Календарь

Дата
24.08.2018    Тур 01 БаварияХоффенхайм 3:1 T
25.08.2018    Тур 01 ГертаНюрнберг 1:0
25.08.2018    Тур 01 ВердерГанновер 1:1
25.08.2018    Тур 01 ФрайбургАйнтрахт 0:2
25.08.2018    Тур 01 ВольфсбургШальке 2:1
25.08.2018    Тур 01 ФортунаАугсбург 1:2
25.08.2018    Тур 01 Боруссия МБайер 2:0
26.08.2018    Тур 01 МайнцШтутгарт 1:0
26.08.2018    Тур 01 Боруссия ДЛейпциг 4:1
31.08.2018    Тур 02 ГанноверБоруссия Д 0:0
01.09.2018    Тур 02 ХоффенхаймФрайбург 3:1
01.09.2018    Тур 02 БайерВольфсбург 1:3
01.09.2018    Тур 02 АйнтрахтВердер 1:2
01.09.2018    Тур 02 АугсбургБоруссия М 1:1
01.09.2018    Тур 02 НюрнбергМайнц 1:1
01.09.2018    Тур 02 ШтутгартБавария 0:3 T
02.09.2018    Тур 02 ЛейпцигФортуна 1:1
02.09.2018    Тур 02 ШалькеГерта 0:2
14.09.2018    Тур 03 Боруссия ДАйнтрахт 3:1
15.09.2018    Тур 03 ЛейпцигГанновер 3:2
15.09.2018    Тур 03 МайнцАугсбург 2:1
15.09.2018    Тур 03 ВольфсбургГерта 2:2
15.09.2018    Тур 03 ФортунаХоффенхайм 2:1
15.09.2018    Тур 03 БаварияБайер 3:1
15.09.2018    Тур 03 Боруссия МШальке 2:1
16.09.2018    Тур 03 ВердерНюрнберг 1:1
16.09.2018    Тур 03 ФрайбургШтутгарт 3:3
21.09.2018    Тур 04 ШтутгартФортуна 0:0
22.09.2018    Тур 04 ХоффенхаймБоруссия Д 1:1
22.09.2018    Тур 04 ГертаБоруссия М 4:2
22.09.2018    Тур 04 АугсбургВердер 2:3
22.09.2018    Тур 04 ВольфсбургФрайбург 1:3
22.09.2018    Тур 04 НюрнбергГанновер 2:0
22.09.2018    Тур 04 ШалькеБавария 0:2 T
23.09.2018    Тур 04 БайерМайнц 1:0
23.09.2018    Тур 04 АйнтрахтЛейпциг 1:1
25.09.2018    Тур 05 ВердерГерта 3:1
25.09.2018    Тур 05 БаварияАугсбург 1:1 T
25.09.2018    Тур 05 ГанноверХоффенхайм 1:3
25.09.2018    Тур 05 ФрайбургШальке 1:0
26.09.2018    Тур 05 ФортунаБайер 1:2
26.09.2018    Тур 05 Боруссия ДНюрнберг 7:0
26.09.2018    Тур 05 ЛейпцигШтутгарт 2:0
26.09.2018    Тур 05 Боруссия МАйнтрахт 3:1
26.09.2018    Тур 05 МайнцВольфсбург 0:0
28.09.2018    Тур 06 ГертаБавария 2:0 T
29.09.2018    Тур 06 ШалькеМайнц 1:0
29.09.2018    Тур 06 ХоффенхаймЛейпциг 1:2
29.09.2018    Тур 06 ШтутгартВердер 2:1
29.09.2018    Тур 06 ВольфсбургБоруссия М 2:2
29.09.2018    Тур 06 НюрнбергФортуна 3:0
29.09.2018    Тур 06 БайерБоруссия Д 2:4
30.09.2018    Тур 06 АйнтрахтГанновер 4:1
30.09.2018    Тур 06 АугсбургФрайбург 4:1
05.10.2018    Тур 07 ВердерВольфсбург 2:0
06.10.2018    Тур 07 Боруссия ДАугсбург 4:3
06.10.2018    Тур 07 ГанноверШтутгарт 3:1
06.10.2018    Тур 07 МайнцГерта 0:0
06.10.2018    Тур 07 ФортунаШальке 0:2
06.10.2018    Тур 07 БаварияБоруссия М 0:3
07.10.2018    Тур 07 ФрайбургБайер 0:0
07.10.2018    Тур 07 ХоффенхаймАйнтрахт 1:2
07.10.2018    Тур 07 ЛейпцигНюрнберг 6:0
19.10.2018    Тур 08 АйнтрахтФортуна 7:1
20.10.2018    Тур 08 БайерГанновер 2:2
20.10.2018    Тур 08 ШтутгартБоруссия Д 0:4
20.10.2018    Тур 08 АугсбургЛейпциг 0:0
20.10.2018    Тур 08 ВольфсбургБавария 1:3 T
20.10.2018    Тур 08 НюрнбергХоффенхайм 1:3
20.10.2018    Тур 08 ШалькеВердер 0:2
21.10.2018    Тур 08 ГертаФрайбург 1:1
21.10.2018    Тур 08 Боруссия ММайнц 4:0
26.10.2018    Тур 09 ФрайбургБоруссия М 3:1
27.10.2018    Тур 09 Боруссия ДГерта 2:2
27.10.2018    Тур 09 ГанноверАугсбург 1:2
27.10.2018    Тур 09 МайнцБавария 1:2 T
27.10.2018    Тур 09 ФортунаВольфсбург 0:3
27.10.2018    Тур 09 ХоффенхаймШтутгарт 4:0
28.10.2018    Тур 09 НюрнбергАйнтрахт 1:1
28.10.2018    Тур 09 ЛейпцигШальке 0:0
28.10.2018    Тур 09 ВердерБайер 2:6
02.11.2018    Тур 10 ШтутгартАйнтрахт 0:3
03.11.2018    Тур 10 БаварияФрайбург 1:1 T
03.11.2018    Тур 10 ШалькеГанновер 3:1
03.11.2018    Тур 10 БайерХоффенхайм 1:4
03.11.2018    Тур 10 АугсбургНюрнберг 2:2
03.11.2018    Тур 10 ВольфсбургБоруссия Д 0:1
03.11.2018    Тур 10 ГертаЛейпциг 0:3
04.11.2018    Тур 10 Боруссия МФортуна 3:0
04.11.2018    Тур 10 МайнцВердер 2:1
09.11.2018    Тур 11 ГанноверВольфсбург 2:1
10.11.2018    Тур 11 ХоффенхаймАугсбург 2:1
10.11.2018    Тур 11 ВердерБоруссия М 1:3
10.11.2018    Тур 11 ФрайбургМайнц 1:3
10.11.2018    Тур 11 ФортунаГерта 4:1
10.11.2018    Тур 11 НюрнбергШтутгарт 0:2
10.11.2018    Тур 11 Боруссия ДБавария 3:2 T
11.11.2018    Тур 11 ЛейпцигБайер 3:0
11.11.2018    Тур 11 АйнтрахтШальке 3:0
23.11.2018    Тур 12 БайерШтутгарт 2:0
24.11.2018    Тур 12 БаварияФортуна 3:3
24.11.2018    Тур 12 ГертаХоффенхайм 3:3
24.11.2018    Тур 12 АугсбургАйнтрахт 1:3
24.11.2018    Тур 12 МайнцБоруссия Д 1:2
24.11.2018    Тур 12 ВольфсбургЛейпциг 1:0
24.11.2018    Тур 12 ШалькеНюрнберг 5:2
25.11.2018    Тур 12 ФрайбургВердер 1:1
25.11.2018    Тур 12 Боруссия МГанновер 4:1
30.11.2018    Тур 13 ФортунаМайнц 0:1
01.12.2018    Тур 13 Боруссия ДФрайбург 2:0
01.12.2018    Тур 13 ШтутгартАугсбург 1:0
01.12.2018    Тур 13 ВердерБавария 1:2 T
01.12.2018    Тур 13 ГанноверГерта 0:2
01.12.2018    Тур 13 ХоффенхаймШальке 1:1
02.12.2018    Тур 13 ЛейпцигБоруссия М 2:0
02.12.2018    Тур 13 АйнтрахтВольфсбург 1:2
03.12.2018    Тур 13 НюрнбергБайер 1:1
07.12.2018    Тур 14 ВердерФортуна 3:1
08.12.2018    Тур 14 БаварияНюрнберг 3:0
08.12.2018    Тур 14 ШалькеБоруссия Д 1:2 T
08.12.2018    Тур 14 БайерАугсбург 1:0
08.12.2018    Тур 14 ФрайбургЛейпциг 3:0
08.12.2018    Тур 14 ВольфсбургХоффенхайм 2:2
08.12.2018    Тур 14 ГертаАйнтрахт 1:0
09.12.2018    Тур 14 МайнцГанновер 1:1
09.12.2018    Тур 14 Боруссия МШтутгарт 3:0
14.12.2018    Тур 15 НюрнбергВольфсбург 0:2
15.12.2018    Тур 15 ХоффенхаймБоруссия М 0:0
15.12.2018    Тур 15 ШтутгартГерта 2:1
15.12.2018    Тур 15 АугсбургШальке 1:1
15.12.2018    Тур 15 ГанноверБавария 0:4
15.12.2018    Тур 15 ФортунаФрайбург 2:0
15.12.2018    Тур 15 Боруссия ДВердер 2:1 T
16.12.2018    Тур 15 ЛейпцигМайнц 4:1
16.12.2018    Тур 15 АйнтрахтБайер 2:1
18.12.2018    Тур 16 Боруссия МНюрнберг 2:0
18.12.2018    Тур 16 ГертаАугсбург 2:2
18.12.2018    Тур 16 ВольфсбургШтутгарт 2:0
18.12.2018    Тур 16 ФортунаБоруссия Д 2:1
19.12.2018    Тур 16 ШалькеБайер 1:2
19.12.2018    Тур 16 БаварияЛейпциг 1:0
19.12.2018    Тур 16 ВердерХоффенхайм 1:1
19.12.2018    Тур 16 ФрайбургГанновер 1:1
19.12.2018    Тур 16 МайнцАйнтрахт 2:2
21.12.2018    Тур 17 Боруссия ДБоруссия М 2:1 T
22.12.2018    Тур 17 БайерГерта 3:1
22.12.2018    Тур 17 ЛейпцигВердер 3:2
22.12.2018    Тур 17 ШтутгартШальке 1:3
22.12.2018    Тур 17 ГанноверФортуна 0:1
22.12.2018    Тур 17 НюрнбергФрайбург 0:1
22.12.2018    Тур 17 АйнтрахтБавария 0:3
23.12.2018    Тур 17 АугсбургВольфсбург 2:3
23.12.2018    Тур 17 ХоффенхаймМайнц 1:1
18.01    Тур 18 ХоффенхаймБавария 1:3 T
19.01    Тур 18 БайерБоруссия М 0:1
19.01    Тур 18 ГанноверВердер 0:1
19.01    Тур 18 АйнтрахтФрайбург 3:1
19.01    Тур 18 ШтутгартМайнц 2:3
19.01    Тур 18 АугсбургФортуна 1:2
19.01    Тур 18 ЛейпцигБоруссия Д 0:1 T
20.01    Тур 18 НюрнбергГерта 1:3
20.01    Тур 18 ШалькеВольфсбург 2:1
25.01    Тур 19 ГертаШальке 2:2
26.01    Тур 19 ФрайбургХоффенхайм 2:4
26.01    Тур 19 ВольфсбургБайер 0:3
26.01    Тур 19 Боруссия МАугсбург 2:0
26.01    Тур 19 Боруссия ДГанновер 5:1 T
26.01    Тур 19 МайнцНюрнберг 2:1
26.01    Тур 19 ВердерАйнтрахт 2:2
27.01    Тур 19 БаварияШтутгарт 4:1 T
27.01    Тур 19 ФортунаЛейпциг 0:4
01.02    Тур 20 ГанноверЛейпциг 0:3
02.02    Тур 20 АйнтрахтБоруссия Д 1:1 T
02.02    Тур 20 НюрнбергВердер 1:1
02.02    Тур 20 ГертаВольфсбург 0:1
02.02    Тур 20 ХоффенхаймФортуна 1:1
02.02    Тур 20 БайерБавария 3:1 T
02.02    Тур 20 ШалькеБоруссия М 0:2
03.02    Тур 20 АугсбургМайнц 3:0
03.02    Тур 20 ШтутгартФрайбург 2:2
08.02    Тур 21 МайнцБайер 1:5
09.02    Тур 21 Боруссия ДХоффенхайм 3:3
09.02    Тур 21 ЛейпцигАйнтрахт 0:0
09.02    Тур 21 Боруссия МГерта 0:3
09.02    Тур 21 ФрайбургВольфсбург 3:3
09.02    Тур 21 ГанноверНюрнберг 2:0
09.02    Тур 21 БаварияШальке 3:1 T
10.02    Тур 21 ВердерАугсбург 4:0
10.02    Тур 21 ФортунаШтутгарт 3:0
15.02    Тур 22 АугсбургБавария 2:3 T
16.02    Тур 22 ШтутгартЛейпциг 1:3
16.02    Тур 22 ХоффенхаймГанновер 3:0
16.02    Тур 22 ШалькеФрайбург 0:0
16.02    Тур 22 ВольфсбургМайнц 3:0
16.02    Тур 22 ГертаВердер 1:1
17.02    Тур 22 АйнтрахтБоруссия М 1:1
17.02    Тур 22 БайерФортуна 2:0
18.02    Тур 22 НюрнбергБоруссия Д 0:0 T
22.02    Тур 23 ВердерШтутгарт 1:1
23.02    Тур 23 МайнцШальке 3:0
23.02    Тур 23 БаварияГерта 1:0 T
23.02    Тур 23 ФрайбургАугсбург 5:1
23.02    Тур 23 Боруссия МВольфсбург 0:3
23.02    Тур 23 ФортунаНюрнберг 2:1
24.02    Тур 23 ГанноверАйнтрахт 0:3
24.02    Тур 23 Боруссия ДБайер 3:2
25.02    Тур 23 ЛейпцигХоффенхайм 1:1
01.03    Тур 24 АугсбургБоруссия Д 2:1 T
02.03    Тур 24 АйнтрахтХоффенхайм 3:2
02.03    Тур 24 НюрнбергЛейпциг 0:1
02.03    Тур 24 БайерФрайбург 2:0
02.03    Тур 24 ГертаМайнц 2:1
02.03    Тур 24 ШалькеФортуна 0:4
02.03    Тур 24 Боруссия МБавария 1:5 T
03.03    Тур 24 ШтутгартГанновер 5:1
03.03    Тур 24 ВольфсбургВердер 1:1
08.03    Тур 25 ВердерШальке 4:2
09.03    Тур 25 Боруссия ДШтутгарт 3:1
09.03    Тур 25 ФрайбургГерта 2:1
09.03    Тур 25 ЛейпцигАугсбург 0:0
09.03    Тур 25 БаварияВольфсбург 6:0 T
09.03    Тур 25 МайнцБоруссия М 0:1
10.03    Тур 25 ХоффенхаймНюрнберг 2:1
10.03    Тур 25 ГанноверБайер 2:3
11.03    Тур 25 ФортунаАйнтрахт 0:3
15.03    Тур 26 Боруссия МФрайбург 1:1
16.03    Тур 26 ШтутгартХоффенхайм 1:1
16.03    Тур 26 ШалькеЛейпциг 0:1
16.03    Тур 26 АугсбургГанновер 3:1
16.03    Тур 26 ВольфсбургФортуна 5:2
16.03    Тур 26 ГертаБоруссия Д 2:3 T
17.03    Тур 26 БайерВердер 1:3
17.03    Тур 26 АйнтрахтНюрнберг 1:0
17.03    Тур 26 БаварияМайнц 6:0 T
29.03    Тур 27 ХоффенхаймБайер 4:1 T
30.03    Тур 27 ФрайбургБавария 1:1
30.03    Тур 27 ФортунаБоруссия М 3:1
30.03    Тур 27 НюрнбергАугсбург 3:0
30.03    Тур 27 ВердерМайнц 3:1
30.03    Тур 27 Боруссия ДВольфсбург 2:0
30.03    Тур 27 ЛейпцигГерта 5:0
31.03    Тур 27 ГанноверШальке 0:1
31.03    Тур 27 АйнтрахтШтутгарт 3:0
05.04    Тур 28 МайнцФрайбург 5:0
06.04    Тур 28 БайерЛейпциг 2:4
06.04    Тур 28 ШалькеАйнтрахт 1:2
06.04    Тур 28 ВольфсбургГанновер 3:1
06.04    Тур 28 ГертаФортуна 1:2
06.04    Тур 28 ШтутгартНюрнберг 1:1
06.04    Тур 28 БаварияБоруссия Д 5:0 T
07.04    Тур 28 АугсбургХоффенхайм 0:4
07.04    Тур 28 Боруссия МВердер 1:1
12.04    Тур 29 НюрнбергШальке 1:1
13.04    Тур 29 ШтутгартБайер 0:1
13.04    Тур 29 ГанноверБоруссия М 0:1
13.04    Тур 29 ВердерФрайбург 2:1
13.04    Тур 29 ЛейпцигВольфсбург 2:0
13.04    Тур 29 Боруссия ДМайнц 2:1 T
14.04    Тур 29 ХоффенхаймГерта 2:0
14.04    Тур 29 ФортунаБавария 1:4 T
14.04    Тур 29 АйнтрахтАугсбург 1:3
20.04    Тур 30 АугсбургШтутгарт 6:0
20.04    Тур 30 БаварияВердер 1:0 T
20.04    Тур 30 МайнцФортуна 3:1
20.04    Тур 30 БайерНюрнберг 2:0
20.04    Тур 30 Боруссия МЛейпциг 1:2
20.04    Тур 30 ШалькеХоффенхайм 2:5
21.04    Тур 30 ФрайбургБоруссия Д 0:4 T
21.04    Тур 30 ГертаГанновер 0:0
22.04    Тур 30 ВольфсбургАйнтрахт 1:1
26.04    Тур 31 АугсбургБайер 1:4
27.04    Тур 31 Боруссия ДШальке 2:4 T
27.04    Тур 31 АйнтрахтГерта 0:0
27.04    Тур 31 ФортунаВердер 4:1
27.04    Тур 31 ЛейпцигФрайбург 2:1
27.04    Тур 31 ГанноверМайнц 1:0
27.04    Тур 31 ШтутгартБоруссия М 1:0
28.04    Тур 31 ХоффенхаймВольфсбург 1:4
28.04    Тур 31 НюрнбергБавария 1:1 T
03.05    Тур 32 МайнцЛейпциг 3:3
04.05    Тур 32 Боруссия МХоффенхайм 2:2
04.05    Тур 32 ГертаШтутгарт 3:1
04.05    Тур 32 БаварияГанновер 3:1 T
04.05    Тур 32 ВольфсбургНюрнберг 2:0
04.05    Тур 32 ВердерБоруссия Д 2:2 T
05.05    Тур 32 ШалькеАугсбург 0:0
05.05    Тур 32 ФрайбургФортуна 1:1
05.05    Тур 32 БайерАйнтрахт 6:1
11.05    Тур 33 ЛейпцигБавария 0:0 T
11.05    Тур 33 БайерШальке 1:1
11.05    Тур 33 НюрнбергБоруссия М 0:4
11.05    Тур 33 АугсбургГерта 3:4
11.05    Тур 33 ХоффенхаймВердер 0:1
11.05    Тур 33 ГанноверФрайбург 3:0
11.05    Тур 33 ШтутгартВольфсбург 3:0
11.05    Тур 33 Боруссия ДФортуна 3:2 T
12.05    Тур 33 АйнтрахтМайнц 0:2
18.05    Тур 34 МайнцХоффенхайм 4:2
18.05    Тур 34 Боруссия МБоруссия Д 0:2 T
18.05    Тур 34 ГертаБайер 1:5
18.05    Тур 34 ВердерЛейпциг 2:1
18.05    Тур 34 ШалькеШтутгарт 0:0
18.05    Тур 34 БаварияАйнтрахт 5:1 T
18.05    Тур 34 ВольфсбургАугсбург 8:1
18.05    Тур 34 ФортунаГанновер 2:1
18.05    Тур 34 ФрайбургНюрнберг 5:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх