Календарь

Дата
03.03.2017    Тур 01 Металлург БДинамо Самарканд 0:2
03.03.2017    Тур 01 ПахтакорКызылкум 3:1
03.03.2017    Тур 01 МашалЛокомотив Т 0:1
04.03.2017    Тур 01 БунедкорСогдиана 1:0
04.03.2017    Тур 01 БухараАлмалык 1:0
04.03.2017    Тур 01 Коканд 1912Насаф 1:2
04.03.2017    Тур 01 НавбахорОбод 2:1
04.03.2017    Тур 01 ШуртанНефтчи Ф 1:0
08.03.2017    Тур 02 Динамо СамаркандШуртан 3:0
08.03.2017    Тур 02 Локомотив ТСогдиана 3:0
08.03.2017    Тур 02 Нефтчи ФПахтакор 0:0
09.03.2017    Тур 02 НасафБухара 2:1
09.03.2017    Тур 02 АлмалыкБунедкор 0:0
10.03.2017    Тур 02 ОбодКоканд 1912 1:1
10.03.2017    Тур 02 МашалМеталлург Б 1:0
10.03.2017    Тур 02 КызылкумНавбахор 2:1
12.03.2017    Тур 03 ПахтакорДинамо Самарканд 0:1
16.03.2017    Тур 03 НавбахорНефтчи Ф 1:1
18.03.2017    Тур 03 БухараОбод 0:1
18.03.2017    Тур 03 Коканд 1912Кызылкум 1:0
18.03.2017    Тур 03 ШуртанМашал 0:2
18.03.2017    Тур 03 СогдианаАлмалык 3:2
30.03.2017    Тур 04 НасафСогдиана 4:0
30.03.2017    Тур 04 ОбодБунедкор 1:1
31.03.2017    Тур 04 Динамо СамаркандНавбахор 0:1
31.03.2017    Тур 04 Локомотив ТАлмалык 5:0
31.03.2017    Тур 04 Металлург БШуртан 4:2
31.03.2017    Тур 04 Нефтчи ФКоканд 1912 1:2
31.03.2017    Тур 04 МашалПахтакор 3:0
31.03.2017    Тур 04 КызылкумБухара 0:1
06.04.2017    Тур 05 БунедкорКызылкум 0:1
06.04.2017    Тур 05 ШуртанЛокомотив Т 2:0
07.04.2017    Тур 05 БухараНефтчи Ф 3:0
07.04.2017    Тур 05 Коканд 1912Динамо Самарканд 2:1
07.04.2017    Тур 05 НавбахорМашал 1:0
07.04.2017    Тур 05 АлмалыкНасаф 1:0
07.04.2017    Тур 05 ПахтакорМеталлург Б 1:0
07.04.2017    Тур 05 СогдианаОбод 1:0
14.04.2017    Тур 06 ОбодАлмалык 0:1
14.04.2017    Тур 06 МашалКоканд 1912 1:1
15.04.2017    Тур 06 Динамо СамаркандБухара 3:1
15.04.2017    Тур 06 Локомотив ТНасаф 2:1
15.04.2017    Тур 06 Металлург БНавбахор 0:0
15.04.2017    Тур 06 КызылкумСогдиана 1:1
15.04.2017    Тур 06 ШуртанПахтакор 3:0
16.04.2017    Тур 06 Нефтчи ФБунедкор 1:2
20.04.2017    Тур 07 БунедкорДинамо Самарканд 1:1
21.04.2017    Тур 07 ПахтакорЛокомотив Т 1:2
22.04.2017    Тур 07 БухараМашал 2:2
22.04.2017    Тур 07 Коканд 1912Металлург Б 3:0
22.04.2017    Тур 07 НасафОбод 1:0
22.04.2017    Тур 07 НавбахорШуртан 1:0
22.04.2017    Тур 07 АлмалыкКызылкум 0:0
22.04.2017    Тур 07 СогдианаНефтчи Ф 0:1
28.04.2017    Тур 08 ПахтакорНавбахор 1:0
28.04.2017    Тур 08 МашалБунедкор 1:0
29.04.2017    Тур 08 Динамо СамаркандСогдиана 2:2
29.04.2017    Тур 08 Локомотив ТОбод 7:0
29.04.2017    Тур 08 Металлург ББухара 1:2
29.04.2017    Тур 08 Нефтчи ФАлмалык 1:1
29.04.2017    Тур 08 КызылкумНасаф 1:1
29.04.2017    Тур 08 ШуртанКоканд 1912 2:3
03.05.2017    Тур 09 БунедкорМеталлург Б 1:1
04.05.2017    Тур 09 НавбахорЛокомотив Т 2:2
06.05.2017    Тур 09 БухараШуртан 2:0
06.05.2017    Тур 09 Коканд 1912Пахтакор 1:1
06.05.2017    Тур 09 НасафНефтчи Ф 2:0
06.05.2017    Тур 09 ОбодКызылкум 1:1
06.05.2017    Тур 09 АлмалыкДинамо Самарканд 2:0
06.05.2017    Тур 09 СогдианаМашал 3:0
12.05.2017    Тур 10 Металлург БСогдиана 3:1
12.05.2017    Тур 10 НавбахорКоканд 1912 1:1
12.05.2017    Тур 10 Нефтчи ФОбод 1:0
12.05.2017    Тур 10 ПахтакорБухара 2:1
12.05.2017    Тур 10 ШуртанБунедкор 1:0
13.05.2017    Тур 10 Динамо СамаркандНасаф 1:1
13.05.2017    Тур 10 Локомотив ТКызылкум 2:0
13.05.2017    Тур 10 МашалАлмалык 0:0
17.05.2017    Тур 11 БунедкорПахтакор 1:1
17.05.2017    Тур 11 Коканд 1912Локомотив Т 1:1
18.05.2017    Тур 11 БухараНавбахор 3:3
18.05.2017    Тур 11 НасафМашал 1:0
18.05.2017    Тур 11 ОбодДинамо Самарканд 3:1
18.05.2017    Тур 11 АлмалыкМеталлург Б 1:0
18.05.2017    Тур 11 КызылкумНефтчи Ф 2:2
18.05.2017    Тур 11 СогдианаШуртан 1:0
26.05.2017    Тур 12 Динамо СамаркандКызылкум 0:1
26.05.2017    Тур 12 Коканд 1912Бухара 2:1
26.05.2017    Тур 12 Металлург БНасаф 1:0
26.05.2017    Тур 12 ПахтакорСогдиана 3:2
26.05.2017    Тур 12 МашалОбод 3:0
27.05.2017    Тур 12 Локомотив ТНефтчи Ф 4:0
27.05.2017    Тур 12 НавбахорБунедкор 1:1
27.05.2017    Тур 12 ШуртанАлмалык 0:1
14.06.2017    Тур 13 Нефтчи ФДинамо Самарканд 2:3
14.06.2017    Тур 13 ОбодМеталлург Б 1:4
14.06.2017    Тур 13 КызылкумМашал 2:0
14.06.2017    Тур 13 СогдианаНавбахор 2:1
15.06.2017    Тур 13 БухараЛокомотив Т 1:2
15.06.2017    Тур 13 ШуртанНасаф 1:2
15.06.2017    Тур 13 АлмалыкПахтакор 2:0
16.06.2017    Тур 13 БунедкорКоканд 1912 2:1
19.06.2017    Тур 14 Металлург БКызылкум 3:1
19.06.2017    Тур 14 ПахтакорНасаф 2:1
19.06.2017    Тур 14 МашалНефтчи Ф 2:2
20.06.2017    Тур 14 БухараБунедкор 4:2
20.06.2017    Тур 14 Коканд 1912Согдиана 3:2
20.06.2017    Тур 14 Локомотив ТДинамо Самарканд 2:0
20.06.2017    Тур 14 НавбахорАлмалык 1:1
20.06.2017    Тур 14 ШуртанОбод 2:0
24.06.2017    Тур 15 ОбодПахтакор 1:4
25.06.2017    Тур 15 БунедкорЛокомотив Т 1:0
25.06.2017    Тур 15 Динамо СамаркандМашал 0:0
25.06.2017    Тур 15 НасафНавбахор 4:0
25.06.2017    Тур 15 Нефтчи ФМеталлург Б 0:2
25.06.2017    Тур 15 АлмалыкКоканд 1912 0:0
25.06.2017    Тур 15 КызылкумШуртан 2:0
25.06.2017    Тур 15 СогдианаБухара 1:2
30.06.2017    Тур 03 Локомотив ТМеталлург Б 3:1
04.07.2017    Тур 03 БунедкорНасаф 3:2
05.08.2017    Тур 16 Динамо СамаркандМеталлург Б 0:3
05.08.2017    Тур 16 Нефтчи ФШуртан 1:1
05.08.2017    Тур 16 ОбодНавбахор 0:2
05.08.2017    Тур 16 АлмалыкБухара 1:1
06.08.2017    Тур 16 НасафКоканд 1912 3:0
06.08.2017    Тур 16 КызылкумПахтакор 1:1
06.08.2017    Тур 16 СогдианаБунедкор 0:0
07.08.2017    Тур 16 Локомотив ТМашал 1:1
11.08.2017    Тур 17 БунедкорАлмалык 1:0
12.08.2017    Тур 17 Коканд 1912Обод 1:0
12.08.2017    Тур 17 Металлург БМашал 0:1
12.08.2017    Тур 17 БухараНасаф 1:0
12.08.2017    Тур 17 НавбахорКызылкум 3:2
12.08.2017    Тур 17 ПахтакорНефтчи Ф 6:0
12.08.2017    Тур 17 ШуртанДинамо Самарканд 1:0
12.08.2017    Тур 17 СогдианаЛокомотив Т 0:4
18.08.2017    Тур 18 Динамо СамаркандПахтакор 0:0
18.08.2017    Тур 18 Металлург БЛокомотив Т 1:2
18.08.2017    Тур 18 НасафБунедкор 0:1
19.08.2017    Тур 18 ОбодБухара 2:3
19.08.2017    Тур 18 МашалШуртан 4:0
19.08.2017    Тур 18 Нефтчи ФНавбахор 1:1
19.08.2017    Тур 18 АлмалыкСогдиана 2:1
19.08.2017    Тур 18 КызылкумКоканд 1912 3:1
26.08.2017    Тур 19 Коканд 1912Нефтчи Ф 3:1
26.08.2017    Тур 19 ШуртанМеталлург Б 0:1
26.08.2017    Тур 19 БунедкорОбод 2:0
26.08.2017    Тур 19 БухараКызылкум 1:0
26.08.2017    Тур 19 НавбахорДинамо Самарканд 1:0
07.09.2017    Тур 20 Динамо СамаркандКоканд 1912 0:0
07.09.2017    Тур 20 Нефтчи ФБухара 1:2
07.09.2017    Тур 20 ОбодСогдиана 2:4
07.09.2017    Тур 20 МашалНавбахор 2:1
08.09.2017    Тур 20 Локомотив ТШуртан 1:0
08.09.2017    Тур 20 НасафАлмалык 1:0
08.09.2017    Тур 20 КызылкумБунедкор 3:3
09.09.2017    Тур 20 Металлург БПахтакор 1:3
15.09.2017    Тур 21 БунедкорНефтчи Ф 2:0
16.09.2017    Тур 21 БухараДинамо Самарканд 0:0
16.09.2017    Тур 21 Коканд 1912Машал 2:4
16.09.2017    Тур 21 НасафЛокомотив Т 2:0
16.09.2017    Тур 21 НавбахорМеталлург Б 2:1
16.09.2017    Тур 21 ПахтакорШуртан 3:0
16.09.2017    Тур 21 СогдианаКызылкум 1:1
17.09.2017    Тур 21 АлмалыкОбод 1:0
21.09.2017    Тур 22 Динамо СамаркандБунедкор 0:2
21.09.2017    Тур 22 Локомотив ТПахтакор 0:1
21.09.2017    Тур 22 ШуртанНавбахор 3:3
22.09.2017    Тур 22 Металлург БКоканд 1912 3:0
22.09.2017    Тур 22 Нефтчи ФСогдиана 1:1
22.09.2017    Тур 22 ОбодНасаф 0:6
22.09.2017    Тур 22 МашалБухара 1:1
22.09.2017    Тур 22 КызылкумАлмалык 2:2
26.09.2017    Тур 19 СогдианаНасаф 0:3
26.09.2017    Тур 19 АлмалыкЛокомотив Т 1:3
26.09.2017    Тур 19 ПахтакорМашал 3:1
29.09.2017    Тур 23 ОбодЛокомотив Т 1:3
30.09.2017    Тур 23 БунедкорМашал 4:0
30.09.2017    Тур 23 БухараМеталлург Б 2:2
30.09.2017    Тур 23 Коканд 1912Шуртан 4:1
30.09.2017    Тур 23 НасафКызылкум 2:0
30.09.2017    Тур 23 АлмалыкНефтчи Ф 1:2
30.09.2017    Тур 23 СогдианаДинамо Самарканд 0:0
01.10.2017    Тур 23 НавбахорПахтакор 2:0
13.10.2017    Тур 24 Динамо СамаркандАлмалык 1:0
13.10.2017    Тур 24 Локомотив ТНавбахор 2:0
13.10.2017    Тур 24 Нефтчи ФНасаф 0:3
13.10.2017    Тур 24 МашалСогдиана 0:0
13.10.2017    Тур 24 КызылкумОбод 3:0 +:-
14.10.2017    Тур 24 Металлург ББунедкор 1:1
14.10.2017    Тур 24 ПахтакорКоканд 1912 2:0
14.10.2017    Тур 24 ШуртанБухара 2:3
20.10.2017    Тур 25 НасафДинамо Самарканд 3:0
20.10.2017    Тур 25 ОбодНефтчи Ф 0:3 -:+
20.10.2017    Тур 25 АлмалыкМашал 2:1
20.10.2017    Тур 25 КызылкумЛокомотив Т 0:2
20.10.2017    Тур 25 СогдианаМеталлург Б 3:2
21.10.2017    Тур 25 БунедкорШуртан 3:1
21.10.2017    Тур 25 БухараПахтакор 0:2
21.10.2017    Тур 25 Коканд 1912Навбахор 2:0
25.10.2017    Тур 26 Локомотив ТКоканд 1912 3:0
26.10.2017    Тур 26 Металлург БАлмалык 3:2
26.10.2017    Тур 26 НавбахорБухара 1:0
26.10.2017    Тур 26 Нефтчи ФКызылкум 2:0
26.10.2017    Тур 26 ПахтакорБунедкор 1:0
26.10.2017    Тур 26 МашалНасаф 1:2
27.10.2017    Тур 26 Динамо СамаркандОбод 3:0 +:-
27.10.2017    Тур 26 ШуртанСогдиана 3:1
03.11.2017    Тур 27 БунедкорНавбахор 2:2
03.11.2017    Тур 27 Нефтчи ФЛокомотив Т 0:0
03.11.2017    Тур 27 СогдианаПахтакор 0:1
04.11.2017    Тур 27 БухараКоканд 1912 2:2
04.11.2017    Тур 27 НасафМеталлург Б 2:0
04.11.2017    Тур 27 ОбодМашал 0:3 -:+
04.11.2017    Тур 27 АлмалыкШуртан 3:1
04.11.2017    Тур 27 КызылкумДинамо Самарканд 1:0
08.11.2017    Тур 28 Динамо СамаркандНефтчи Ф 1:0
08.11.2017    Тур 28 Локомотив ТБухара 2:0
08.11.2017    Тур 28 Металлург БОбод 3:0 +:-
08.11.2017    Тур 28 НавбахорСогдиана 4:1
08.11.2017    Тур 28 МашалКызылкум 4:0
09.11.2017    Тур 28 Коканд 1912Бунедкор 2:5
09.11.2017    Тур 28 ПахтакорАлмалык 2:0
09.11.2017    Тур 28 НасафШуртан 3:0
19.11.2017    Тур 29 БунедкорБухара 3:0
19.11.2017    Тур 29 Динамо СамаркандЛокомотив Т 1:5
19.11.2017    Тур 29 НасафПахтакор 4:0
19.11.2017    Тур 29 Нефтчи ФМашал 2:1
19.11.2017    Тур 29 ОбодШуртан 0:3 -:+
19.11.2017    Тур 29 АлмалыкНавбахор 2:1
19.11.2017    Тур 29 КызылкумМеталлург Б 2:1
19.11.2017    Тур 29 СогдианаКоканд 1912 2:1
25.11.2017    Тур 30 БухараСогдиана 1:0
25.11.2017    Тур 30 Коканд 1912Алмалык 1:2
25.11.2017    Тур 30 Локомотив ТБунедкор 3:2
25.11.2017    Тур 30 Металлург БНефтчи Ф 1:0
25.11.2017    Тур 30 НавбахорНасаф 1:0
25.11.2017    Тур 30 ПахтакорОбод 3:0 +:-
25.11.2017    Тур 30 МашалДинамо Самарканд 1:0
25.11.2017    Тур 30 ШуртанКызылкум 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© АО «Спортбокс» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-65642 от 04.05.2016
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: АО «Спортбокс», ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх