Календарь

Дата
18.08.2023    Тур 01 ВердерБавария 0:4 T
19.08.2023    Тур 01 ШтутгартБохум 5:0
19.08.2023    Тур 01 АугсбургБоруссия М 4:4
19.08.2023    Тур 01 ХоффенхаймФрайбург 1:2
19.08.2023    Тур 01 ВольфсбургХайденхайм 2:0
19.08.2023    Тур 01 БайерЛейпциг 3:2
19.08.2023    Тур 01 Боруссия ДКельн 1:0
20.08.2023    Тур 01 УнионМайнц 4:1
20.08.2023    Тур 01 АйнтрахтДармштадт 1:0
25.08.2023    Тур 02 ЛейпцигШтутгарт 5:1
26.08.2023    Тур 02 ДармштадтУнион 1:4
26.08.2023    Тур 02 ХайденхаймХоффенхайм 2:3
26.08.2023    Тур 02 БохумБоруссия Д 1:1
26.08.2023    Тур 02 КельнВольфсбург 1:2
26.08.2023    Тур 02 ФрайбургВердер 1:0
26.08.2023    Тур 02 Боруссия МБайер 0:3
27.08.2023    Тур 02 МайнцАйнтрахт 1:1
27.08.2023    Тур 02 БаварияАугсбург 3:1
01.09.2023    Тур 03 Боруссия ДХайденхайм 2:2
02.09.2023    Тур 03 ШтутгартФрайбург 5:0
02.09.2023    Тур 03 АугсбургБохум 2:2
02.09.2023    Тур 03 ВердерМайнц 4:0
02.09.2023    Тур 03 ХоффенхаймВольфсбург 3:1
02.09.2023    Тур 03 БайерДармштадт 5:1
02.09.2023    Тур 03 Боруссия МБавария 1:2 T
03.09.2023    Тур 03 АйнтрахтКельн 1:1
03.09.2023    Тур 03 УнионЛейпциг 0:3
15.09.2023    Тур 04 БаварияБайер 2:2 T
16.09.2023    Тур 04 КельнХоффенхайм 1:3
16.09.2023    Тур 04 МайнцШтутгарт 1:3
16.09.2023    Тур 04 ВольфсбургУнион 2:1
16.09.2023    Тур 04 ФрайбургБоруссия Д 2:4
16.09.2023    Тур 04 ЛейпцигАугсбург 3:0
16.09.2023    Тур 04 БохумАйнтрахт 1:1
17.09.2023    Тур 04 ХайденхаймВердер 4:2
17.09.2023    Тур 04 ДармштадтБоруссия М 3:3
22.09.2023    Тур 05 ШтутгартДармштадт 3:1
23.09.2023    Тур 05 Боруссия МЛейпциг 0:1
23.09.2023    Тур 05 УнионХоффенхайм 0:2
23.09.2023    Тур 05 Боруссия ДВольфсбург 1:0
23.09.2023    Тур 05 БаварияБохум 7:0 T
23.09.2023    Тур 05 АугсбургМайнц 2:1
23.09.2023    Тур 05 ВердерКельн 2:1
24.09.2023    Тур 05 БайерХайденхайм 4:1
24.09.2023    Тур 05 АйнтрахтФрайбург 0:0
29.09.2023    Тур 06 ХоффенхаймБоруссия Д 1:3
30.09.2023    Тур 06 ХайденхаймУнион 1:0
30.09.2023    Тур 06 БохумБоруссия М 1:3
30.09.2023    Тур 06 КельнШтутгарт 0:2
30.09.2023    Тур 06 МайнцБайер 0:3
30.09.2023    Тур 06 ВольфсбургАйнтрахт 2:0
30.09.2023    Тур 06 ЛейпцигБавария 2:2 T
01.10.2023    Тур 06 ДармштадтВердер 4:2
01.10.2023    Тур 06 ФрайбургАугсбург 2:0
06.10.2023    Тур 07 Боруссия ММайнц 2:2
07.10.2023    Тур 07 ЛейпцигБохум 0:0
07.10.2023    Тур 07 Боруссия ДУнион 4:2
07.10.2023    Тур 07 ШтутгартВольфсбург 3:1
07.10.2023    Тур 07 АугсбургДармштадт 1:2
07.10.2023    Тур 07 ВердерХоффенхайм 2:3
08.10.2023    Тур 07 БайерКельн 3:0
08.10.2023    Тур 07 БаварияФрайбург 3:0
08.10.2023    Тур 07 АйнтрахтХайденхайм 2:0
20.10.2023    Тур 08 Боруссия ДВердер 1:0
21.10.2023    Тур 08 ДармштадтЛейпциг 1:3
21.10.2023    Тур 08 ХоффенхаймАйнтрахт 1:3
21.10.2023    Тур 08 ВольфсбургБайер 1:2
21.10.2023    Тур 08 ФрайбургБохум 2:1
21.10.2023    Тур 08 УнионШтутгарт 0:3
21.10.2023    Тур 08 МайнцБавария 1:3
22.10.2023    Тур 08 КельнБоруссия М 3:1
22.10.2023    Тур 08 ХайденхаймАугсбург 2:5
27.10.2023    Тур 09 БохумМайнц 2:2
28.10.2023    Тур 09 БаварияДармштадт 8:0
28.10.2023    Тур 09 ШтутгартХоффенхайм 2:3
28.10.2023    Тур 09 АугсбургВольфсбург 3:2
28.10.2023    Тур 09 ВердерУнион 2:0
28.10.2023    Тур 09 Боруссия МХайденхайм 2:1
28.10.2023    Тур 09 ЛейпцигКельн 6:0
29.10.2023    Тур 09 АйнтрахтБоруссия Д 3:3
29.10.2023    Тур 09 БайерФрайбург 2:1
03.11.2023    Тур 10 ДармштадтБохум 1:2
04.11.2023    Тур 10 ХоффенхаймБайер 2:3
04.11.2023    Тур 10 КельнАугсбург 1:1
04.11.2023    Тур 10 МайнцЛейпциг 2:0
04.11.2023    Тур 10 ФрайбургБоруссия М 3:3
04.11.2023    Тур 10 УнионАйнтрахт 0:3
04.11.2023    Тур 10 Боруссия ДБавария 0:4 T
05.11.2023    Тур 10 ВольфсбургВердер 2:2
05.11.2023    Тур 10 ХайденхаймШтутгарт 2:0
10.11.2023    Тур 11 Боруссия МВольфсбург 4:0
11.11.2023    Тур 11 БаварияХайденхайм 4:2 T
11.11.2023    Тур 11 ДармштадтМайнц 0:0
11.11.2023    Тур 11 ШтутгартБоруссия Д 2:1
11.11.2023    Тур 11 АугсбургХоффенхайм 1:1
11.11.2023    Тур 11 БохумКельн 1:1
12.11.2023    Тур 11 БайерУнион 4:0
12.11.2023    Тур 11 ВердерАйнтрахт 2:2
12.11.2023    Тур 11 ЛейпцигФрайбург 3:1
24.11.2023    Тур 12 КельнБавария 0:1 T
25.11.2023    Тур 12 ВердерБайер 0:3
25.11.2023    Тур 12 ВольфсбургЛейпциг 2:1
25.11.2023    Тур 12 ФрайбургДармштадт 1:1
25.11.2023    Тур 12 УнионАугсбург 1:1
25.11.2023    Тур 12 Боруссия ДБоруссия М 4:2
25.11.2023    Тур 12 АйнтрахтШтутгарт 1:2
26.11.2023    Тур 12 ХайденхаймБохум 0:0
26.11.2023    Тур 12 ХоффенхаймМайнц 1:1
01.12.2023    Тур 13 ДармштадтКельн 0:1
02.12.2023    Тур 13 БохумВольфсбург 3:1
02.12.2023    Тур 13 Боруссия МХоффенхайм 2:1
02.12.2023    Тур 13 ЛейпцигХайденхайм 2:1
02.12.2023    Тур 13 ШтутгартВердер 2:0
03.12.2023    Тур 13 МайнцФрайбург 0:1
03.12.2023    Тур 13 БайерБоруссия Д 1:1
03.12.2023    Тур 13 АугсбургАйнтрахт 2:1
08.12.2023    Тур 14 ХоффенхаймБохум 3:1
09.12.2023    Тур 14 ВольфсбургФрайбург 0:1
09.12.2023    Тур 14 АйнтрахтБавария 5:1
09.12.2023    Тур 14 УнионБоруссия М 3:1
09.12.2023    Тур 14 ХайденхаймДармштадт 3:2
09.12.2023    Тур 14 ВердерАугсбург 2:0
09.12.2023    Тур 14 Боруссия ДЛейпциг 2:3
10.12.2023    Тур 14 ШтутгартБайер 1:1
10.12.2023    Тур 14 КельнМайнц 0:0
15.12.2023    Тур 15 Боруссия МВердер 2:2
16.12.2023    Тур 15 ДармштадтВольфсбург 0:1
16.12.2023    Тур 15 АугсбургБоруссия Д 1:1
16.12.2023    Тур 15 БохумУнион 3:0
16.12.2023    Тур 15 МайнцХайденхайм 0:1
16.12.2023    Тур 15 ЛейпцигХоффенхайм 3:1
17.12.2023    Тур 15 ФрайбургКельн 2:0
17.12.2023    Тур 15 БайерАйнтрахт 3:0
17.12.2023    Тур 15 БаварияШтутгарт 3:0 T
19.12.2023    Тур 16 ВердерЛейпциг 1:1
19.12.2023    Тур 16 Боруссия ДМайнц 1:1
19.12.2023    Тур 16 ХоффенхаймДармштадт 3:3
20.12.2023    Тур 16 УнионКельн 2:0
20.12.2023    Тур 16 АйнтрахтБоруссия М 2:1
20.12.2023    Тур 16 БайерБохум 4:0
20.12.2023    Тур 16 ХайденхаймФрайбург 3:2
20.12.2023    Тур 16 ШтутгартАугсбург 3:0
20.12.2023    Тур 16 ВольфсбургБавария 1:2 T
12.01    Тур 17 БаварияХоффенхайм 3:0 T
13.01    Тур 17 АугсбургБайер 0:1
13.01    Тур 17 КельнХайденхайм 1:1
13.01    Тур 17 МайнцВольфсбург 1:1
13.01    Тур 17 ФрайбургУнион 0:0
13.01    Тур 17 ЛейпцигАйнтрахт 0:1
13.01    Тур 17 ДармштадтБоруссия Д 0:3
14.01    Тур 17 БохумВердер 1:1
14.01    Тур 17 Боруссия МШтутгарт 3:1
20.01    Тур 18 КельнБоруссия Д 0:4
20.01    Тур 18 БохумШтутгарт 1:0
20.01    Тур 18 ФрайбургХоффенхайм 3:2
20.01    Тур 18 ХайденхаймВольфсбург 1:1
20.01    Тур 18 ДармштадтАйнтрахт 2:2
20.01    Тур 18 ЛейпцигБайер 2:3
21.01    Тур 18 БаварияВердер 0:1 T
21.01    Тур 18 Боруссия МАугсбург 1:2
24.01    Тур 13 БаварияУнион 1:0 T
26.01    Тур 19 АйнтрахтМайнц 1:0
27.01    Тур 19 ХоффенхаймХайденхайм 1:1
27.01    Тур 19 ВольфсбургКельн 1:1
27.01    Тур 19 ВердерФрайбург 3:1
27.01    Тур 19 ШтутгартЛейпциг 5:2
27.01    Тур 19 АугсбургБавария 2:3 T
27.01    Тур 19 БайерБоруссия М 0:0
28.01    Тур 19 УнионДармштадт 1:0
28.01    Тур 19 Боруссия ДБохум 3:1
02.02    Тур 20 ХайденхаймБоруссия Д 0:0
03.02    Тур 20 ФрайбургШтутгарт 1:3
03.02    Тур 20 БохумАугсбург 1:1
03.02    Тур 20 МайнцВердер 0:1
03.02    Тур 20 БаварияБоруссия М 3:1 T
03.02    Тур 20 ДармштадтБайер 0:2
03.02    Тур 20 КельнАйнтрахт 2:0
04.02    Тур 20 ВольфсбургХоффенхайм 2:2
04.02    Тур 20 ЛейпцигУнион 2:0
07.02    Тур 18 МайнцУнион 1:1
09.02    Тур 21 Боруссия ДФрайбург 3:0
10.02    Тур 21 АйнтрахтБохум 1:1
10.02    Тур 21 УнионВольфсбург 1:0
10.02    Тур 21 АугсбургЛейпциг 2:2
10.02    Тур 21 Боруссия МДармштадт 0:0
10.02    Тур 21 ВердерХайденхайм 1:2
10.02    Тур 21 БайерБавария 3:0 T
11.02    Тур 21 ШтутгартМайнц 3:1
11.02    Тур 21 ХоффенхаймКельн 1:1
16.02    Тур 22 КельнВердер 0:1
17.02    Тур 22 ДармштадтШтутгарт 1:2
17.02    Тур 22 МайнцАугсбург 1:0
17.02    Тур 22 ХайденхаймБайер 1:2
17.02    Тур 22 ХоффенхаймУнион 0:1
17.02    Тур 22 ВольфсбургБоруссия Д 1:1
17.02    Тур 22 ЛейпцигБоруссия М 2:0
18.02    Тур 22 ФрайбургАйнтрахт 3:3
18.02    Тур 22 БохумБавария 3:2 T
23.02    Тур 23 БайерМайнц 2:1
24.02    Тур 23 ШтутгартКельн 1:1
24.02    Тур 23 ВердерДармштадт 1:1
24.02    Тур 23 УнионХайденхайм 2:2
24.02    Тур 23 Боруссия МБохум 5:2
24.02    Тур 23 БаварияЛейпциг 2:1 T
25.02    Тур 23 АйнтрахтВольфсбург 2:2
25.02    Тур 23 Боруссия ДХоффенхайм 2:3
25.02    Тур 23 АугсбургФрайбург 2:1
01.03    Тур 24 ФрайбургБавария 2:2 T
02.03    Тур 24 ДармштадтАугсбург 0:6
02.03    Тур 24 МайнцБоруссия М 1:1
02.03    Тур 24 ХайденхаймАйнтрахт 1:2
02.03    Тур 24 БохумЛейпциг 1:4
02.03    Тур 24 УнионБоруссия Д 0:2
02.03    Тур 24 ВольфсбургШтутгарт 2:3
03.03    Тур 24 КельнБайер 0:2 T
03.03    Тур 24 ХоффенхаймВердер 2:1
08.03    Тур 25 ШтутгартУнион 2:0
09.03    Тур 25 ЛейпцигДармштадт 2:0
09.03    Тур 25 АугсбургХайденхайм 1:0
09.03    Тур 25 Боруссия МКельн 3:3
09.03    Тур 25 БаварияМайнц 8:1 T
09.03    Тур 25 ВердерБоруссия Д 1:2
10.03    Тур 25 БохумФрайбург 1:2
10.03    Тур 25 АйнтрахтХоффенхайм 3:1
10.03    Тур 25 БайерВольфсбург 2:0 T
15.03    Тур 26 КельнЛейпциг 1:5
16.03    Тур 26 ВольфсбургАугсбург 1:3
16.03    Тур 26 МайнцБохум 2:0
16.03    Тур 26 УнионВердер 2:1
16.03    Тур 26 ХайденхаймБоруссия М 1:1
16.03    Тур 26 ДармштадтБавария 2:5
16.03    Тур 26 ХоффенхаймШтутгарт 0:3
17.03    Тур 26 ФрайбургБайер 2:3
17.03    Тур 26 Боруссия ДАйнтрахт 3:1
30.03    Тур 27 БайерХоффенхайм 2:1
30.03    Тур 27 ЛейпцигМайнц 0:0
30.03    Тур 27 ВердерВольфсбург 0:2
30.03    Тур 27 Боруссия МФрайбург 0:3
30.03    Тур 27 АйнтрахтУнион 0:0
30.03    Тур 27 БаварияБоруссия Д 0:2 T
31.03    Тур 27 АугсбургКельн 1:1
31.03    Тур 27 ШтутгартХайденхайм 3:3
31.03    Тур 27 БохумДармштадт 2:2
05.04    Тур 28 АйнтрахтВердер 1:1
06.04    Тур 28 КельнБохум 2:1
06.04    Тур 28 УнионБайер 0:1
06.04    Тур 28 ФрайбургЛейпциг 1:4
06.04    Тур 28 ХайденхаймБавария 3:2 T
06.04    Тур 28 МайнцДармштадт 4:0
06.04    Тур 28 Боруссия ДШтутгарт 0:1
07.04    Тур 28 ХоффенхаймАугсбург 3:1
07.04    Тур 28 ВольфсбургБоруссия М 1:3
12.04    Тур 29 АугсбургУнион 2:0
13.04    Тур 29 БохумХайденхайм 1:1
13.04    Тур 29 МайнцХоффенхайм 4:1
13.04    Тур 29 БаварияКельн 2:0
13.04    Тур 29 ЛейпцигВольфсбург 3:0
13.04    Тур 29 Боруссия МБоруссия Д 1:2
13.04    Тур 29 ШтутгартАйнтрахт 3:0
14.04    Тур 29 ДармштадтФрайбург 0:1
14.04    Тур 29 БайерВердер 5:0
19.04    Тур 30 АйнтрахтАугсбург 3:1
20.04    Тур 30 ВольфсбургБохум 1:0
20.04    Тур 30 ХоффенхаймБоруссия М 4:3
20.04    Тур 30 ХайденхаймЛейпциг 1:2
20.04    Тур 30 КельнДармштадт 0:2
20.04    Тур 30 УнионБавария 1:5 T
21.04    Тур 30 ВердерШтутгарт 2:1
21.04    Тур 30 Боруссия ДБайер 1:1
21.04    Тур 30 ФрайбургМайнц 1:1
26.04    Тур 31 БохумХоффенхайм 3:2
27.04    Тур 31 АугсбургВердер 0:3
27.04    Тур 31 ФрайбургВольфсбург 1:2
27.04    Тур 31 БаварияАйнтрахт 2:1 T
27.04    Тур 31 ЛейпцигБоруссия Д 4:1 T
27.04    Тур 31 БайерШтутгарт 2:2
28.04    Тур 31 Боруссия МУнион 0:0
28.04    Тур 31 МайнцКельн 1:1
28.04    Тур 31 ДармштадтХайденхайм 0:1
03.05    Тур 32 ХоффенхаймЛейпциг 1:1
04.05    Тур 32 ШтутгартБавария 3:1 T
04.05    Тур 32 ВольфсбургДармштадт 3:0
04.05    Тур 32 Боруссия ДАугсбург 5:1
04.05    Тур 32 ВердерБоруссия М 2:2
04.05    Тур 32 КельнФрайбург 0:0
05.05    Тур 32 УнионБохум 3:4
05.05    Тур 32 АйнтрахтБайер 1:5 T
05.05    Тур 32 ХайденхаймМайнц 1:1
10.05    Тур 33 АугсбургШтутгарт 0:1
11.05    Тур 33 ФрайбургХайденхайм 1:1
11.05    Тур 33 ЛейпцигВердер 1:1
11.05    Тур 33 Боруссия МАйнтрахт 1:1
11.05    Тур 33 КельнУнион 3:2
11.05    Тур 33 МайнцБоруссия Д 3:0
12.05    Тур 33 ДармштадтХоффенхайм 0:6
12.05    Тур 33 БаварияВольфсбург 2:0 T
12.05    Тур 33 БохумБайер 0:5
18.05    Тур 34 АйнтрахтЛейпциг 2:2
18.05    Тур 34 ХоффенхаймБавария 4:2 T
18.05    Тур 34 Боруссия ДДармштадт 4:0
18.05    Тур 34 БайерАугсбург 2:1
18.05    Тур 34 ВердерБохум 4:1
18.05    Тур 34 ХайденхаймКельн 4:1
18.05    Тур 34 ШтутгартБоруссия М 4:0
18.05    Тур 34 ВольфсбургМайнц 1:3
18.05    Тур 34 УнионФрайбург 2:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх