Результаты этапа конкурса

Место Псевдоним Очки
1399 skip_zenit 12
1399 slavamahov 12
1399 slinkinLEHA 12
1399 Smart-Fox 12
1399 smel_golovorezzz 12
1399 solikamochka 12
1399 soyel 12
1399 Spartach_KmS 12
1399 Spartak71region 12
1399 spartakkajaani 12
1399 spartakovec-mos 12
1399 Speaker33 12
1399 sta7966 12
1399 Stalker_khv 12
1399 STAN 10-12 12
1399 Sunsey 12
1399 Susland7 12
1399 SveNBul 12
1399 svf29 12
1399 temKa grishkan 12
1399 Thetawaves27 12
1399 tiranozavr 12
1399 tokar31 12
1399 Torpel 12
1399 tunga74 12
1399 tuzman11 12
1399 ULAN71RUS 12
1399 ural-72 12
1399 uzov 12
1399 V999 12
1399 Valodia777 12
1399 Vencik 12
1399 veng 12
1399 vesh_lam739 12
1399 Victor60 12
1399 viktor77 12
1399 Vladimir-7777 12
1399 vladimir572 12
1399 Vovan94 12
1399 Vovanchik-71 12
1399 vs404 12
1399 wolfing80-777 12
1399 XyJIuraH046 12
1399 yak1-555 12
1399 yarrdo 12
1399 Yhka 12
1399 Yimo 12
1399 ythgff65 12
1399 zenit2012-20_18 12
1399 Zepp97 12