02.2013    Тур 21 ШтутгартВердер 1:4
09.02.2013    Тур 21 АйнтрахтНюрнберг 0:0
09.02.2013    Тур 21 ГанноверХоффенхайм 1:0
09.02.2013    Тур 21 Боруссия МБайер 3:3
10.02.2013    Тур 21 ФрайбургФортуна 1:0
10.02.2013    Тур 21 АугсбургМайнц 1:1
15.02.2013    Тур 22 ВольфсбургБавария 0:2 T
16.02.2013    Тур 22 ФортунаГройтер Фюрт 1:0
16.02.2013    Тур 22 Боруссия ДАйнтрахт 3:0 T
16.02.2013    Тур 22 МайнцШальке 2:2
16.02.2013    Тур 22 ВердерФрайбург 2:3
16.02.2013    Тур 22 БайерАугсбург 2:1
16.02.2013    Тур 22 ГамбургБоруссия М 1:0
17.02.2013    Тур 22 НюрнбергГанновер 2:2
17.02.2013    Тур 22 ХоффенхаймШтутгарт 0:1
22.02.2013    Тур 23 ФрайбургАйнтрахт 0:0
23.02.2013    Тур 23 БаварияВердер 6:1 T
23.02.2013    Тур 23 АугсбургХоффенхайм 2:1
23.02.2013    Тур 23 ШалькеФортуна 2:1
23.02.2013    Тур 23 ГанноверГамбург 5:1
23.02.2013    Тур 23 МайнцВольфсбург 1:1
23.02.2013    Тур 23 ШтутгартНюрнберг 1:1
24.02.2013    Тур 23 Боруссия МБоруссия Д 1:1 T
24.02.2013    Тур 23 Гройтер ФюртБайер 0:0
01.03.2013    Тур 24 АйнтрахтБоруссия М 0:1
02.03.2013    Тур 24 ГамбургГройтер Фюрт 1:1
02.03.2013    Тур 24 ВольфсбургШальке 1:4
02.03.2013    Тур 24 Боруссия ДГанновер 3:1
02.03.2013    Тур 24 ВердерАугсбург 0:1
02.03.2013    Тур 24 БайерШтутгарт 2:1
02.03.2013    Тур 24 НюрнбергФрайбург 1:1
03.03.2013    Тур 24 ХоффенхаймБавария 0:1 T
03.03.2013    Тур 24 ФортунаМайнц 1:1
08.03.2013    Тур 25 АугсбургНюрнберг 1:2
09.03.2013    Тур 25 ШалькеБоруссия Д 2:1 T
09.03.2013    Тур 25 ФрайбургВольфсбург 2:5
09.03.2013    Тур 25 Гройтер ФюртХоффенхайм 0:3
09.03.2013    Тур 25 БаварияФортуна 3:2 T
09.03.2013    Тур 25 МайнцБайер 1:0
09.03.2013    Тур 25 Боруссия МВердер 1:1
10.03.2013    Тур 25 ШтутгартГамбург 0:1
10.03.2013    Тур 25 ГанноверАйнтрахт 0:0
15.03.2013    Тур 26 ВольфсбургФортуна 1:1
16.03.2013    Тур 26 НюрнбергШальке 3:0
16.03.2013    Тур 26 Боруссия ДФрайбург 5:1
16.03.2013    Тур 26 ВердерГройтер Фюрт 2:2
16.03.2013    Тур 26 БайерБавария 1:2 T
16.03.2013    Тур 26 ХоффенхаймМайнц 0:0
16.03.2013    Тур 26 ГамбургАугсбург 0:1
17.03.2013    Тур 26 АйнтрахтШтутгарт 1:2
17.03.2013    Тур 26 Боруссия МГанновер 1:0
30.03.2013    Тур 27 ФортунаБайер 1:4
30.03.2013    Тур 27 АугсбургГанновер 0:2
30.03.2013    Тур 27 БаварияГамбург 9:2 T
30.03.2013    Тур 27 ФрайбургБоруссия М 2:0
30.03.2013    Тур 27 МайнцВердер 1:1
30.03.2013    Тур 27 ШтутгартБоруссия Д 1:2
30.03.2013    Тур 27 ШалькеХоффенхайм 3:0
31.03.2013    Тур 27 Гройтер ФюртАйнтрахт 2:3
31.03.2013    Тур 27 ВольфсбургНюрнберг 2:2
05.04.2013    Тур 28 ХоффенхаймФортуна 3:0
06.04.2013    Тур 28 АйнтрахтБавария 0:1 T
06.04.2013    Тур 28 Боруссия ДАугсбург 4:2
06.04.2013    Тур 28 Боруссия МГройтер Фюрт 1:0
06.04.2013    Тур 28 ВердерШальке 0:2
06.04.2013    Тур 28 БайерВольфсбург 1:1
06.04.2013    Тур 28 ГамбургФрайбург 0:1
07.04.2013    Тур 28 НюрнбергМайнц 2:1
07.04.2013    Тур 28 ГанноверШтутгарт 0:0
12.04.2013    Тур 29 ФрайбургГанновер 3:1
13.04.2013    Тур 29 Гройтер ФюртБоруссия Д 1:6
13.04.2013    Тур 29 ФортунаВердер 2:2
13.04.2013    Тур 29 БаварияНюрнберг 4:0 T
13.04.2013    Тур 29 МайнцГамбург 1:2
13.04.2013    Тур 29 ШалькеБайер 2:2 T
13.04.2013    Тур 29 ВольфсбургХоффенхайм 2:2
14.04.2013    Тур 29 ШтутгартБоруссия М 2:0
14.04.2013    Тур 29 АугсбургАйнтрахт 2:0
19.04.2013    Тур 30 Боруссия МАугсбург 1:0
20.04.2013    Тур 30 ГанноверБавария 1:6 T
20.04.2013    Тур 30 АйнтрахтШальке 1:0
20.04.2013    Тур 30 БайерХоффенхайм 5:0
20.04.2013    Тур 30 ГамбургФортуна 2:1
20.04.2013    Тур 30 Боруссия ДМайнц 2:0
20.04.2013    Тур 30 ВердерВольфсбург 0:3
21.04.2013    Тур 30 НюрнбергГройтер Фюрт 0:1
21.04.2013    Тур 30 ШтутгартФрайбург 2:1
26.04.2013    Тур 31 Гройтер ФюртГанновер 2:3
27.04.2013    Тур 31 ВольфсбургБоруссия М 3:1
27.04.2013    Тур 31 БайерВердер 1:0
27.04.2013    Тур 31 ХоффенхаймНюрнберг 2:1
27.04.2013    Тур 31 БаварияФрайбург 1:0 T
27.04.2013    Тур 31 ФортунаБоруссия Д 1:2
27.04.2013    Тур 31 АугсбургШтутгарт 3:0
28.04.2013    Тур 31 ШалькеГамбург 4:1
28.04.2013    Тур 31 МайнцАйнтрахт 0:0
03.05.2013    Тур 32 Боруссия МШальке 0:1 T
04.05.2013    Тур 32 ШтутгартГройтер Фюрт 0:2
04.05.2013    Тур 32 АйнтрахтФортуна 3:1
04.05.2013    Тур 32 Боруссия ДБавария 1:1 T
04.05.2013    Тур 32 НюрнбергБайер 0:2
04.05.2013    Тур 32 ВердерХоффенхайм 2:2
04.05.2013    Тур 32 ГанноверМайнц 2:2
05.05.2013    Тур 32 ГамбургВольфсбург 1:1
05.05.2013    Тур 32 ФрайбургАугсбург 2:0
11.05.2013    Тур 33 ШалькеШтутгарт 1:2
11.05.2013    Тур 33 БайерГанновер 3:1
11.05.2013    Тур 33 ФортунаНюрнберг 1:2
11.05.2013    Тур 33 Гройтер ФюртФрайбург 1:2
11.05.2013    Тур 33 БаварияАугсбург 3:0 T
11.05.2013    Тур 33 ВердерАйнтрахт 1:1
11.05.2013    Тур 33 ВольфсбургБоруссия Д 3:3
11.05.2013    Тур 33 МайнцБоруссия М 2:4
11.05.2013    Тур 33 ХоффенхаймГамбург 1:4
18.05.2013    Тур 34 Боруссия МБавария 3:4 T
18.05.2013    Тур 34 ФрайбургШальке 1:2
18.05.2013    Тур 34 АйнтрахтВольфсбург 2:2
18.05.2013    Тур 34 Боруссия ДХоффенхайм 1:2 T
18.05.2013    Тур 34 ШтутгартМайнц 2:2
18.05.2013    Тур 34 АугсбургГройтер Фюрт 3:1
18.05.2013    Тур 34 ГанноверФортуна 3:0
18.05.2013    Тур 34 ГамбургБайер 0:1
18.05.2013    Тур 34 НюрнбергВердер 3:2
23.05.2013    Переходные матчи ХоффенхаймКайзерслаутерн 3:1
27.05.2013    Переходные матчи КайзерслаутернХоффенхайм 1:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© АО «Спортбокс» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-65642 от 04.05.2016
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: АО «Спортбокс», ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх